Miért legyek tag?Why Be A Member?

A Massachusetts-i Magyar Egyesület töretlen célja a magyar nyelv, zene és kultúra ápolása, terjesztése és átadása a Boston környéki fiatalabb generáció és minden érdeklődő számára. Az Egyesület küldetésének tartja, hogy olyan szervezet legyen, amely összetartja a Boston környéki magyarokat korosztálytól függetlenül. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében az Egyesület aktív vezető szerepet vállal társas összejövetelek, kulturális és oktató célú programok szervezésében.

A technikai fejlődésnek köszönhetően az információ sokkal szélesebb körben jut el a helyi magyarsághoz és lehetővé teszi, hogy az érdeklődők tagsági díj befizetése nélkül is értesüljenek az egyesület által szervezett eseményekről. A tagdíjak teszik azonban lehetővé, hogy tartalmas, színvonalas és érdekes műsorokat szervezzünk, termet béreljünk, előadók tiszteletdíját fizessük, kellékekről gondoskodjunk, postázzuk kiadványainkat, meghívóinkat…

Tagságával lehetővé teszi:

 • kulturális műsorok és közösségi programok megszervezését (Mikulás, Anyák Napja, Karácsonyi ünnepség, vacsorák, előadások),
 • a Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda (Boskola), a Kincskereső Könyvtár és Tudósklub, valamint a 2. sz. Bodnár Gábor Cserkészcsapat erkölcsi támogatását,
 • méltó megemlékezéseinket nemzeti ünnepeinkről.

Tagjaink:

 • az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat minden esetben jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe (Boskola, cserkészet tandíj),
 • az Egyesület rendezvényein mindig kedvezményesen vehetnek részt, egyes programokon ingyenesen – túljelentkezés esetén a tagok elsőbbséget élveznek,
 • hozzáférést kapnak egyéni jelszóval honlapunk kép- és videó anyagaihoz, csak a tagjainkat érintő dokumentumokhoz,
 • az Egyesület hírleveleiből, hirdetéseiből folyamatosan informálódhatnak a helyi magyarságot érintő rendezvényekről, programokról,
 • számára az Egyesület  kiváló kapcsolatépítésre lehetőséget adó fórumként is működik,
 • tanácskozhatnak és szavazhatnak a közgyűlésen,
 • tisztségviselésre választhatnak és választhatók az egyesület bármely szervébe,
 • javaslatokkal, indítványokkal és panasszal fordulhatnak az egyesület bármely szervéhez, különös tekintettel az egyesület céljait szolgáló új tevékenységek ajánlására,
Why be a member?

 
The preservation, dissemination, and passing down of Hungarian language, music, and culture to younger generations of Boston-area Hungarians and friends represents an enduring goal of the Hungarian Society of Massachusetts. One of the missions of the Society is to be a body that unifies Boston-area Hungarians across generations, and the Society takes an active role in organizing social, cultural, and educational events in furtherance of this goal.

Thanks to the spread of technology and social media, it is easy to find out about and sign up for Hungarian Society events even without paying the membership fee. However, it is the membership fee that makes it possible for us to offer the high-level programs that we do, rent the function rooms required for them, purchase supplies, mail out formal invitations and publications, pay appropriate honoraria to our distinguished guests, etc. More specifically,

With your membership, you make possible:
• Cultural programs and social events, such as Saint Nicholas Day, Mother’s Day, the Christmas celebration, special dinners and lectures,
• Our support of the Béla Bartók Hungarian School of Boston (Boskola), the Hungarian lending library, (Kincskereső Könyvtár), the Science Club, and the Gábor Bodnár Hungarian Scout Troop #2 in Exteris,
• Fitting commemorative events to mark our national holidays.

Your membership entitles you to:
• Significantly discounted tuition fees for Boskola and Scouts,
• Discounted and/or free admission to Hungarian Society events, and in the case of overflow, priority access,
• Personal password-protected access to our online photo and video library, as well as to restricted-access documents,
• Real-time access to important dates, events, and topics of interest through our newsletter,
• Significant professional and personal networking opportunities,
• Eligibility to vote in Hungarian Society council meetings,
• Eligibility to hold elected leadership positions within the Society,
• The ability to participate in Society governance, such as the initiation of new programs and directions to further the Society’s aims.

Last modified: November 18, 2015

Utolsó módosítás dátuma: November 18, 2015