Az egyesület vezetőségét a kétévenkénti közgyűlésen az egyesület tagsága választja meg. Választásra jogosult és tisztségviselőnek megválasztható minden tag. A kilenc tagú vezetőséget a Boskola két teljes jogkörrel bíró, a Boskola vezetése által kiválasztott képviselő egészíti ki, valamint egy szavazati joggal nem rendelkező cserkész tanácsadó segíti munkájukat.A vezetőség különféle albizottságai szívesen látnak minden érdeklődő, segíteni szándékozó tagot.

A 2020. március 7-i közgyűlésen megválasztott vezetőség tagjai alfabetikus sorrendben

The Society’s Board is elected biennially by its members. Every member is eligible to serve on the Board. The governing body is comprised of nine members. These are joined by two representatives equal in stature from Boskola, selected by the school’s leadership; as well as a non-voting advisor from the Hungarian Scouts.The Board’s subcommittees are open to, and gladly welcome, interested members who wish to contribute and help.

Leadership members elected at the assembly on March 7th, 2020


*Rácz Lívia

image1

A MME elnöke 2020 márciustól

Párizsban születtem és kisisikolásként kerültem szüleimmel az USA-ba. Bár magyar nyelvterületen soha nem éltem, családunkban mindig fontos szerepet játszott a magyar nyelv. 1989-ben szereztem az MIT-n S.B.-t anyagtudományból és énekművészetből, 1993-ban Ph.D.-t felületi feszültség és alakváltozás témával. 1993-tól 1995-ig Alexander von Humboldt ösztöndíjjal kutattam a kölni Deutsche Luft- und Raumfahrt intézetben, később tanítottam a Tufts University gépészeti karán, 8 évig voltam a Draper Laboratory cégnél osztályvezető, és jelenleg csoportvezetőként dolgozom az MIT Lincoln Laboratory federális kutatóközpontban.


1997 óta élek Belmontban japán származású amerikai férjemmel. Két lányunk van, akikkel gyakran járunk Magyarországra és Erdélybe, ahol percek alatt beolvadnak és beszélik a nyelvet. 2006 óta járunk a Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvodába (Boskola), ahol az évek során vezettem bölcsödés csoportot, tanítottam nyelvfejlesztő csoportot gyerekeknek, illetve felnőtteknek, és alkalmi zenei foglalkozásokkal igyekszem órákat és ünnepségeket gazdagítani. 2012 óta felnőttcserkészként munkálkodom a bostoni 2. Bodnár Gábor Cserkész Csapatban. A népszerű amerikai “furulya karaté” módszer magyarosított formáját tanítom kiscserkészeknek, és immár hetedik éve vállalom a New York-i körzet által szervezett Kodály hétvége zenei vezetését. Örvendek, hogy a magyar Egyesület vezetőségének tagja lehetek és szolgálhatom a bostoni magyar közösséget.I was born in Paris, France and moved to the USA with my parents while in elementary school. Although I’ve never lived in Hungary or anywhere where Hungarian is spoken, preservation of the language has always been important to our family. I got my S.B. in Materials Science and Vocal Music Performance at MIT in 1989 and my Ph.D. in 1993 on the topic of surface tension driven flow and phase transformations. I was an Alexander von Humboldt research fellow from 1993 to 1995, which I spent at the Deutche Luft- und Raumfahrt in Cologne, Germany. Later, I taught in the Mechanical Engineering department at Tufts University, led a division at Draper Laboratory, and currently lead a research group at MIT Lincoln Laboratory, a federally-funded research and development center (FFRDC).


I have lived in Belmont since 1997 with my Japanese-American husband. We have two daughters, both native-level speakers, with whom we travel frequently to Hungary and Transylvania. We have attended the Béla Bartók Hungarian School of Boston (Boskola) since 2006, where I have led the pre-school group, taught a Hungarian language class for children, and co-taught a Hungarian language class for adults over the years. I also teach occasional music classes for all age groups, in order enrich their classwork and our traditional celebrations. I have been an adult scout in the Bodnár Gábor Scout Troop No. 2, Boston, since 2012, primarily leading music-related activities. I teach a Hungarian version of the popular recorder karate method to scouts under the age of 10, and this will be my seventh year as the music director of the New York district-organized Kodály weekend. I am pleased to be a member of the Board of Directors and to be able to serve Boston-area Hungarians in this broader capacity.

Badics Tamás

Magyarországon születtem és az ELTE matematikus szakát elvégezve kerültem ki az USA-ba. A New Jersey állambeli Rutgers University-n szereztem PhD fokozatot Operációkutatás szakon. 1995 óta élek családommal Massachusettsben és jelenleg mint software architect dolgozom az Autodesk cégnél. Három lányunk van, akik anyanyelvi szinten beszélnek magyarul, bár mindhárman itt nőttek fel Amerikában.

Feleségem Varga Emese, akivel már a kezdetek óta aktívan szervezünk sokféle magyar vonatkozású rendezvényt a boston környéki magyarok részére. Kezdve a KUCKO programokkal 1996-ben, a Boskola alapításán keresztül, Mikulás ünnepségeket, Disznótoros vacsorákat, szüreti mulatságokat, hagyományőrző napokat szerveztünk. A jelenlegi bostonhungarians@yahoogroups.com email lista 2003. évi beindítása óta vagyok a lista egyik kezelője.

A bostoni magyarokra úgy tekintek, mintha egy "kis falu" lennénk, ahol az emberek ismerik és segítik egymást. Kedvenc pillanatom, amikor a tavalyi húsvéti rendezvény utáni pakoláskor a New Jersey-ből érkező hentes fiatalember kérdezés nélkül megállított, hogy mennyire szeret a bostoni rendezvényeinkre jönni, mert nálunk mindeki olyan jókedvű. Munkámmal szeretném ezt a kellemes állapotot továbbra is fenntartani.


I was born in Hungary and arrived to the US in New Jersey after receiving my MS degree in mathematics from ELTE University. I hold a PhD degree in operations research from Rutgers University. I live with my family in Massachusetts since 1995 and currently work as a software architect at a large engineering software company, Autodesk. We have three almost grown-up daughters who were all born in the US yet speak perfect Hungarian.

Together with my wife Emese Varga, we organized lots of events for the Hungarian community near Boston. Starting with "KUCKO" programs in 1996, founding the school Boskola in 2000, organized Santa Claus Days, Pig Fest Dinners, Hungarian Heritage Days. I am still one of the administrators of the bostonhungarians@yahoogroups.com email list that we established in 2003.

Over the years I was a board member several times and still enjoy being active in our tight-knit community. In my eyes, we are a "small village" where people know and help each other. One of my fondest memories is when the nice Hungarian butcher who drove all the way from New Jersey stopped me just to say how much he loves to come to our events because here everybody smiles. I hope that through my work we'll keep smiling.

Bói Tünde

image1

A Boskola képviseletében tagja a vezetőségnek

Magyarországon születtem és 2003 óta élek az Egyesült Államokban. Férjemet, aki szintén magyar itt kint ismertem meg és családommal Billerica-ban élünk. Fiúnk és lányunk már itt az USA-ban születtek és mindketten a Boskola diákjai. Én 2008 óta tanítok a Boskolában. Először a bölcsődés foglalkozásokat vezettem 3 évig, ezután az óvoda következett 5 évig, majd azóta alsótagzatos osztályokat tanitok. Magyarországon az akkor még egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán (most már egyetem) szereztem biológia-fizika szakos tanári diplomát és itt a UMass Boston Early Childhood mesterképzését végeztem 2009-ben. Jelenleg Kindergarten tanárként dolgozom a Lowell Public School-nál. Nagyon szeretek tanitani, játékos, vidám foglalkozásokat tartani. A Boskola és a cserkészet fontos szerepet játszik családunk életében és nagyon sokat segit a magyar nyelv, kultúra, néphagyományok megismerésében és ápolásában. Szabadidönkben nagyon szeretünk utazni és kirándulni. Nagy örömmel és lelkesedéssel veszek részt a Massachusettsi Magyar Egyesület munkájában is. Megtiszteltetés, hogy a Boskolát képviselhetem a vezetőségében.
I was born in Hungary and have been living in the United States since 2003. I met my husband who is also Hungarian here in the USA and we live in Billerica. Our son and daughter were born here in Boston and they are both students of Boskola Hungarian School. I have been teaching at Boskola since 2008. First I taught babies 0-3 years old for 3 years, then preschool followed for 5 years, and since then I have been teaching lower elementary grade classes. In Hungary, I graduated from the Eszterházy Károly Teacher Training College in Eger (now a university) with a degree in Biology and Physics. Later I graduated with a Master’s Degree in Early Childhood at UMass Boston in 2009. Currently I work as a Kindergarten teacher at Lowell Public School. I really enjoy teaching, playing, having fun classes. Boskola and the Hungarian Scouts play an important role in the life of our family and help a lot in getting to know and nurturing the Hungarian language, culture and heritage. In our free time we really like to travel and hike. I’m honored to take part in the work of the Hungarian Society of Massachusetts and represent Boskola on the Board.

Cserny András


Budapesten születtem, ahonnan magasépítő technikusi végzettségem megszerzése után 2003-ban kerültünk az Egyesült Államokba feleségemmel, László Noémivel.
Építési vállalkozó vagyok, jellemzően Massachusetts államban.
Megérkezésünk óta mindig Boston környékén éltünk.
Két lányunk született, mindketten a Boskola diákjai 3 éves koruk óta és aktív cserkészek is.

A Massachusettsi Magyar Egyesülettel először egy disznótoros vacsorán találkoztam vendégként még az USA-ba költözésünk évében, két évvel később pedig már dolgoztam is a rendezvényen, ahogy azóta is folyamatosan, minden alkalommal.
Az évek múlásával egyre nagyobb részt vállaltam a szervezői munkából, így a disznótoros vacsorán kívül már az egyesületi rendezvények többségén is részt veszek a rendezői csapat tagjaként az előkészítésben és/vagy a kivitelezésben is.
Ugyanez vonatkozik az egyesület által szervezett ünnepségekre is.
Az egyesületen kívül is segitettem magyar kulturális projekteket:
pl. Szentgyörgyi film, Kodály hétvégék.
Az egyesületben a múltban és a jövőben is szívesen dolgozom, az itt folyó munkát nagyon fontosnak tartom az itteni magyar közösség és a saját és családom életében egyaránt.

2010-től két éven keresztül az egyesület elnökségének tagja voltam.
Ezek után időhiány miatt az elnökségi munkát nem tudtam vállalni - bár a közösség életében aktívan vettem részt továbbra is.
Az elköltözése miatt leköszönő Koncz András helyét átvéve kerültem be újból az elnökségbe ,majd a legutóbbi tisztújítás során a mandátumomat a szavazók meghosszabbították.
A megkezdett munkát szívesen folytatom a jövőben az elnökségben is.
Munkám során eddig is és a jövőben is nagy hangsúlyt fektetek majd egyesületünk alapelveinek a betartására, amely a magyar kultúra terjesztését önmagát fenntartani képes független társadalmi szervezetként valósítja meg.


[English text forthcoming]

Fagyal Zoltán


Kilenc éve vagyok a Boskola aktív tagja, 2016 óta pedig a szülői munkaközösség egyik vezetője is amely keretében segítek a különféle rendezvények megszervezésében az év folyamán.

2016-ban, 2017-ben és 2018-ban a Mikulás ünnepség egyik önkéntes főszervezőjeként tevékenykedtem. Rengeteg újítást vezettünk be és nagy örömünkre szolgált látni, hogy az ünnepségnek mindhárom évben nagy sikere volt.

Az elmúlt néhány évben önkéntesként segítettem a Szüreti Bálon is.

Az elkövetkező két évben szeretném feltárni hogy miként tudjuk tovább építeni ezt a remek szervezetet, és hogyan tudnánk tovább bővíteni a tagok számát még több értek nyújtásával például kedvezmények és szponzorálás által.

Ezenkívül szeretném javítani a tagsági rendszert és automatizálni a gyakran ismétlődő feladatokat az adminisztratív munka csökkentése érdekében.
A több, mint egy évtizedes informatikai és vállalkozói hátteremmel sikeresen hozzájárulnék a Massachusettsi Magyar Egyesület munkájához.
Immar 19 éve Massachusetts-ben élek feleségemmel és két kislányunkkal. Nagyon szeretjük a Boskolát, a Cserkészetet, valamint a Massachusettsi Magyar Egyesület számos rendezvényét. 2004-ben szereztem az informatikai diplomám, és az elmúlt 15 évben online marketing területén dolgozom.


I have been a member of the Hungarian Society of Massachusetts for over 10 years and an active member of Boskola. Since 2016 I am serving as one of the PTO (Parent Teacher Organization) leaders, where I help organize different events throughout the year.

In 2016, 2017 and 2018 I had the privilege of serving as one of the main organizers of the Mikulas (Saint Nicholas, Santa Claus) celebration with great success.

I have also enjoyed volunteering at the last few Szureti Bal (Harvest Festival).

In the next two years I’d like to see how we can further improve this amazing organization and bring more value to its members by discovering sponsorship and member discount opportunities.
In addition, I’d like to see how we can improve the membership system and automate often recurring tasks to reduce administrative work.
What I would bring to the Hungarian Society of Massachusetts is an entrepreneurial and technical experience and point of view.
I live in Massachusetts with my wife and two daughters and we enjoy Boskola, Cserkeszet and many of the events the Hungarian Society of Massachusetts puts together. I received my Computer Science degree in 2004 and I have been working in the online marketing industry for the last 15 years.

Gyuris Viktor

A MME elnöke 2018 márciustól 2020 márciusig

Matematikusként végeztem az ELTE-n 1995-ben. Egyetemi évek alatt a Hallgatói Önkormányzatban dolgoztam, gyerektábort szerveztem. Az USA-ba doktori iskolába jöttem ki, akkori tervek szerint ideiglenesen. Chicagóban találkoztam Bukur-Dóczy Krisztinával, majd összeházasodtunk, és Poughkeepsieben (NY) kezdtünk dolgozni Krisztina gyerekorvosként, én programozóként. Bostonba 2008-ban költöztünk. Igen hiányzott Budapest, és az Egyesült Államokban talán ez a város a leghasonlóbb. Három gyerekünk hamar beilleszkedett a helyi iskolába, s örömmel jártak a Boskolába éveken át, a Cserkészetben lelkes őrsvezetők.

Ideköltözésünk óta részt vettem a magyar közösség életében. Éveken át tanítottam a Boskolában, 2010-2014-ig voltam az Egyesület vezetőségének tagja. Szívesen segítek meghívott előadók elszállásolásában, fellépések szervezésében.


I graduated from the Eötvös L. University, Budapest with a degree in Mathematics. During my college years I was active in the Student's Union organizing various sustaining enterprises. I came to the US to continue my education on a graduate level. During graduate school I met my wife and that sealed all plans to return to Hungary. We started our adult life in Poughkeepsie NY. She worked as a pediatrician, I as a programmer at IBM. We moved to Boston in 2008 as this town resembles to Budapest the most and it was supposed to cure my homesickness. Well, it did.

In Boston we found a vibrant Hungarian community. My 3 children settled easily, they joined the Boskola, they have been members of the Scout troupe ever since. I taught Hungarian culture and history for years and have served as a member of the Board from 2010 till 2014.


This year I re-joined the Board with rejuvenated passion to work for the community. I would like the Society to reach out to English speaking members of the community more to form a cultural bridge and to show the richness of our traditions.

Hesterman Domonkos Zita

image1

A Boskola képviseletében tagja a vezetőségnek

2010-ben érkeztem Bostonba férjemet követve, jelenleg Newtonban élünk 2 gyermekünkkel. Győrben nőttem fel, majd az iskolák Budapestre vezettek, ahol 12 évig éltem, tanultam és dolgoztam. Közgazdász végzettségemet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, villamosmérnök végzettségemet pedig a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki karán szereztem. Személyzeti és szoftver tanácsadóként, majd később műszaki tanácsadóként dolgoztam nemzetközi vállalatoknál, de az értékesítés sem áll távol tőlem. Műszaki és gazdasági területek mellett mindig is érdekelt és szenvedélyem volt a nyelv, a nyelvek, dolgoztam fordítóként itt az USÁ-ban és Csehországban is, mai napig is szívesen és jelenleg is aktívan tanulok nyelveket. Részben a magyar nyelv miatt döntöttem úgy első gyermekem megszületésekor, hogy főállású anyaként folytatom a karrierem; ezt fontosnak éreztem ahhoz, hogy gyermekeim az Egyesült Államokban felnőve is folyékonyan és jól beszéljenek magyarul. Mindkét gyermekem boskolás, én magam is tanítok a Boskola alsó tagozatában. Legelőször az egyetemi éveim alatt dolgoztam non-profit szervezetben, ahol trénerként és vezetői pozícióban is tevékenykedtem, de az elmúlt években is gyakran vállaltam önkéntes munkát több nonprofit szervezetben is. Nagy örömmel veszek részt a Massachusettsi Magyar Egyesület munkájában, és megtiszteltetésnek érzem, hogy a Boskolát képviselhetem az egyesület vezetőségében.
I came to Boston in 2010 with my husband and currently we live in Newton with our two young children. I grew up in Hungary in my hometown, Győr, and I studied and worked in Budapest for 12 years. I got my masters in economics at the Budapest University of Economic Sciences, and I got my electrical engineering degree from the Kálmán Kandó Faculty of Electrical Engineering at the Budapest Polytechnic. I worked in roles as a consultant, systems and hardware consultant for software and IT companies and I have experience in sales and account management too. I also have been interested in languages all of my life, I worked as a translator in Hungary, the Czech Republic and here in the US too. I am actively learning languages even at the present day. I believe growing up bilingual is a great gift and I wanted my children to be able to speak Hungarian well. After the birth of my first child I decided to become a stay at home mom so I can teach them Hungarian and raise them up aware of their Hungarian heritage. I volunteer as a teacher in the Boskola Hungarian School, and both of my children go there too. I started working in non-profit organizations back in my college years, serving in leadership and trainer roles among others. I have volunteered at several non-profits here in Massachusetts too in the past years, and our family is a proud supporter of one of Massachusetts' biggest nature conservancy organization.
I am very excited to serve the Hungarian Society of Massachusetts and I feel honored to be able to represent the Boskola Hungarian School in the Board.

Reinoso (Udvardi) Sára


Budapesten születtem és először gimnázium utolsó évében jöttem Amerikába mint csere diák 1998-ban. Az amerikai érettségi után egy évvel a Umass Lowell egyetemen kezdtem tanulmányaimat kosárlabda ösztöndíjjal, ahol Pénzügyi végzettséget szereztem. Egy év amerikai munka után visszatértem Budapestre egy évre, majd megint a Umass Lowell egyetemre kerültem MBA képzésre. Férjemmel (aki a Dominikai Köztársaságból való) az egyetemi évek alatt ismertük meg egymást, mivel ő is a Umass Lowell egyetemen végzett. Tíz éve Peabody-ban lakunk, két kisgyermekünk van, velük magyarul, angolul és spanyolul beszélünk otthon. Mind a ketten folyékonyan beszélnek magyarul és a nyári magyarországi látogatások alatt sokan megdicsérik őket, hogy milyen szépen beszélnek. A Boskolába már hét éve járunk és nagyon szeretjük a közösséget. Fontosnak tartom a nyelv és a kultúra ápolását. Nekem elsősorban azért volt “muszáj”, hogy a gyerekeim beszéljenek magyarul, mert az egész családom Magyarországon él. Az, hogy például a 88 éves dédnagymamájukkal tudnak társasozni és el tudnak neki bármit mesélni, számomra nem csak öröm hanem nagyon nagy kincs is. A Boskolában az idei évtől vállaltam nagyobb szerepet, a szülői munkaközösség tagjaként, elsősorban a rendezvények szervezésénél. Munkámmal szeretném segíteni, hogy ne csak megmaradjon, hanem bővüljön is a Magyar Közösség, ahova mindenki szívesen jár, ahol azon túl hogy jól érezzük magunkat, barátságok és kapcsolatok épülhetnek ki, amelyeket a jövőben a távolságoktól függetlenül is ápolni tudunk. Jelenleg Business Analyst-ként dolgozom egy vezető marketinges cégnél.


I was born in Budapest, and I first came to the USA as a foreign exchange student in my senior year of High School in 1998. After spending one year in Hungary after my high school graduation, I returned to the USA to attend Umass Lowell, where I received a basketball scholarship, earning my Bachelor’s degree in Finance. After a year of working in the USA post my bachelor’s degree, I returned to Budapest for one year, and then came back to the USA to further my education at Umass Lowell, receiving my MBA degree. I met my husband (who is from the Dominican Republic) during our undergraduate studies, as he also earned his undergraduate degree from Umass Lowell. We’ve been living in Peabody for ten years, and we have two young children who are exposed to Hungarian, English and Spanish at home. Both of our children are fluent in Hungarian, and during our summer visits to Hungary they both get a lot of compliments on how well they speak the language. We started attending Boskola about seven years ago and we really love the community. Other than keeping Hungarian language alive, keeping the culture is also very important to me. My main reason for teaching my children the Hungarian language is because my whole family lives in Hungary. The fact that they can play board games and tell stories to their 88 year old great grandmother is not only an incredible joy to me but also something I will forever cherish. My participation at Boskola has been more active since this year, where I am part of the Parent community, helping the organization of various events. My aim with my involvement is not only to maintain the Hungarian community but to expand it by creating a place where people look forward to come, where other than having a great time, we can build long lasting friendships and connections, regardless where life might take us. Currently I’m a Business Analyst working at a leading marketing company.

Sípos Adrien


Egerben nőttem fel és orvosként végeztem 1985-ben az Debreceni Egyetemen. Ezt követően a debreceni 3-as belklinikán dolgoztam 5 éven át, ahol megszereztem belgyógyászati szakképesítésemet. Immunológiai területen végzett kutató munkám során egy évet Oxfordban töltöttem, majd 1990-ben PhD fokozatot szereztem. Ugyanezen évben pályát váltottam, és az akkor Magyarországon meg újnak számító gyógyszeriparban az Eli Lilly gyógyszercég budapesti képviseletét építettem fel. Az ezt követő 25 évben elsősorban gyógyszer kutatással és fejlesztéssel foglalkoztam, különböző munkakörökben és változó színhelyeken. Holland közgazdász férjemet a cégen keresztül ismertem meg.
Családommal 2002-ben költöztünk az USA-ba, Indianapolisba. A fiam, Mark, aki Budapesten született, akkor 4 éves volt. Az Amerikaba költözés és a család sok nyelvűsége alapvetően megszabta, hogy számomra a magyar nyelv és kultúra ápolása és fenntartása kritikus szemponttá vált. A magyarságom “súlya” akkor érintett meg igazán, amikor a fiamat elkezdtem olvasni-írni tanítani magyarul, megküzdve a párhuzamosan folyó angol és spanyol nyelvű óvodai és iskolai oktatással. Sok időt és energiát befektetve, és sokszor küszködve (mert Indianapolisban nem volt “Boskola”!) eljutottunk oda, hogy a most egyetemista fiam tökéletesen beszél magyarul, és az egyetemen talált egy magyar diák kört, ahol rendszeresen tartanak vitákat identitásukról és különböző nemzetközi témákról.
A fiam tanításán túl folyamatosan kerestem minden magyar vonatkozású dolgot és eseményt Indianában, Chicagóban és Michiganben. 2016-ban Bostonba költözve kellemes meglepetéssel fedeztem fel a Massachusetts-i Magyar Egyesületet. Számomra az MME megtestesitette azt az összetartó, sokoldalú és aktiv magyar szervezetet, amit a középnyugaton eltöltött éveink alatt hiányoltam.Lelkesen kezdtem el járni az egyesület által szervezett sokrétű és gazdag rendezvényekre (tudós klub, disznótoros est, bál stb), majd egyre inkább szervezőként is bekapcsolódtam a különböző rendezvények szervezésébe, szponzor keresésbe, és a Boskolában fotósként is segitettem megörökíteni sok rendezvényt. Igy egyre jobban bevonódtam az MME életébe, és sok igazán jó barátot és ismeretséget szereztem.
Úgy gondolom, hogy vezetőségi tagként még többet tudnék a tagságért és a rendezvényekért tenni, és igy továbbra is szivügyemnek tekintve a magyar gyökereimet, tovább segithetem a magyar kultúra és nyelv fennmaradását Massachusettsben

I grew up in Eger and received my general medicine degree at the Debrecen Medical School (DOTE) in 1985, followed by my residency and certification in internal medicine. My academic research work brought me to Oxford, UK as a postgraduate research fellow, resulting in the successful defense of my PhD thesis in clinical immunology in 1990. I switched career in the same year and joined the pharmaceutical industry in its infancy in Hungary at that time, and I started the local affiliate of Eli Lilly and Co.

In the subsequent 25 years I have primarily worked in global clinical drug development and medical affairs with increasing experiences and responsibilities, and at varied locations. I met my Dutch husband through my pharma work.

With my family we moved to Indianapolis in 2002. My son, Mark, who was born in Budapest, was 4 years old at that time. The relocation to the US and the multi-lingual background our family played a significant role in my critical approach to continue to nurture and maintain the Hungarian language and culture in our family. The “weight” of this commitment hit me first, when I started to teach my son to read-and-write in Hungarian, literally in a competition with his parallel learning in English and Spanish at kindergarten and lower school. Following heroic efforts over the years (in the absence of a Boskola-like school in Indianapolis), I can proudly say now, that my college student son is fluent in Hungarian, and has found other students at the university, whom he can converse with in Hungarian about their identity and discuss other international topics.

Further to teaching my son in Hungarian, I was constantly seeking to be involved with Hungary related opportunities and events in Indiana, Chicago and Michigan (with mixed results). So, no wonder why I was really pleased to discover the Hungarian Society of Massachusetts when we moved to Boston in 2016. The HuSocMa have represented a convergent, versatile and very active Hungarian society to me that I really missed during our years in the Mid-West. I immediately started to attend a great number of the rich programs and events organized by the society (including the Science Club, Disznotoros evening, Spring Ball etc.), and have also been gradually involved in the organization and support of some of the events, raising funds, and as a photographer, I documented many of the events of Boskola. Through these interactions, I developed close relationships and friendships with many of the members.
I believe that I can further increase my contribution to the society as a board member, and being true to my Hungarian roots, I will continue to support to maintain the Hungarian language and culture in Massachussets.

I always enjoyed helping in the Hungarian Society. I was a board member for more than 10 years. From the very beginning I organized Santa Claus days, celebrations of or national days, I introduced the Hungarian Heritage Day hoping to start a new tradition.

Zöllei Lilla

image1

Gimnáziumi éveim után érkeztem Massachusetts államba, ahol először a Mount Holyoke College-on szereztem matematika-szamitastechnika BA diplomát, majd Bostonba költözve az MIT-n doktoráltam számitastechnika szakon. Végzésem után egy évre Párizsba költöztem egy postdoc lehetőség keretében, majd Bostonban, az MGH-en kezdtem el dolgozni MRI képelemző kutatóként.
Az ittlétem alatt mindig is aktívan próbáltam követni és segíteni a változatos magyar vonatkozású (kulturális) eseményeket mind Bostonban és New Yorkban. Az egyetemi éveim megkezdése után, rövidesen bekapcsolódtam az MIT Hungarians működésébe, először mint önkéntes, majd mint kincstáros, néptánc tanár, filmvetitő, levelezési listakezelő, vacsoraszervező és vezető. Pillanatnyilag én vezetem a Tudósklub levelező listáját, és Badics Tamás mellett pedig a magyar társaságét. Kettő éves kislányunk, Réka, és apukája, John, rendszeresen járnak a Boskola óráira és Mariann közelgő leköszönésével pedig a Boskola családi katalógus karbantartását vállatam el.
Sajnos a bostoni magyar közösség sokat változik de az évek során sikerült nagyon jó barátokat és ismeretségeket kialakítanom. Az elnökségbe való bekerülésem esetén azon lennék, hogy továbbra is biztosítsuk ennek a szoros csapatnak a fennállását es további sikeres működödését.
After my high school years, I moved to Massachusetts, where I first earned a BA in Mathematics and Computer Science from Mount Holyoke College, and then moved to Boston where I earned a PhD in Computer Science from MIT. After graduating, I moved to Paris for a year as a postdoc and then started working as an MRI imaging researcher at MGH in Boston.
During my stay here, I have always been active in following and assisting with the diverse Hungarian-related (cultural) events in both Boston and New York City. After starting my university years, I soon joined the MIT Hungarians, first as a volunteer, then as a treasurer, folk dance teacher, film club organizer, mailing list manager, dinner organizer and leader. At present I manage the Tudóskub mailing list and, along with Tamás Badics, also that of the Hungarian Society of Massachusetts. Our two-year-old daughter, Réka, and her dad, John, regularly attend
the Boskola classes and with the upcoming departure of Mariann, I have agreed to undertake the maintenance of the Boskola Family Catalog.

Unfortunately, the Hungarian community in Boston is changing a lot, but over the years I have been able to make very good friends and acquaintances here. If I were to join the board, I would like to continue to ensure the existence and continued successful operation of this close team.

Zucker Mike


1976 óta élek Massachusetts államban, azonban egy pár évig éltem Ausztriában és Magyarországon is a 80-as és 90-es években. Azért szeretnék a bostoni magyar vezetőséghez csatlakozni mert továbbra és ez úton is szeretném támogatni a magyar diákokat és pályakezdőket, aki Bostonban szeretnének tanulni vagy dolgozni.


Mesteri egyetemi diplomámam a Tufts Egyetemen, Medfortban, a Fletcher School of Law and Diplomacy-n szereztem. Karrieremet a Lockheed Martin-nál keztem a texasi Fort Worth-ben, majd visszakerültem Boston-ba, ahol a GE Aviation-nél kaptam munkát. Jelentleg a Raytheon-nál dolgozom Boston külvárosában. Szabadidőmben szeretek főzni (ha nem kozmál oda), utazni, és filmet nézni.


I’ve been living in Massachusetts since 1976, but I’ve also spent some time in Austria and Hungary during the late 80’s to the mid 90’s. I’m interested in joining the Boston Hungarian Leadership team to help those Hungarians who are coming to Boston to attend University or start a career. I enjoy sharing my own experiences with others to help them get a foothold to pursue their goals.


I attended university in the US and graduated with a Master’s Degree at the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University in Medford. I’ve started my career in Aviation at Lockheed Martin in Fort Worth TX, and have worked my way back to Boston, at GE Aviation and I currently work at Raytheon, just outside of Boston. During my free time I enjoy cooking (when not burning), traveling, and movies.