Az egyesület vezetőségét a kétévenkénti közgyűlésen az egyesület tagsága választja meg. Választásra jogosult és tisztségviselőnek megválasztható minden tag. A kilenc tagú vezetőséget a Boskola két teljes jogkörrel bíró, a Boskola vezetése által kiválasztott képviselő egészíti ki, valamint egy szavazati joggal nem rendelkező cserkész tanácsadó segíti munkájukat.A vezetőség különféle albizottságai szívesen látnak minden érdeklődő, segíteni szándékozó tagot.

A 2024. március 16-i közgyűlésen megválasztásra kerülő vezetőség jelöltjei alfabetikus sorrendben

The Society’s Board is elected biennially by its members. Every member is eligible to serve on the Board. The governing body is comprised of nine members. These are joined by two representatives equal in stature from Boskola, selected by the school’s leadership; as well as a non-voting advisor from the Hungarian Scouts.The Board’s subcommittees are open to, and gladly welcome, interested members who wish to contribute and help.

Leadership candidates to be elected at the assembly on March 16th, 2024


*Perge János

image1

A MME elnöke 2022 márciustól
Nógrád megyében nőttem fel. Később Hollandiában doktoráltam mint agykutató, aztán másfél évtizedet Amerikai egyetemeken dolgoztam kutatóként. Jelenleg mesterséges intelligenciát használó alkalmazásokat készítek egy pénzügyi cégnél, mint ‘adat tudós’.

Itt az USA-ban nősültem, és született két csodálatos gyermekünk: Marci és Mira. Mivel a feleségem Taiwan-i, a vacsora asztalnál három nyelven folyik a diskurzus: angolul, magyarul és kínaiul.

Gyerekkorom óta hegedülök, tíz éve New Yorkban magyar népzenei bandát alapítottunk, s azóta húzzuk a talpalávalót az itteni magyar táncházakban, főként a Manhattan-i magyar házban, fesztiválokon, vagy egyéb kulturális rendezvényeken. Egyszer még a Muzsikás együttessel is sikerült együtt zenélnünk! Úgy érzem, hogy a magyar népzenével nem csak szórakoztatunk, hanem támogatjuk is a diaszpóránk kulturális életét.

Szeretném megköszönni az egyesületi tagok szavazatait és az új testületbe helyezett bizalmat. Igyekezni fogunk hogy méltó módon képviseljük, fenntartsuk és terjesszük a magyar kultúrát és hagyományokat Massachusetts-ben.

President of HSM since 2022 March
I was born and raised in Nograd County, Hungary. After earning a neuroscience PhD in the Netherlands, I came to the US to do research at Ivy League schools. About six years ago I switched to industry as a data scientist: currently I create applications of artificial intelligence for financial services, recently for fintech.

I married a wonderful Taiwanese lady, and we are blessed with two children, Marcus and Mira. I wasn’t quite sure what I was getting into with learning Chinese, but at the dinner table we speak three languages— English, Hungarian and Mandarin.

Playing violin has been my hobby since childhood, so about ten years ago a few of us formed a Hungarian folk band in New York: Fenyes Banda. We have been actively playing at Hungarian Tanchaz events mostly in Manhattan or around New York. Once we even played with a well known Hungarian band of the Tanchaz movement, the Muzsikas Band! I believe that playing for the dancers is not just an entertainment but a form of preserving culture and heritage of the Hungarian diaspora.

I would like to thank all of our members for their trust in the new board of the Hungarian Society of Massachusetts. We will do our best to maintain, represent and spread the Hungarian culture and traditions in Massachusetts.

Bálint Gergely


1974-ben Veszprémben születtem, és mivel nagyszüleim is a Balaton mellett éltek (Balatonfűzfő, Balatonalmádi), így gyermek-, és ifjúkoromat a tó vonzása határozta meg. Szabadidőm nagy részét a strand, a horgászat, és a vitorlázás töltötte ki, és mind a mai napig is nagy örömmel járunk haza igyekezvén átplántálni a gyerekekbe is a Balatonvidék, és Magyarország szeretét.
1997-ben biológusként diplomáztam az ELTE-n, és rögtön a gyógyszeriparban helyezkedtem el, először rövid ideig kutatóként, majd 2000 óta gyógyszerfejlesztőként. Munkám során 5 évet éltem, és dolgoztam Olaszországban (Milánó, Firenze), 5 évet Svájcban (Genf), és 2013 óta pedig az USA-ban (Boston) élünk.
Feleségemet, aki gyógyszerész végzettségű, és a dél-franciaországi Montpellier-ből származik, Genfben ismertem meg. 2013 tavaszán a tihanyi apátságban volt az esküvőnk, és Balatonfüreden a lagzi. Három lánygyermek büszke édesapja vagyok, Izabella még Franciaországban (2013), Lujza (2015), és Gabriella (2017) már az USA-ban született. A lányok 2017 óta redszeresen járnak a Boskola óráira, 2023 óta pedig Cserkészetre is.
Mivel fontos számunkra, hogy a gyerekek megéljék magyar identitásukat, és kötődjenek Magyarországhoz is, nagyon szívesen veszünk részt és segítünk a Boskola, a Cserkészet és a Massachusetts-i Magyar Egyesület rendezvényein.
Nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha Massachusetts-i Magyar Egyesület vezetőségi tagjaként még többet tudnék tenni a helyi magyar közösségért.

I was born in Veszprém in 1974, and since my grandparents also lived by Lake Balaton (Balatonfűzfő, Balatonalmádi), my childhood and youth were defined by the attraction of the lake. Most of my free time was spent on the beach, fishing, and sailing, and to this day, we eagerly return home to instill in our children a love for the Balaton region and Hungary.

In 1997, I graduated as a biologist from ELTE, and immediately found a job in the pharmaceutical industry, first briefly as a researcher, and since 2000, as a drug developer. During my work, I lived and worked for 5 years in Italy (Milan, Florence), 5 years in Switzerland (Geneva), and since 2013, we have been living in the USA (Boston).

I met my wife, who is a pharmacist from Montpellier, southern France, in Geneva. In the spring of 2013, we had our wedding at the Tihany Abbey, and the celebration was in Balatonfüred. I am the proud father of three daughters: Izabella was born in France in 2013, Lujza in 2015, and Gabriella in 2017, both born in the USA. Since 2017, the girls have been attending Hungarian school (Boskola), and since 2023, they have also been participating in Scouts.

As it is important for us that our children experience their Hungarian identity and feel connected to Hungary, we gladly participate in and support events organized by Boskola, the Scouts, and the Hungarian Association of Massachusetts.

It would be a great honor for me to do even more for the local Hungarian community as a member of the leadership of the Hungarian Association of Massachusetts.

Gyurcsán Ferenc

image1
Immáron 15 éve a bostoni 2. sz. Bodnár Gábor cserkészcsapat vezetőjeként, egykor csapatparancsnokaként, jelenleg pénztárosaként szolgálom helyi magyar közösségünket. Nyíregyházán nőttem fel, majd a Műegyetemre jártam Budapesten, végül 2000-ben költöztem New Hampshire-be, ahol a mai napig élek feleségemmel és három már kiröppenőfélben lévő "gyerekemmel", akik aktiv tagjai mind a Boskolának, mind a cserkészcsapatnak, és a mai napig is találkozhattok velük itt-ott a Boskola, a cserkészcsapat és a Magyar Egyesület eseményei, rendezvényei alkalmával.
A cserkészcsapat képviseletében évek óta szavazattal nem rendelkező tagja vagyok az MME vezetőségének.

I have been serving our Hungarian diaspora as one of the adult leaders in our local scout troop in the Massachusetts area, Bodnár Gábor Hungarian Scout troop, for 15 years, for a few years as scout master, currently as the treasurer of the troop.
I spent my childhood in Nyíregyháza, then attended the Technical University of Budapest, and eventually moved to New Hampshire in 2000, where I live with my wife and my three "children" who have been active members of both Boskola and the scout troop, and you might still see them here and there at Boskola, scout, and Hungarian Society events.
I have been representing the scout troop as a non-voting member at the board level of the Hungarian Society of Massachusetts for several years.

Gyuris Viktor

A MME elnöke 2018 márciustól 2020 márciusig

Matematikusként végeztem az ELTE-n 1995-ben. Egyetemi évek alatt a Hallgatói Önkormányzatban dolgoztam, gyerektábort szerveztem. Az USA-ba doktori iskolába jöttem ki, akkori tervek szerint ideiglenesen. Chicagóban találkoztam Bukur-Dóczy Krisztinával, majd összeházasodtunk, és Poughkeepsieben (NY) kezdtünk dolgozni Krisztina gyerekorvosként, én programozóként. Bostonba 2008-ban költöztünk. Igen hiányzott Budapest, és az Egyesült Államokban talán ez a város a leghasonlóbb. Három gyerekünk hamar beilleszkedett a helyi iskolába, s örömmel jártak a Boskolába éveken át, a Cserkészetben lelkes őrsvezetők voltak.

Ideköltözésünk óta részt vettem a magyar közösség életében. Éveken át tanítottam a Boskolában, 2010-2014-ig, majd 2018-2022-ig voltam az Egyesület vezetőségének tagja, ebből két évig az elnöke. Most feltöltődve új erőt érzek, hogy ismét visszatérjek.


I graduated from the Eötvös L. University, Budapest with a degree in Mathematics. During my college years I was active in the Student's Union organizing various sustaining enterprises. I came to the US to continue my education on a graduate level. During graduate school I met my wife and that sealed all plans to return to Hungary. We started our adult life in Poughkeepsie NY. She worked as a pediatrician, I as a programmer at IBM. We moved to Boston in 2008 as this town resembles to Budapest the most and it was supposed to cure my homesickness. Well, it did.

In Boston we found a vibrant Hungarian community. My 3 children settled easily, they joined the Boskola, they have been members of the Scout troupe ever since. I taught Hungarian culture and history for years and have served as a member of the Board from 2010 till 2014 and later from 2018-2022. This year I would like to re-join the Board with rejuvenated passion to work for the community.

Hesterman Domonkos Zita

image1

A Boskola képviseletében tagja a vezetőségnek, nem tartozik a közgyűlés jelöltjei közé.

2010-ben érkeztem Bostonba férjemet követve, jelenleg Newtonban élünk 2 gyermekünkkel. Győrben nőttem fel, majd az iskolák Budapestre vezettek, ahol 12 évig éltem, tanultam és dolgoztam. Közgazdász végzettségemet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, villamosmérnök végzettségemet pedig a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki karán szereztem. Személyzeti és szoftver tanácsadóként, majd később műszaki tanácsadóként dolgoztam nemzetközi vállalatoknál, de az értékesítés sem áll távol tőlem. Műszaki és gazdasági területek mellett mindig is érdekelt és szenvedélyem volt a nyelv, a nyelvek, dolgoztam fordítóként itt az USÁ-ban és Csehországban is, mai napig is szívesen és jelenleg is aktívan tanulok nyelveket. Részben a magyar nyelv miatt döntöttem úgy első gyermekem megszületésekor, hogy főállású anyaként folytatom a karrierem; ezt fontosnak éreztem ahhoz, hogy gyermekeim az Egyesült Államokban felnőve is folyékonyan és jól beszéljenek magyarul. Mindkét gyermekem boskolás, én magam is tanítok a Boskola alsó tagozatában. Legelőször az egyetemi éveim alatt dolgoztam non-profit szervezetben, ahol trénerként és vezetői pozícióban is tevékenykedtem, de az elmúlt években is gyakran vállaltam önkéntes munkát több nonprofit szervezetben is. Nagy örömmel veszek részt a Massachusettsi Magyar Egyesület munkájában, és megtiszteltetésnek érzem, hogy a Boskolát képviselhetem az egyesület vezetőségében.

Boskola representative

I came to Boston in 2010 with my husband and currently we live in Newton with our two young children. I grew up in Hungary in my hometown, Győr, and I studied and worked in Budapest for 12 years. I got my masters in economics at the Budapest University of Economic Sciences, and I got my electrical engineering degree from the Kálmán Kandó Faculty of Electrical Engineering at the Budapest Polytechnic. I worked in roles as a consultant, systems and hardware consultant for software and IT companies and I have experience in sales and account management too. I also have been interested in languages all of my life, I worked as a translator in Hungary, the Czech Republic and here in the US too. I am actively learning languages even at the present day. I believe growing up bilingual is a great gift and I wanted my children to be able to speak Hungarian well. After the birth of my first child I decided to become a stay at home mom so I can teach them Hungarian and raise them up aware of their Hungarian heritage. I volunteer as a teacher in the Boskola Hungarian School, and both of my children go there too. I started working in non-profit organizations back in my college years, serving in leadership and trainer roles among others. I have volunteered at several non-profits here in Massachusetts too in the past years, and our family is a proud supporter of one of Massachusetts' biggest nature conservancy organization.
I am very excited to serve the Hungarian Society of Massachusetts and I feel honored to be able to represent the Boskola Hungarian School in the Board.

Kovács-Bogdán Erika

image1

A Boskola képviseletében tagja a vezetőségnek, nem tartozik a közgyűlés jelöltjei közé.

Magyarországon, Budapesten születtem. Az ELTÉ-n végeztem biológia-kémia szakos tanárként, de végül nem folytattam a tanári pályát. A diploma megszerzése után Münchenbe, Németországba költöztem és doktori iskolát végeztem biokémikusként. Onnan férjemmel (aki szintén magyar), az Egyesült Államokba, Cambridge-be költöztünk posztdoktori ösztöndíjasként. Később kutatóként, és most már alliance manager-ként dolgozom a Broad Institute-ban.

Kislányunk, Lujzi, 8 éve született Bostonban. Már 4 éve jár a Boskolába (most 3. osztályos) es a Cserkészetbe. Én tavaly kezdtem el tanítani az 5. osztályt a Boskolában, és idén tanítom őket 6. osztályban is. Nagyon élvezem a tanítást, szívesen vagyok a gyerekekkel, és örülök, hogy sok év után újra lehetőségem van tanítani.

Szabadidőnkben szeretünk kirándulni, rendszeresen járunk lovagolni is. Nagyon szívesen veszünk részt es segítünk a Boskola, a Cserkészet és a Massachusetts-i Magyar Egyesület rendezvényein. Örülök, hogy a Boskolát képviselhetem az Egyesület vezetőségében.

Boskola representative

I was born in Budapest, Hungary. I graduated from the Eötvös Loránd University as a biology and chemistry teacher, but I did not continue my teaching career. After graduating, I moved to Munich, Germany and earned my PhD as a biochemist. My husband (who is also Hungarian) and I moved to Cambridge (US) as postdoctoral fellows. I worked as a research scientist and now as an alliance manager at the Broad Institute.

Our daughter, Lujzi, was born 8 years ago in Boston. She has been attending Boskola (now in 3rd grade) and Hungarian Scouts for 4 years. I started teaching the 5th grade class at Boskola last year, and this year I am also teaching them in the 6th grade. I really enjoy teaching, and I am happy that I have the opportunity to teach again after many years.

In our free time, our family likes to go hiking and traveling and we regularly go horseback riding. We are very happy to participate and help in the events of Boskola, Cserkészet and the Hungarian Society of Massachusetts. I am happy to represent Boskola on the Board of the Hungarian Society of Massachusetts.

Krar Andrea


Fejér Megyében, Bodajkon nőttem fel. Később Székesfehérváron éltem kb. 1O évig. A Vasvári Pál Gimmnáziumban végeztem testnevelési tagozaton.
1999. februárjában érkeztem New York-ba. Mindig emberközpontú voltam, és így vagy két és fél évig egy idős házaspár életének irányítása volt a feladatom.
2OO1-ben költöztünk Boston mellé, Cambridge-be. 13 évet dolgoztam a "Bread and Circus", majd Whole Foods Market-ben a "Vitamin és Testápolás" részlegen, mint a cég testápolási részlegének alkalmazottja.
Ezután egy rövid ideig különböző cégek ügynöke voltam, feladatom új termékek bemutatása, terítése, és terjesztése volt.
Az elmúlt nyolc évben idős és beteg emberek gondozását végzem. 2OO6-ban Watertown-ba telepedtem le.
Van egy 15 éves lányom, aki sajnos nem volt részese a Boskolának.
Néhány éve kezdtünk a helyi magyar közösségbe járni. Az itteni magyarok mindig kedvesen, szeretettel fogadtak bennünket.
Engem mindig lenyűgözött az itteni közösségben dolgozók lendülete, elhivatottsága, energiája, amivel a különböző rendezvényeket irányítják, segítik, és lebonyolítják.
Büszke vagyok arra, hogy a Magyar Egyesület Szervezőinek egyike lehetek. Az itteni munkámat a New England-i Magyar Nyugdijas Klub megszervezésével kezdtem, és részt akarok vállalni az összes a Magyar Egyesület által fenntartott és rendezésre kerülő eseményben.
Köszönöm a megszavazott bizalmat.


I grew up in Bodajk, Fejér County. Later, I lived in Székesfehérvár for about 10 years. I graduated from Vasvári Pál High School with a focus on physical education.
In February 1999, I arrived in New York. I have always been people-oriented, and for about two and a half years, my task was to manage the lives of an elderly couple.
In 2001, we moved to Cambridge, near Boston. I worked for 13 years at "Bread and Circus", later Whole Foods Market, in the "Vitamins and Body Care" department as an employee of the company's body care department.
After that, I worked briefly as a representative for various companies, introducing, distributing, and promoting new products.

For the past eight years, I have been caring for elderly and sick people. In 2006, I settled in Watertown.
I have a 15-year-old daughter who unfortunately did not attend Boskola.

A few years ago, we started participating in the local Hungarian community. The Hungarians here have always welcomed us kindly and lovingly.
I have always been impressed by the drive, dedication, and energy of those working in the community here, who direct, assist, and organize various events.
I am proud to be one of the organizers of the Hungarian Association. I started my work here by organizing the New England Hungarian Pensioners Club, and I want to participate in all events maintained and organized by the Hungarian Association.
Thank you for the trust you have placed in me.

Labonte Blanka


Kolozsváron születtem, 14 éves voltam amikor Magyarországra, Nagyecsedre költöztünk. Mátészalkán végeztem a gimnáziumot ezt követően pedig a Budapesti Műszaki Egyetem két éves felsőfokú Informatikai képzését. Szoftver tesztelőként dolgoztam ezt követően Magyarországon és később az USA-ban.
1999-ben egy régi álom az USA-ba sodort. 2005-ben találkoztam a férjemmel Kevinnel, aki Rhode Islandi származasú, s akivel Wellesley-ben élünk .
8 éve karriert váltottam. Jelenleg alternatív terápiákkal foglalkozom és egy wellness központban dolgozom.
2011-ben csatlakoztunk a Boskolához és a Cserkészcsapathoz az 5 éves kisfiunkkal Aydennel, és az akkor alakuló szülői munkaközösség vezetése lett a feladatom pár évre. Később a férjemmel cserkésztáborokban vállaltuk a főzést.
Rendszeresen és örömmel vettünk részt a magyar rendezvényeken. Sok mindent köszönhetek a közösségnek azon kívül, hogy a fiam alapos betekintést kaphatott a magyar kultúrába, elég jól beszél magyarul, büszkén vállalja a magyarságát és igazán nagy boldogság a számomra, hogy szereti a néptáncot.
Életreszóló barátságokat és sok kedves ismerőst is hozott a közösség amiért őszintén hálás vagyok.
Nagy megtiszteltetés és kihívás is lenne egyben az egyesület vezetőségi tagjaként újra hozzájárulni a magyar közösség építéséhez.


I was born in Cluj-Napoca Romania and my family moved to Nagyecsed, Hungary when I was 14 years old. I went to finished high school in Mátészalka, then studied systems information at the Technical University of Budapest. I worked as a software tester in Hungary, and then later in the US as well.
An old aspiration brought me to US in 1999.
I met my husband in 2005 who is from Rhode Island. Currently we live in Wellesley.
8 years ago, I changed careers. Nowadays, I study and offer alternative therapies and I work at a Wellness center.
In 2011, we joined Boskola and the Hungarian scout group with our 5 year old son, Ayden. I’ve taken the responsibility of the head of the PTA for a few years. My husband and I also volunteered at multiple scout camps taking on the responsibility of cooking for the groups.
We’ve attended Hungarian events regularly with much appreciation.
There are countless ways the Hungarian society has enriched our lives. Not only providing the opportunity for my son to be immersed in the Hungarian culture, and learning to speak Hungarian quite well, he became proud of his Hungarian roots and to my greatest joy he also loves Hungarian folk dance.
We’ve gained lifelong friendships and got to meet and know lots of great people which I am truly grateful for. To contribute in a new role as a member of the Board of Directors of the Hungarian Society would be a great challenge and honor at the same time.

Reinoso (Udvardi) Sára


Budapesten születtem és először gimnázium utolsó évében jöttem Amerikába mint csere diák 1998-ban. Az amerikai érettségi után egy évvel a Umass Lowell egyetemen kezdtem tanulmányaimat kosárlabda ösztöndíjjal, ahol Pénzügyi végzettséget szereztem. Egy év amerikai munka után visszatértem Budapestre egy évre, majd megint a Umass Lowell egyetemre kerültem MBA képzésre. Férjemmel (aki a Dominikai Köztársaságból való) az egyetemi évek alatt ismertük meg egymást, mivel ő is a Umass Lowell egyetemen végzett. Tíz éve Peabody-ban lakunk, két kisgyermekünk van, velük magyarul, angolul és spanyolul beszélünk otthon. Mind a ketten folyékonyan beszélnek magyarul és a nyári magyarországi látogatások alatt sokan megdicsérik őket, hogy milyen szépen beszélnek. A Boskolába már hét éve járunk és nagyon szeretjük a közösséget. Fontosnak tartom a nyelv és a kultúra ápolását. Nekem elsősorban azért volt “muszáj”, hogy a gyerekeim beszéljenek magyarul, mert az egész családom Magyarországon él. Az, hogy például a 88 éves dédnagymamájukkal tudnak társasozni és el tudnak neki bármit mesélni, számomra nem csak öröm hanem nagyon nagy kincs is. A Boskolában az idei évtől vállaltam nagyobb szerepet, a szülői munkaközösség tagjaként, elsősorban a rendezvények szervezésénél. Munkámmal szeretném segíteni, hogy ne csak megmaradjon, hanem bővüljön is a Magyar Közösség, ahova mindenki szívesen jár, ahol azon túl hogy jól érezzük magunkat, barátságok és kapcsolatok épülhetnek ki, amelyeket a jövőben a távolságoktól függetlenül is ápolni tudunk. Jelenleg Business Analyst-ként dolgozom egy vezető marketinges cégnél.


I was born in Budapest, and I first came to the USA as a foreign exchange student in my senior year of High School in 1998. After spending one year in Hungary after my high school graduation, I returned to the USA to attend Umass Lowell, where I received a basketball scholarship, earning my Bachelor’s degree in Finance. After a year of working in the USA post my bachelor’s degree, I returned to Budapest for one year, and then came back to the USA to further my education at Umass Lowell, receiving my MBA degree. I met my husband (who is from the Dominican Republic) during our undergraduate studies, as he also earned his undergraduate degree from Umass Lowell. We’ve been living in Peabody for ten years, and we have two young children who are exposed to Hungarian, English and Spanish at home. Both of our children are fluent in Hungarian, and during our summer visits to Hungary they both get a lot of compliments on how well they speak the language. We started attending Boskola about seven years ago and we really love the community. Other than keeping Hungarian language alive, keeping the culture is also very important to me. My main reason for teaching my children the Hungarian language is because my whole family lives in Hungary. The fact that they can play board games and tell stories to their 88 year old great grandmother is not only an incredible joy to me but also something I will forever cherish. My participation at Boskola has been more active since this year, where I am part of the Parent community, helping the organization of various events. My aim with my involvement is not only to maintain the Hungarian community but to expand it by creating a place where people look forward to come, where other than having a great time, we can build long lasting friendships and connections, regardless where life might take us. Currently I’m a Business Analyst working at a leading marketing company.

Sandy Péter


Esztergomban születtem, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen szereztem biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát. 2001-ben szereztem doktori fokozatot az akkori SZOTE-n molekuláris onkológiából több éves olaszországi kutatómunka után. 2003-ban érkeztem Bostonba, először az MIT rákkutató intézetében, majd Boston-környéki biotechnológiai cégeknél dolgoztam és dolgozom jelenleg is.

Puerto Rico-i feleségemmel, aki szintén kutató, 2005-ben találkoztam. Három lányunkkal az óceánparti Revere-ben lakunk. 2010-ben csatlakoztunk a magyar közösséghez és gyerekeink azóta is járnak Boskolába illetve cserkészetre. Több éve tanítok is a Boskolában: eleinte a magyarul tanulni vágyó felnőttekkel foglalkoztam, az utóbbi hét évben pedig a gimnazista csoportot tanítom.

Nagyon fontosnak tartom a magyar kultúra és hagyományok ápolását és átadását és örömmel veszek részt sok programban, amit a Magyar Egyesület, illetve a Boskola és a Cserkészet rendez. Vezetőségi tagként szeretnék még aktívabban részt venni az Egyesület életében és magyar közösségünk jövőjének formálásában.


I was born in Esztergom, Hungary, attended the Benedictine Boarding School in Pannonhalma, and graduated as a biology and chemistry high school teacher at the University of Szeged. I obtained my Ph.D. in molecular oncology in 2001 after years-long research in Trieste, Italy. I came to the US in 2003 and initially worked at MIT’s Cancer Center and later in biotech companies in the Boston area.

I live with my wife and three daughters in Revere. We joined the Hungarian Community in 2010 and two of our children are still attending Boskola and the Scout programs. I have been also active as a teacher in Boskola: I worked with the adult group initially, while in the past 7 years I was teaching the high schoolers.

I consider the cultivation and dissemination of Hungarian culture and traditions a very important mission of the Hungarian Society and I enjoy participating in the many events organized by the Society, Boskola and the Scouts. As member of the Leadership team, I hope to take an even more active role in the Hungarian community.

Schneider Edit


Ajkán születtem, a veszprémi Lovassy László Gimnázium matematika szakán érettségiztem, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán szereztem magyar-angol szakos középiskolai tanári diplomát. Férjemmel, Steve-vel házasságkötésünk óta, 25 éve élünk Boston környékén. Tizenéves gyerekeink, Réka és Ádám már Massachusetts államban születtek. Amerikában pályát váltottam, így az elmúlt két évtizedben HR vezetőként tevékenykedtem, először egy nemzetközi non-profit szervezetnél, majd multinacionális szoftver cégeknél.
A bostoni magyar közösség kezdettől fogva meghatározó része volt családunk életének. Az elmúlt két évtizedben rendszeresen vettünk részt a Magyar Egyesület rendezvényein, melyek gazdag kulturális élményeket, tartós barátságokat és mély közösségi összetartozás érzését nyújtották számunkra.

Lehetőségeimhez képest mindig igyekeztem visszaadni közösségünknek. Kezdetben a Boskola szülői munkaközösségében vettem részt, illetve különböző gyermekprogramok szervezésében segítettem. Az elmúlt öt évben pedig a boskolás gimnazisták irodalomtanáraként még aktívabban sikerült bekapcsolódnom a közösség életébe. Az élményközpontú irodalomtanítás szellemében célom, hogy derűs, befogadó környezetben teremtsek lehetőséget gimnazistáinknak a magyar kultúra és identitás élményszerű átélésére, továbbá önismeretük és közösségi szellemük ápolására is.

Mint egyesületi vezetőségi tag, szeretném a humán tudományokban szerzett hátteremet és a közösségépítésben szerzett HR-es tapasztalataimat a környékbeli magyarság számára tovább kamatoztatni. Célom, hogy a vezetőséggel együttműködve, változatos és emlékezetes közösségi- és kulturális programokat hozzunk létre a massachusetts-i magyar közösség számára.


I was born in Ajka, Hungary, and graduated from Lovassy László High School in Veszprém, majoring in mathematics. Later, I received a Hungarian-English double major teaching diploma from the Faculty of Humanities at Pázmány Péter Catholic University. I have lived in the Boston area for 25 years with my husband, Steve, and our teenage children, Réka and Ádám, who were born in Massachusetts. After moving to America, I changed my career and have worked as an HR leader for multinational software companies and an international non-profit organization.

The Hungarian community in Boston has been an integral part of our family's life. Over the past two decades, we have regularly participated in events organized by the Hungarian Association, giving us rich cultural experiences, lasting friendships, and a deep sense of community belonging.

I have always tried to give back to our community to the best of my abilities. Initially, I participated in Boskola's parent working group and helped organize various children's programs. For the past five years, I have been more actively involved in the community as a literature teacher for Boskola's high school students. In the spirit of experiential literature teaching, my goal is to create opportunities for our high school students to experience Hungarian culture and identity in a cheerful, inclusive environment while nurturing their self-awareness and community spirit.

As a member of the association's leadership, I would like to utilize further my background in the humanities and my HR experience in community building for the local Hungarian community. I aim to work collaboratively with the leadership to create diverse and memorable community and cultural experiences for the Hungarians of Massachusetts.