Üdvözöljük!Welcome!

Egyesületünk célja a magyar nyelv, kultúra, öntudat és hagyományok ápolása és továbbadása az érdeklődőknek és utódoknak, közös programok, rendezvények, összejövetelek rendezésével.

A magyar kultúra megismertetése az amerikai lakosság minél szélesebb körében és ezáltal hozzájárulva az amerikai-magyar kapcsolatok fejlesztéséhez, erősítéséhez

Az Egyesület non-profit társadalmi szervezet, amely tudatosan távol tartja magát a pártpolitikától. Világnézetre, vallásra, származásra való tekintet nélkül bárki tagja lehet, aki a magyar nyelvet és kultúrát ápolni akarja, és elfogadja az egyesület alapszabályát.

Honlapunkon az Egyesület hatáskörén kívüli, helyi magyarok által szervezett programokat is közzétesszük – ezeket a navigációs menüben sárga ponttal jelöljük.

The mission of our Society is to nurture the Hungarian language, culture, identity, and traditions, and make them available to present and future generations through educational programs, lectures, celebrations, commemorative events, and social gatherings.

Through our mission, we aim to broaden familiarity with the Hungarian culture within the American community, thereby nurturing and strengthening Hungarian-American ties and relationships.

The Society is a welcoming not-for-profit organization that expressly distances itself from all political discourse. Anyone with interest in nurturing the Hungarian language and culture can become a member, regardless of world view, nationality, or religion, provided they abide by our charter.

Our web site contains a comprehensive list of activities organized by Boston-area Hungarians, including informal activities not sponsored by the Society. These are indicated on the main menu by an orange bullet.

Segítse a Massachusettsi Magyar EgyesületetSupport The Hungarian Society of Massachusetts

** Vásárol Ön az Amazon oldalain? Az Amazon az Ön jogosult vásárlásainak 0,5%-át felajánlja a Massachusettsi Magyar Egyesületnek. Látogasson el a smile.amazon.com oldalra, és válassza ki a Massachusettsi Magyar Társaságot (Hungarian Society of Massachusetts) jótékonysági szervezetnek.
Köszönjük!
** Do You Shop on Amazon? Amazon will donate 0.5% of your eligible purchases to the Hungarian Society of Massachusetts. Go to smile.amazon.com and choose Hungarian Society of Massachusetts Inc as your charitable organization

Disznótoros Vacsora 2023

Karácsony – 2022

Szüreti Mulattság – 2022

Korábbi esemény : 1848-as megemlékezés + közgyűlés – 2022. március 19. 12:30

Jelentkezési lap
Tudnivalók a közgyűlésről

Korábbi esemény: Koszorúzás – 2022. március 18. 17:45

Korábbi esemény: Studiószínház – 2022. március 18. 18:30

Regisztráció: https://www.eventbrite.com/e/ket-osszeillo-ember-studioszinhazi-eloadas-a-bostoni-magyar-konzulatuson-tickets-278322930377

FONTOS: Alapszabály módosítás jóváhagyvaIMPORTANT: Bylaws Update accepted

Kedves Tagok!
Ahogy már a nyár folymán értesítettünk róla titeket a 2020-2021 tél folyamán a 2020 márciusában megválasztott MME vezetősége részletesen átvizsgálta az egyesület alapszabályzatát, és megállapította, hogy annak több paragrafusa idejétmúlt. 
Független jogi tanács alapján a Vezetőség megalapított egy vezetőségi tagokból és MME tagok képviselőiből álló albizottságot, és megbízta azt egy új alapszabály javaslat előállításával.
Az egyesület új alapszabályt elfogadta.
A korábbi alapszabály értelmében a módositott javaslat elfogadásához a szavazásra jogosult tagok többségének igenlő szavazata, és határozatképességéhez az aktív tagok ötven (50%-a) volt szükséges. A szavazás leforgása alatt egyesületünk 266 szavazásra jogosult tagot számlált, ezek közül 170-en adták le szavazataikat, s igy a szavazás határozatképes. Az MME újonnan elkészült alapszabályzatát pedig 168 igen (és 2 nem) szavazattal a tagság jóváhagyta
Az új alapszabályt itt lehet megtekinteni.
Köszönjük aktív részvételeteket.
Dear Members!
As we have already informed you over the summer, the management of HSM (elected in March 2020) during the winter of 2020-2021, has reviewed the current bylaws of the association in detail and found that several of its sections have become obsolete; the Society’s practice of using absentee ballots almost exclusively particularly warranted closer scrutiny.
Based on independent legal advice, the Board formed a By-law Subcommittee made up of Board of Directors and HSM member representatives, charged with bringing forward an updated draft.
Under the previous by-laws, a majority vote from active members was needed, with a special quorum requirement of fifty percent (50%) participation from members entitled to vote. During the voting process, our society counted 266 voting members, 170 of whom cast their ballots, therefore meeting quorum. The new bylaws of the HSM were accepted by 168 yes (and 2 no) votes.
You can view the new by-laws document here.

Thank you for your active participation.

Korábbi esemény: Mikulás Ünnepség 2021

Korábbi esemény: Október 23-i koszorúzás és megemlékezés – 2021. Október 23. 16:00