Author Archives: admin

Üdvözöljük!Welcome!

Egyesületünk célja a magyar nyelv, kultúra, öntudat és hagyományok ápolása és továbbadása az érdeklődőknek és utódoknak, közös programok, rendezvények, összejövetelek rendezésével.

A magyar kultúra megismertetése az amerikai lakosság minél szélesebb körében és ezáltal hozzájárulva az amerikai-magyar kapcsolatok fejlesztéséhez, erősítéséhez

Az Egyesület non-profit társadalmi szervezet, amely tudatosan távol tartja magát a pártpolitikától. Világnézetre, vallásra, származásra való tekintet nélkül bárki tagja lehet, aki a magyar nyelvet és kultúrát ápolni akarja, és elfogadja az egyesület alapszabályát.

Honlapunkon az Egyesület hatáskörén kívüli, helyi magyarok által szervezett programokat is közzétesszük – ezeket a navigációs menüben sárga ponttal jelöljük.

The mission of our Society is to nurture the Hungarian language, culture, identity, and traditions, and make them available to present and future generations through educational programs, lectures, celebrations, commemorative events, and social gatherings.

Through our mission, we aim to broaden familiarity with the Hungarian culture within the American community, thereby nurturing and strengthening Hungarian-American ties and relationships.

The Society is a welcoming not-for-profit organization that expressly distances itself from all political discourse. Anyone with interest in nurturing the Hungarian language and culture can become a member, regardless of world view, nationality, or religion, provided they abide by our charter.

Our web site contains a comprehensive list of activities organized by Boston-area Hungarians, including informal activities not sponsored by the Society. These are indicated on the main menu by an orange bullet.

Korábbi esemény: Szüreti Mulatság – 2021. szeptember 25.

Szüreti Mulatság

Bói Tünde

image1

A Boskola képviseletében tagja a vezetőségnek

Magyarországon születtem és 2003 óta élek az Egyesült Államokban. Férjemet, aki szintén magyar itt kint ismertem meg és családommal Billerica-ban élünk. Fiúnk és lányunk már itt az USA-ban születtek és mindketten a Boskola diákjai. Én 2008 óta tanítok a Boskolában. Először a bölcsődés foglalkozásokat vezettem 3 évig, ezután az óvoda következett 5 évig, majd azóta alsótagzatos osztályokat tanitok. Magyarországon az akkor még egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán (most már egyetem) szereztem biológia-fizika szakos tanári diplomát és itt a UMass Boston Early Childhood mesterképzését végeztem 2009-ben. Jelenleg Kindergarten tanárként dolgozom a Lowell Public School-nál. Nagyon szeretek tanitani, játékos, vidám foglalkozásokat tartani. A Boskola és a cserkészet fontos szerepet játszik családunk életében és nagyon sokat segit a magyar nyelv, kultúra, néphagyományok megismerésében és ápolásában. Szabadidönkben nagyon szeretünk utazni és kirándulni. Nagy örömmel és lelkesedéssel veszek részt a Massachusettsi Magyar Egyesület munkájában is. Megtiszteltetés, hogy a Boskolát képviselhetem a vezetőségében.
I was born in Hungary and have been living in the United States since 2003. I met my husband who is also Hungarian here in the USA and we live in Billerica. Our son and daughter were born here in Boston and they are both students of Boskola Hungarian School. I have been teaching at Boskola since 2008. First I taught babies 0-3 years old for 3 years, then preschool followed for 5 years, and since then I have been teaching lower elementary grade classes. In Hungary, I graduated from the Eszterházy Károly Teacher Training College in Eger (now a university) with a degree in Biology and Physics. Later I graduated with a Master’s Degree in Early Childhood at UMass Boston in 2009. Currently I work as a Kindergarten teacher at Lowell Public School. I really enjoy teaching, playing, having fun classes. Boskola and the Hungarian Scouts play an important role in the life of our family and help a lot in getting to know and nurturing the Hungarian language, culture and heritage. In our free time we really like to travel and hike. I’m honored to take part in the work of the Hungarian Society of Massachusetts and represent Boskola on the Board.

Korábbi esemény: Március 15-i virtuális ünnepi műsor

Korábbi esemény: Mikulás Ünnepség 2020

Mikulas

Korábbi esemény: 2020. október 11: Virtuális szüreti mulatság

Csinald Magad Bogracsgulyas.jpeg

SZAVAZZ ITT

Hesterman Domonkos Zita

image1

A Boskola képviseletében tagja a vezetőségnek

2010-ben érkeztem Bostonba férjemet követve, jelenleg Newtonban élünk 2 gyermekünkkel. Győrben nőttem fel, majd az iskolák Budapestre vezettek, ahol 12 évig éltem, tanultam és dolgoztam. Közgazdász végzettségemet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, villamosmérnök végzettségemet pedig a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki karán szereztem. Személyzeti és szoftver tanácsadóként, majd később műszaki tanácsadóként dolgoztam nemzetközi vállalatoknál, de az értékesítés sem áll távol tőlem. Műszaki és gazdasági területek mellett mindig is érdekelt és szenvedélyem volt a nyelv, a nyelvek, dolgoztam fordítóként itt az USÁ-ban és Csehországban is, mai napig is szívesen és jelenleg is aktívan tanulok nyelveket. Részben a magyar nyelv miatt döntöttem úgy első gyermekem megszületésekor, hogy főállású anyaként folytatom a karrierem; ezt fontosnak éreztem ahhoz, hogy gyermekeim az Egyesült Államokban felnőve is folyékonyan és jól beszéljenek magyarul. Mindkét gyermekem boskolás, én magam is tanítok a Boskola alsó tagozatában. Legelőször az egyetemi éveim alatt dolgoztam non-profit szervezetben, ahol trénerként és vezetői pozícióban is tevékenykedtem, de az elmúlt években is gyakran vállaltam önkéntes munkát több nonprofit szervezetben is. Nagy örömmel veszek részt a Massachusettsi Magyar Egyesület munkájában, és megtiszteltetésnek érzem, hogy a Boskolát képviselhetem az egyesület vezetőségében.
I came to Boston in 2010 with my husband and currently we live in Newton with our two young children. I grew up in Hungary in my hometown, Győr, and I studied and worked in Budapest for 12 years. I got my masters in economics at the Budapest University of Economic Sciences, and I got my electrical engineering degree from the Kálmán Kandó Faculty of Electrical Engineering at the Budapest Polytechnic. I worked in roles as a consultant, systems and hardware consultant for software and IT companies and I have experience in sales and account management too. I also have been interested in languages all of my life, I worked as a translator in Hungary, the Czech Republic and here in the US too. I am actively learning languages even at the present day. I believe growing up bilingual is a great gift and I wanted my children to be able to speak Hungarian well. After the birth of my first child I decided to become a stay at home mom so I can teach them Hungarian and raise them up aware of their Hungarian heritage. I volunteer as a teacher in the Boskola Hungarian School, and both of my children go there too. I started working in non-profit organizations back in my college years, serving in leadership and trainer roles among others. I have volunteered at several non-profits here in Massachusetts too in the past years, and our family is a proud supporter of one of Massachusetts' biggest nature conservancy organization.
I am very excited to serve the Hungarian Society of Massachusetts and I feel honored to be able to represent the Boskola Hungarian School in the Board.

Korábbi esemény: 2020. március 7: Ünnepség és közgyűlés

Zöllei Lilla

image1

Gimnáziumi éveim után érkeztem Massachusetts államba, ahol először a Mount Holyoke College-on szereztem matematika-szamitastechnika BA diplomát, majd Bostonba költözve az MIT-n doktoráltam számitastechnika szakon. Végzésem után egy évre Párizsba költöztem egy postdoc lehetőség keretében, majd Bostonban, az MGH-en kezdtem el dolgozni MRI képelemző kutatóként.
Az ittlétem alatt mindig is aktívan próbáltam követni és segíteni a változatos magyar vonatkozású (kulturális) eseményeket mind Bostonban és New Yorkban. Az egyetemi éveim megkezdése után, rövidesen bekapcsolódtam az MIT Hungarians működésébe, először mint önkéntes, majd mint kincstáros, néptánc tanár, filmvetitő, levelezési listakezelő, vacsoraszervező és vezető. Pillanatnyilag én vezetem a Tudósklub levelező listáját, és Badics Tamás mellett pedig a magyar társaságét. Kettő éves kislányunk, Réka, és apukája, John, rendszeresen járnak a Boskola óráira és Mariann közelgő leköszönésével pedig a Boskola családi katalógus karbantartását vállatam el.
Sajnos a bostoni magyar közösség sokat változik de az évek során sikerült nagyon jó barátokat és ismeretségeket kialakítanom. Az elnökségbe való bekerülésem esetén azon lennék, hogy továbbra is biztosítsuk ennek a szoros csapatnak a fennállását es további sikeres működödését.
After my high school years, I moved to Massachusetts, where I first earned a BA in Mathematics and Computer Science from Mount Holyoke College, and then moved to Boston where I earned a PhD in Computer Science from MIT. After graduating, I moved to Paris for a year as a postdoc and then started working as an MRI imaging researcher at MGH in Boston.
During my stay here, I have always been active in following and assisting with the diverse Hungarian-related (cultural) events in both Boston and New York City. After starting my university years, I soon joined the MIT Hungarians, first as a volunteer, then as a treasurer, folk dance teacher, film club organizer, mailing list manager, dinner organizer and leader. At present I manage the Tudóskub mailing list and, along with Tamás Badics, also that of the Hungarian Society of Massachusetts. Our two-year-old daughter, Réka, and her dad, John, regularly attend
the Boskola classes and with the upcoming departure of Mariann, I have agreed to undertake the maintenance of the Boskola Family Catalog.

Unfortunately, the Hungarian community in Boston is changing a lot, but over the years I have been able to make very good friends and acquaintances here. If I were to join the board, I would like to continue to ensure the existence and continued successful operation of this close team.

Fagyal Zoltán


Kilenc éve vagyok a Boskola aktív tagja, 2016 óta pedig a szülői munkaközösség egyik vezetője is amely keretében segítek a különféle rendezvények megszervezésében az év folyamán.

2016-ban, 2017-ben és 2018-ban a Mikulás ünnepség egyik önkéntes főszervezőjeként tevékenykedtem. Rengeteg újítást vezettünk be és nagy örömünkre szolgált látni, hogy az ünnepségnek mindhárom évben nagy sikere volt.

Az elmúlt néhány évben önkéntesként segítettem a Szüreti Bálon is.

Az elkövetkező két évben szeretném feltárni hogy miként tudjuk tovább építeni ezt a remek szervezetet, és hogyan tudnánk tovább bővíteni a tagok számát még több értek nyújtásával például kedvezmények és szponzorálás által.

Ezenkívül szeretném javítani a tagsági rendszert és automatizálni a gyakran ismétlődő feladatokat az adminisztratív munka csökkentése érdekében.
A több, mint egy évtizedes informatikai és vállalkozói hátteremmel sikeresen hozzájárulnék a Massachusettsi Magyar Egyesület munkájához.
Immar 19 éve Massachusetts-ben élek feleségemmel és két kislányunkkal. Nagyon szeretjük a Boskolát, a Cserkészetet, valamint a Massachusettsi Magyar Egyesület számos rendezvényét. 2004-ben szereztem az informatikai diplomám, és az elmúlt 15 évben online marketing területén dolgozom.


I have been a member of the Hungarian Society of Massachusetts for over 10 years and an active member of Boskola. Since 2016 I am serving as one of the PTO (Parent Teacher Organization) leaders, where I help organize different events throughout the year.

In 2016, 2017 and 2018 I had the privilege of serving as one of the main organizers of the Mikulas (Saint Nicholas, Santa Claus) celebration with great success.

I have also enjoyed volunteering at the last few Szureti Bal (Harvest Festival).

In the next two years I’d like to see how we can further improve this amazing organization and bring more value to its members by discovering sponsorship and member discount opportunities.
In addition, I’d like to see how we can improve the membership system and automate often recurring tasks to reduce administrative work.
What I would bring to the Hungarian Society of Massachusetts is an entrepreneurial and technical experience and point of view.
I live in Massachusetts with my wife and two daughters and we enjoy Boskola, Cserkeszet and many of the events the Hungarian Society of Massachusetts puts together. I received my Computer Science degree in 2004 and I have been working in the online marketing industry for the last 15 years.