Monthly Archives: October 2016

Korábbi esemény: Prudential Center Fotó Kiállítás

60yearslater101316

*Rácz Lívia

image1

A MME elnöke 2020 márciustól

Párizsban születtem és kisisikolásként kerültem szüleimmel az USA-ba. Bár magyar nyelvterületen soha nem éltem, családunkban mindig fontos szerepet játszott a magyar nyelv. 1989-ben szereztem az MIT-n S.B.-t anyagtudományból és énekművészetből, 1993-ban Ph.D.-t felületi feszültség és alakváltozás témával. 1993-tól 1995-ig Alexander von Humboldt ösztöndíjjal kutattam a kölni Deutsche Luft- und Raumfahrt intézetben, később tanítottam a Tufts University gépészeti karán, 8 évig voltam a Draper Laboratory cégnél osztályvezető, és jelenleg csoportvezetőként dolgozom az MIT Lincoln Laboratory federális kutatóközpontban.


1997 óta élek Belmontban japán származású amerikai férjemmel. Két lányunk van, akikkel gyakran járunk Magyarországra és Erdélybe, ahol percek alatt beolvadnak és beszélik a nyelvet. 2006 óta járunk a Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvodába (Boskola), ahol az évek során vezettem bölcsödés csoportot, tanítottam nyelvfejlesztő csoportot gyerekeknek, illetve felnőtteknek, és alkalmi zenei foglalkozásokkal igyekszem órákat és ünnepségeket gazdagítani. 2012 óta felnőttcserkészként munkálkodom a bostoni 2. Bodnár Gábor Cserkész Csapatban. A népszerű amerikai “furulya karaté” módszer magyarosított formáját tanítom kiscserkészeknek, és immár hetedik éve vállalom a New York-i körzet által szervezett Kodály hétvége zenei vezetését. Örvendek, hogy a magyar Egyesület vezetőségének tagja lehetek és szolgálhatom a bostoni magyar közösséget.I was born in Paris, France and moved to the USA with my parents while in elementary school. Although I’ve never lived in Hungary or anywhere where Hungarian is spoken, preservation of the language has always been important to our family. I got my S.B. in Materials Science and Vocal Music Performance at MIT in 1989 and my Ph.D. in 1993 on the topic of surface tension driven flow and phase transformations. I was an Alexander von Humboldt research fellow from 1993 to 1995, which I spent at the Deutche Luft- und Raumfahrt in Cologne, Germany. Later, I taught in the Mechanical Engineering department at Tufts University, led a division at Draper Laboratory, and currently lead a research group at MIT Lincoln Laboratory, a federally-funded research and development center (FFRDC).


I have lived in Belmont since 1997 with my Japanese-American husband. We have two daughters, both native-level speakers, with whom we travel frequently to Hungary and Transylvania. We have attended the Béla Bartók Hungarian School of Boston (Boskola) since 2006, where I have led the pre-school group, taught a Hungarian language class for children, and co-taught a Hungarian language class for adults over the years. I also teach occasional music classes for all age groups, in order enrich their classwork and our traditional celebrations. I have been an adult scout in the Bodnár Gábor Scout Troop No. 2, Boston, since 2012, primarily leading music-related activities. I teach a Hungarian version of the popular recorder karate method to scouts under the age of 10, and this will be my seventh year as the music director of the New York district-organized Kodály weekend. I am pleased to be a member of the Board of Directors and to be able to serve Boston-area Hungarians in this broader capacity.

Korábbi esemény: 1956 60-ik évforduló megemlékezés

1956hu

adamgykoncer3t

10.7.16 – Mészáros László: An entrepreneur’s journey to Silicon Valley and Beyond

Az előadó: Mészáros László (Les)

Az előadás nyelve: angol

Az előadás címe: A Hungarian-American Success Story: An entrepreneur’s journey to Silicon Valley and Beyond

When a seventeen-year old Hungarian boy arrived in New York City harbor, a huge crowd was awaiting. The media, the pundits, the politicians, and many American Hungarians, they all were there. The crowd was cheering when he walked off the ship with only a small bag on his shoulders and with one dollar in his pocket. To his surprise, he was handed a bouquet of flowers, and was immediately made to stand next to the American Flag. Then cameras started to click and flashlights started to blaze. Next day, this was the front page-story of every famous newspaper in New York and finally he understood everything: there was an uprising in Budapest – yesterday was 1956 October 23, and the Hungarian revolution just began.

Les Meszaros (born Csorna, 1939 as Meszaros Laszlo) is a real self-made man. Only a few people might know that it was his company, which first developed the transmission of computer data over telephone lines, a revolutionary breakthrough of the eighties. (Today’s “VoiceBridge’ is known as ‘dial-up’.) Currently, he is devoted to supporting and inspiring high-school students of both US and Hungary and guiding them how to become successful entrepreneurs and how to run businesses responsibly.

If you want to find out how is it that a seventeen-year old Hungarian refugee can land in New York City with only one dollar and just a few words of English, create multiple successful businesses, selling them for millions of dollars, and ultimately find himself serving as Vice President of Business Development for Intel Corporation, please, come to the next Science Club and you can meet him in person. You can ask him about the secret of success and of the obligations that come with success.

His book: Legacy of a Refugee: An American-Hungarian Entrepreneur’s Journey to Silicon Valley and Beyond (2016, Buffalo Heritage Press) recounts his journey.

***

Mikor a tizenhét éves magyar fiú megérkezett New York kikötöjébe, a kikötõ tele volt emberekkel. A kíváncsiskodó tömegben ott volt New York sajtóhada, a közélet és a magyarság képviselõi is. Meglepetésére hatalmas éljenzés fogadta a hajóról kikászálódó fiatal legénykét. Vállán egy batyu néhány ruhadarabbal, zsebében egy dollár és a papirjai. Meg is lepõdött, amikor a virágcsokrot neki nyújtották át, majd azon nyomban egy amerikai zászló alá állították és a fotóriporterek gyürüjében csattogni kezdtek a fényképezôgépek. Ez az esemény volt a másnapi címlap-sztori minden New York-i híres újságban. Akkkor aztán mindent megértett. Ezerkilencszázötvenhat október huszonharmadikát írták tegnap, és Budapesten kitört a forradalom. Mészáros László éppen aznap érkezett meg Amerikába.

Les (szül. Csorna, 1939, Mészáros László) egy olyan egyéniség, aki maga dolgozott meg mindenért amit elért. Alig néhányan tudják, hogy a nyolcvanas években az ô vállalkozása volt az, ahol kifejlesztették a telefonvonalakon keresztüli számitógép-adatátvitelt, amely forradalmasította az ágazatot. Jelenleg annak szenteli az idejét, hogy inspirálja és támogassa mind a magyar mind az amerikai közepiskolás fiatalokat. Arra tanítja ôket, hogy hogyan válhatnak sikeres üzletemberré és hogy mindez milyen felelõsségekkel is jár.

Ha szerene többet megtudni arról, hogy miként jutott el egy tizenhét éves fiú fillérekkel a zsebében és csekély angoltudással oda, hogy több sikeres vállalkozás birtokosaként cégeit milliókért adja el, és végül az Intel Corporation üzleti fejlesztésekért felelôs elnökhelyettese legyen, akkor jöjjön el a Tudósklub következõ összejövetelére, ahol találkozhat majd Les-szel, ezzel a vidám természetû pozitív személyiséggel, és ott a helyszínen személyesen is érdeklôdhet a siker titkárol, no meg a sikerrel járó kötelezettségekrôl is.

Les a magyarul is hozzáférhetõ „Sikerre Születtem (Egy amerikai vállalkozó útja a Szilikon völgyig és tovább)” (2015, Lira) c. könyvében számol be életútjáról.