Monthly Archives: May 2015

5.14.2015 – Dr. Csiszár Rita – A nyelvi tévhitek hatása kétnyelvű nyelvhasználatunkra és gyermeknevelési gyakorlatunkra

Az előadóról és az előadásról: Az előadás során számba vesszük a két- és többnyelvűséggel kapcsolatos közkeletű vélekedéseket és keletkezésük okait. Megvizsgáljuk, hogy ezek a nyelvvel kapcsolatos, sok esetben téves elképzelések miként befolyásolják a kétnyelvűségről való gondolkodásunkat, ezáltal pedig saját kétnyelvű nyelvhasználatunkat. Utánajárunk annak, hogy a széles körben elterjedt nyelvi tévhitek hogyan alakítják gyermeknevelési gyakorlatunkat a hétköznapokban, és ennek milyen hatásai lehetnek a külföldön felnövő gyermekeink magyar nyelvtudására.

Dr. Csiszár Rita alkalmazott nyelvész, szociológus, nyelvtanár. Mester diplomáit a veszprémi Pannon Egyetem angol szakán és a Central European University szociológia szakán szerezte. PhD disszertációjában az ausztriai magyarság kétnyelvű nyelvhasználatának jellemzőit vizsgálta. 2014-ben megjelent Két- és többnyelvű gyermeknevelés a mindennapokban – tanácsok, információk történetek című kézikönyvében a nemzetközi szakirodalom, és több mint másfél évtizedes saját kutatómunkájának eredményeit összegzi. A kiadvány célja, hogy hasznos ismeretekkel és tanácsokkal lássa el a kétnyelvű gyereket nevelő családokat. (További információ a www.csiszarrita.eu honlapon szerezhető.)