Monthly Archives: February 2015

2.20.2015 – Dr. Csörgő Tamás: Atommagban a Világegyetem

Az előadó neve: Dr. Csörgő Tamás

Az előadás címe: Atommagban a Világegyetem

Az előadóról: Csörgő Tamás fizikus 1963-ban Gyöngyösön született, egyezer fős kis faluban Viszneken nevelkedett és ma is ott él. Jelenleg aHarvardon vendégkutató, a Nobel-díjas Roy J. Glauber professzorraldolgozik az LHC gyorsító proton-proton ütközéseinek kvantum-optikaiértelmezésén. 2011-től az Európai Akadémia tagja. Magyarországon abudapesti Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadója és agyöngyösi Károly Róbert Főiskola kutatóprofesszora.

Az előadásról: Bevezetésként az elemi részecskék “éppen ilyenségének”,azaz a szokásos fogalmi kategóriáinkba nem zárható természeténektermészettudományos modellezéséről beszélek, mely csak a 20. századelején kezdődött meg a modern fizikában.

Előadásom fő témája az atommag-ütközésekben megfigyelhető Kis Bummokés a Világegyetemünk keletkezése, azaz a Nagy Bumm után megfigyelhetőfolyamatok közötti hasonlóságok elemzése, megmutatva természetesenezen hasonlóságok korlátait is.

Mesélek arról is, hogy a testünket alkotó atomok magjai csillagokbanszülettek, és a föld fejlődésének korszakait szintén egy csillagászatiesemény, a Nap vörös óriás csillaggá válása, a Föld bolygót elnyelőmegnövekedése zárja le. Bemutatom azokat az asztrofizikaimegfigyeléseket, amelyek szerint gyorsulva táguló Világegyetembenélünk, emiatt a Világegyetemünkre a kihűlés, kifagyás sorsa vár.

Előadásom záró részében a magyar Természettudományos ÖnképzőköriMozgalomról, egyben szellemünk művelésének fontosságáról beszélek, ésmegmutatom, hogy játékos formában hogyan tehető kézzel foghatóvá, sőt,akár zsebre vághatóvá is néhány alapvető modern fizikai felfedezés,azaz, hogyan játszatunk Nagy Bummokat (Ősrobbanást), Kis Bummokat(Nehézion ütközéseket), végül megmutatom, miként játszhatunk példáula 2012-13-ban felfedezett legújabb elemi részecskével, azaz hogyanállíthatjuk elő házilagosan, játékból például a Higgs bozont.

Kitekintésként beszélek az Einstein Teleszkóp projektről is, amelysegítségével indirekt módon vizsgálható lesz majd hogy életünkegyetlenegy világegyetemben, vagy pedig a világok világában, azaz amultiverzumok színpadán zajlik-e?

Ajánlott irodalom:

1) His Holiness the Dalai Lama:
The Universe in a Single Atom: The Convergence of Science and Spirituality
http://www.amazon.com/Universe-Single…

2) Csörgő Tamás: Mérföldkövek – a kvarkok folyadékának meglepő tulajdonságai
Élet és Tudomány 2010/ 49. szám, 1542. oldal
http://indico.cern.ch/getFile.py/acce…

3) Károlyházi Frigyes: Igaz Varázslat
Magyar Elektronikus Könyvtár
http://mek.oszk.hu/09400/09461/

Bővebben az előadóról:
http://www.ae-info.org/ae/User/Csorgo…