Monthly Archives: June 2018

06.08.2018: A kábítószer és bűnözés összefüggései és az alkoholfogyasztás büntetőjogi vonatkozása Magyarországon, illetve Az önvezető járművek jogi aspektusai

A program kezdete / time : 7:00

Az előadók/Speakers: Dr. Lévay Miklós, az ELTE Jogi Kar Kriminológiai Tanszékének vezetője, 2007-2016 között a Magyar Alkotmánybíróság bírója és Lévayné Dr. Fazekas Judit, a Győrben lévő Jogi Kar dékánja/ Dr. Lévay Miklós, ELTE Law Criminology department chair and Lévayné Dr. Fazekas Judit, dean of Law School in Győr

Az előadás címe/Title: A kábítószer és bűnözés összefüggései és az alkoholfogyasztás büntetőjogi vonatkozása Magyarországon, illetve Az önvezető járművek jogi aspektusai /
The relation between drugs and crime, and alcohol consumption in respect to Hungarian criminal law, as well as the legal aspects of self-driving autonomous vehicles

Az előadóról/About the speaker:

Lévayné Fazekas Judit 1981-ben, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. 1998-tól 2002-ig alapító tanszékvezetője volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK Kereskedelmi Jogi Tanszékének.

Lévayné Fazekas Judit a magyar és európai fogyasztóvédelmi jog nemzetközileg elismert kutatója. Kandidátusi disszertációja, illetőleg a „Fogyasztói Jogok – Fogyasztóvédelem” címmel 1995-ben megjelent monográfiája első átfogó tudományos feldolgozása volt az azóta egyre jelentőssebbé váló jogterületnek. Részt vett számos fogyasztóvédelmi tárgyú törvény kodifikációs munkálataiban. Fazekas Juditnak eddig több mint 300 tudományos közleménye jelent meg a polgári jog, európai jogi és a fogyasztóvédelmi jog körében. „Fogyasztóvédelmi jog” című monográfiája 1997-ben meg a Complex Kiadó gondozásában.

Website: http://www.kre.hu/ajk/images/doc4/dokumentumok/CV_Fazekas_Judit.pdf

Az előadás nyelve/Language: magyar/Hungarian

Registration: https://levaymiklosfazekasjudit.eventbrite.com