Monthly Archives: April 2017

04.21.17 – Percel János: A kvantumszámítógépről – közérthetően

Az előadó: Perczel János, PhD hallgató, MIT

Az előadás címe: “A kvantumszámítógépről – közérthetően”

Az előadóról: A budapesti Városmajori Gimnáziumban érettségiztem 2008-ban. Skóciában a St. Andrews-i Egyetemen fizikából és filozófiából szereztem BSc diplomat 2011-ben, majd az angliai Cambridge-i Egyetemen matematikából kaptam MA fokozatot 2012-ben. Jelenleg az MIT doktori hallgatója vagyok elméleti atomfizikából. Kutatásom fókusza a topológia matematikájának gyakorlati alkalmazása kvantummechanikai rendszerekben.

Az előadásról: Előadásomban a kvantumszámítógépek tudományos hátteréről fogok beszélni. Szó fog esni arról, hogy miért próbálják a tudósok megépíteni napjainkban a kvantumszámítógépet, milyen különleges feladatok megoldására lesz képes ha egyszer elkészül és hogy milyen különös fizikai elvekre épül működése. A témát egyszerű példákon keresztül fogom bemutatni. Az előadás megértése 7-8. osztályos általános iskolai fizika és matematika tudást feltételez.

Az előadás nyelve magyar.