Az egyesületrőlAbout The Society

The Hungarian Society of Massachusetts, Inc., is a community of individuals of Hungarian descent, and those with an interest in Hungarian culture who, without regard to political or religious affiliation, and in accordance with their talents, opportunities and interests, support the Society and take part in its activities.

Our Society is a non-profit organization that consciously avoids involvement in party politics. Membership is open to all interested in the Hungarian language and culture, without regard to world view, religion, or origin, in accordance to our by-laws. A member is defined in the by-laws as someone who has paid their annual membership fee.

The Society’s Objectives

  • Foster the Hungarian language, culture and consciousness and preserve our Hungarian heritage for future generations to come through meaningful and rewarding programs and events
  • Increase awareness of the Hungarian culture among Americans and other ethnic groups thereby contributing to the development and strengthening of Hungarian – American relations
  • Support of our community members in building a sustainable, flourishing life while living in US
  • Cultivate strong relationship with Hungary and Hungarians across the world
  • Provide moral, intellectual and material support for Hungarian interests

By-Laws

The by-laws of the Society can be downloaded here (PDF).

A Massachusettsi Magyar Egyesület a magyar származású valamint a magyarság iránt érdeklődő természetes és jogi személyek, politikai és felekezeti hozzátartozástól független közössége, akik tehetségüknek, lehetőségüknek és érdeklődésüknek megfelelően támogatják az Egyesületet és részt vesznek annak tevékenységében.

Egyesületünk olyan non-profit társadalmi szervezet, amely tudatosan távol tartja magát a pártpolitikától. Világnézetre, vallásra, származásra való tekintet nélkül bárki tagja lehet, aki a magyar nyelvet és kultúrát ápolni akarja, és elfogadja az egyesület alapszabályát. Az alapszabályok értelmében egyesületi tagnak tekintendő az, aki az évi tagsági díjat befizeti.

Az Egyesület céljai

  • A magyar nyelv, kultúra, öntudat és hagyományok ápolása és továbbadása az érdeklődőknek és utódoknak, közös programok, rendezvények, összejövetelek stb. rendezésével
  • A magyar kultúra megismertetése az amerikai lakosság minél szélesebb körében és ezáltal hozzájárulva az amerikai-magyar kapcsolatok fejlesztéséhez, erősítéséhez
  • Támogatni egymást az Amerikában való élet felépítésében, fenntartásában
  • Kapcsolatok ápolása Magyarország és a világ magyarságával
  • Erkölcsi, szellemi és esetleges anyagi segítséggel támogatni a magyar érdekeket

Alapszabály

Az Egyesület angol nyelvű alapszabálya itt letölthető (PDF).

Last modified: November 18, 2015

Utolsó módosítás dátuma: November 18, 2015