Az egyesület vezetőségét a kétevenkénti közgyűlésen az egyesület tagsága választja meg. Választásra jogosult és tisztségviselőnek megválasztható minden tag. A kilenc tagú vezetőséget a Boskola két teljes jogkörrel bíró, a Boskola vezetése által kiválasztott képviselő egészíti ki, valamint egy szavazati joggal nem rendelkező cserkész tanácsadó segíti munkájukat.A vezetőség különféle albizottságai szívesen látnak minden érdeklődő, segíteni szándékozó tagot.

2018. március 17-i közgyűlésen megválasztott vezetőség

The Society’s Board is elected biennially by its members. Every member is eligible to serve on the Board. The governing body is comprised of nine members. These are joined by two representatives equal in stature from Boskola, selected by the school’s leadership; as well as a non-voting advisor from the Hungarian Scouts.The Board’s subcommittees are open to, and gladly welcome, interested members who wish to contribute and help.

Leadership elected at the assembly on March 19th, 2016


• Gyuris Viktor

Matematikusként végeztem az ELTE-n 1995-ben. Egyetemi évek alatt a Hallgatói Önkormányzatban dolgoztam, gyerektábort szerveztem. Az USA-ba doktori iskolába jöttem ki, akkori tervek szerint ideiglenesen. Chicagóban találkoztam Bukur-Dóczy Krisztinával, majd összeházasodtunk, és Poughkeepsieben (NY) kezdtünk dolgozni Krisztina gyerekorvosként, én programozóként. Bostonba 2008-ban költöztünk. Igen hiányzott Budapest, és az Egyesült Államokban talán ez a város a leghasonlóbb. Három gyerekünk hamar beilleszkedett a helyi iskolába, s örömmel jártak a Boskolába éveken át, a Cserkészetben lelkes őrsvezetők.

Ideköltözésünk óta részt vettem a magyar közösség életében. Éveken át tanítottam a Boskolában, 2010-2014-ig voltam az Egyesület vezetőségének tagja. Szívesen segítek meghívott előadók elszállásolásában, fellépések szervezésében.

Az Egyesület elnökeként szeretném közösségünket tovább építeni.


I graduated from the Eötvös L. University, Budapest with a degree in Mathematics. During my college years I was active in the Student's Union organizing various sustaining enterprises. I came to the US to continue my education on a graduate level. During graduate school I met my wife and that sealed all plans to return to Hungary. We started our adult life in Poughkeepsie NY. She worked as a pediatrician, I as a programmer at IBM. We moved to Boston in 2008 as this town resembles to Budapest the most and it was supposed to cure my homesickness. Well, it did.

In Boston we found a vibrant Hungarian community. My 3 children settled easily, they joined the Boskola, they have been members of the Scout troupe ever since. I taught Hungarian culture and history for years and have served as a member of the Board from 2010 till 2014.

This year I re-joined the Board with rejuvenated passion to work for the community. I would like the Society to reach out to English speaking members of the community more to form a cultural bridge and to show the richness of our traditions.

Badics Tamás

Magyarországon születtem és az ELTE matematikus szakát elvégezve kerültem ki az USA-ba. A New Jersey állambeli Rutgers University-n szereztem PhD fokozatot Operációkutatás szakon. 1995 óta élek családommal Massachusettsben és jelenleg mint software architect dolgozom az Autodesk cégnél. Három lányunk van, akik anyanyelvi szinten beszélnek magyarul, bár mindhárman itt nőttek fel Amerikában.

Feleségem Varga Emese, akivel már a kezdetek óta aktívan szervezünk sokféle magyar vonatkozású rendezvényt a boston környéki magyarok részére. Kezdve a KUCKO programokkal 1996-ben, a Boskola alapításán keresztül, Mikulás ünnepségeket, Disznótoros vacsorákat, szüreti mulatságokat, hagyományőrző napokat szerveztünk. A jelenlegi bostonhungarians@yahoogroups.com email lista 2003. évi beindítása óta vagyok a lista egyik kezelője.

A bostoni magyarokra úgy tekintek, mintha egy "kis falu" lennénk, ahol az emberek ismerik és segítik egymást. Kedvenc pillanatom, amikor a tavalyi húsvéti rendezvény utáni pakoláskor a New Jersey-ből érkező hentes fiatalember kérdezés nélkül megállított, hogy mennyire szeret a bostoni rendezvényeinkre jönni, mert nálunk mindeki olyan jókedvű. Munkámmal szeretném ezt a kellemes állapotot továbbra is fenntartani.


I was born in Hungary and arrived to the US in New Jersey after receiving my MS degree in mathematics from ELTE University. I hold a PhD degree in operations research from Rutgers University. I live with my family in Massachusetts since 1995 and currently work as a software architect at a large engineering software company, Autodesk. We have three almost grown-up daughters who were all born in the US yet speak perfect Hungarian.

Together with my wife Emese Varga, we organized lots of events for the Hungarian community near Boston. Starting with "KUCKO" programs in 1996, founding the school Boskola in 2000, organized Santa Claus Days, Pig Fest Dinners, Hungarian Heritage Days. I am still one of the administrators of the bostonhungarians@yahoogroups.com email list that we established in 2003.

Over the years I was a board member several times and still enjoy being active in our tight-knit community. In my eyes, we are a "small village" where people know and help each other. One of my fondest memories is when the nice Hungarian butcher who drove all the way from New Jersey stopped me just to say how much he loves to come to our events because here everybody smiles. I hope that through my work we'll keep smiling.

Balogh Károly

1958 óta élek Bostonban, magyar feleségem és három felnőtt gyermekem van. Patológus voltam egyetemi kórházban, beosztott és vezető állásban. Jelenleg felállásban dolgozom.

Az 1980-90-es években több ciklusban voltam vezetőségi tag, kétszer az Egyesület elnöke is. Ebben az időben Egyesületünk tagjainak összefogásával több sikeres segélyakcióban vettem részt/szerveztem. Nagyobb összeggel segítettük a tiszai és kárpátaljai árvízkárosultakat, az erdélyieket kétszer, több beteg gyerek kezelését Európában, új orvosi könyvek beszerzését ( $1,5 mio) és Magyarországra küldését stb. Megszerveztem 10 magyar gyerek ingyenes szívműtétét Bostonban stb.


Az Egyesület vezetőségi tagjaként, de magánemberként is mindenkor a magyarság egyetemes érdekeit tartottam és tartom szem előtt. Közösségünk harmónikus együttműködésének érdekében ügyeltem arra, hogy a bostoni magyarságot ne osszák meg politikai vagy más nézetkülönbségek Abban a szellemben cselekedtem, hogy az Egyesületet magáénak érezhesse minden magyar és mindenki, aki kultúránk iránt érdeklődik. Fontosnak tartom, hogy Egyesületünk tevékenységének folytonosságát fenntartsuk és ebben akarom segíteni a vezetőség munkáját. Összefogásban az erő.


Since 1958, I have lived with my family in Boston. In the 1980s–90s, I was an elected Board Member of the Hungarian Society of Massachusetts (HSM), twice as its President. As a Board Member, but also otherwise, I held the interests of Hungarians in mind. To preserve harmonious cooperation in our community, I kept in mind that political or other differences should not divide Hungarians in Boston. The aim of my actions was that every Hungarian – and anybody interested in our culture – should feel welcome in our Society. Its success, in my opinion, is partly due to our cooperation/support of the Hungarian Weekend School (“Boskola”), our Scouting troop (#2) and Science Club, not to forget our dinners/balls with ethnic food and music. We also sponsor various cultural events like concerts by visiting artists and, of course, we annually commemorate our national holidays.

Cserny András


Budapesten születtem, ahonnan magasépítő technikusi végzettségem megszerzése után 2003-ban kerültünk az Egyesült Államokba feleségemmel, László Noémivel.
Építési vállalkozóként tevékenykedem, jellemzően Massachusetts államban. Megérkezésünk óta mindig Boston környékén éltünk, immár két lányunkkal.

A Massachusettsi Magyar Egyesülettel először egy disznótoros vacsorán találkoztam vendégként még az USA-ba költözésünk évében. Két évvel később pedig már dolgoztam is a rendezvényen, ahogy azóta is folyamatosan minden alkalommal. Az évek múlásával egyre nagyobb részt vállaltam a szervezői munkából is, így a disznótoros vacsorán kívül már az egyesületi rendezvények többségén is részt veszek a rendezői csapat tagjaként. 2010-től két éven keresztül az egyesület elnökségének tagja voltam. A jelenlegi leköszönő vezetőségbe szintén bekerültem 2017 szeptemberében, amikor az elköltözése miatt leköszönő Koncz András helyét vettem át.

Az új elnökségbe való bekerülésem esetén (és attól függetlenül is) továbbra is az egyesületi rendezvények szervezésében, valamint egy önfenntartó bostoni magyar ház működési strukturájának kidolgozásában vennék részt.


[English text forthcoming]

Kovács István

2014 novembere óta dolgozom Bostonban Prof. Barabási Albert-Lászlóval. Az Eltén végeztem fizikusként, illetve PhD kurzusokat tartottam a Semmelweis Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen. Az egyetemi évek alatt intenzíven részt vettem a hallgatói önkormányzat munkájában, közösségi és tudományos rendezvények szervezésében illetve számos pályázat megírásában. Egy ötleten felbuzdúlva, kalandvágyból start-up céget is alapítottam, amiből sokkal többet tanultam mint vártam. Egy évtizeden át részese lehettem egy szorgos csapatnak is amivel nagyszabású teljesítménytúrákat szerveztünk alkalmanként ~400 résztvevővel. Teaházak és társasjáték estek szervezésén túl időközben segítettem megszervezni 8 hazai és 4 nemzetközi konferenciát, beleértve pályázati források és támogatók megszerzését illetve a konferencia kiadványok elkészítését. Amerikába költözésem előtt közösségi élményeim nagyrészét a 3 kórusnak köszönhettem, ahol volt szerencsém sok éven át nagyszerű emberekkel együtt dolgozni és élményeket szerezni egymásnak és a hallgatóságnak. Nem volt könnyű elszakadni ettől a nagy családtól. Sokat köszönhetek ezen a téren a bostoni magyar közösségnek, különösen a közös túrákat, társasjáték esteket, beszélgetéseket, illetve hogy bekapcsolódhattam a Tudósklub szervezésébe. A jövőben szeretnék még többet tenni ezért a remek közösségért.


I live in Boston since 2014 and do research with Prof. Albert-Laszlo Barabasi. I graduated from the Eotvos University, Budapest as a physicist and did teaching for grad students at both Semmelweis University and University of Szeged. During my studies I helped to organize various social and scientific events, including successful applications for several supporting grants. Based on a research idea, once I also started a start-up company, from which I learned a lot more than I expected. For a decade I had the privilege of working together with a great team organizing professional hiking competitions, each time for about 400 participants. Besides these activities, I also enjoyed to organize tea parties, board game nights and 8 national and 4 international conferences, including grant writing and editing the proceedings. Before moving to the United States, I was singing in 3 choirs, providing an unforgettable community experience. It was not easy to depart from this great family. Thus, I am much obliged to the Hungarian American community to help the transition, especially for the great hikes, board game nights, discussions and for the chance to help to organize the Hungarian Science Club. I am very much looking forward to contributing even more to this excellent community in the future.

Mike Zucker


1976 óta élek Massachusetts államban, azonban egy pár évig éltem Ausztriában és Magyarországon is a 80-as és 90-es években. Azért szeretnék a bostoni magyar vezetőséghez csatlakozni mert továbbra és ez úton is szeretném támogatni a magyar diákokat és pályakezdőket, aki Bostonban szeretnének tanulni vagy dolgozni.


Mesteri egyetemi diplomámam a Tufts Egyetemen, Medfortban, a Fletcher School of Law and Diplomacy-n szereztem. Karrieremet a Lockheed Martin-nál keztem a texasi Fort Worth-ben, majd visszakerültem Boston-ba, ahol a GE Aviation-nél kaptam munkát. Jelentleg a Raytheon-nál dolgozom Boston külvárosában. Szabadidőmben szeretek főzni (ha nem kozmál oda), utazni, és filmet nézni.


I’ve been living in Massachusetts since 1976, but I’ve also spent some time in Austria and Hungary during the late 80’s to the mid 90’s. I’m interested in joining the Boston Hungarian Leadership team to help those Hungarians who are coming to Boston to attend University or start a career. I enjoy sharing my own experiences with others to help them get a foothold to pursue their goals.


I attended university in the US and graduated with a Master’s Degree at the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University in Medford. I’ve started my career in Aviation at Lockheed Martin in Fort Worth TX, and have worked my way back to Boston, at GE Aviation and I currently work at Raytheon, just outside of Boston. During my free time I enjoy cooking (when not burning), traveling, and movies.

Polgár-Turcsányi Mariann

A Boskola képviseletében

Boskola Representative

A Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda (Boskola) egyik alapítótagja és ügyvezetője vagyok. Matematikusként végeztem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen; jelenleg adatbázis programozóként egy klinikai kutatócsoportban dolgozok.

1997-ben érkeztem az USÁ-ba férjemmel és három gyermekemmel. Az egyesületnek szinte azonnal tagjai lettünk, s hamarosan én a vezetőség munkájába is bekapcsolódtam, amiben hosszú évek óta rendületlen lelkesedéssel részt veszek. Az utóbbi években a Boskola képviseletében. A közösségépítést és annak hosszútávú, egymást támogató megtartását tartom az egyik legfontosabb feladatnak, s ehhez igyekszem munkámmal hozzájárulni.

“A közösségnek van tisztességes tudományos definíciója. A közösség olyan emberek csoportja, ahol közös akciók, közös hiedelmek, és a közösség életének közös konstrukciója található meg. Ha ezek működnek, akkor az ember hűséges lesz a közösségéhez. A saját érdekeit hajlandó a közösség érdekei mögé sorolni.”

–Csányi Vilmos, világhírű etológus


I am one of the founding members and the manager of the Boskola Hungarian School. I graduated as a mathematician from Kossuth Lajos University in Debrecen; currently I am a database programmer in a clinical research group.

I arrived in the US in 1997 with my husband and three children. We became members of the Society almost immediately, and eventually I became involved with the management of the group as well – and after many years I remain an enthusiastic and unwavering participant. Most recently, I have been representing Boskola on the board. I believe building and maintaining our sense of community is one of our most important tasks, and I do my best to contribute towards this goal.

Rácz Lívia

image1

Párizsban születtem és kisisikolásként kerültem szüleimmel az USA-ba. Bár magyar nyelvterületen soha nem éltem, családunkban mindig fontos szerepet játszott a magyar nyelv. 1989-ben szereztem az MIT-n S.B.-t anyagtudományból és énekművészetből, 1993-ban Ph.D.-t felületi feszültség és alakváltozás témával. 1993-tól 1995-ig Alexander von Humboldt ösztöndíjjal kutattam a kölni Deutsche Luft- und Raumfahrt intézetben, később tanítottam a Tufts University gépészeti karán, 8 évig voltam a Draper Laboratory cégnél osztályvezető, és jelenleg csoportvezetőként dolgozom az MIT Lincoln Laboratory federális kutatóközpontban.


1997 óta élek Belmontban japán származású amerikai férjemmel. Két lányunk van, akikkel gyakran járunk Magyarországra és Erdélybe, ahol percek alatt beolvadnak és beszélik a nyelvet. 2006 óta járunk a Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvodába (Boskola), ahol az évek során vezettem bölcsödés csoportot, tanítottam nyelvfejlesztő csoportot gyerekeknek, illetve felnőtteknek, és alkalmi zenei foglalkozásokkal igyekszem órákat és ünnepségeket gazdagítani. 2012 óta felnőttcserkészként munkálkodom a bostoni 2. Bodnár Gábor Cserkész Csapatban. A népszerű amerikai “furulya karaté” módszer magyarosított formáját tanítom kiscserkészeknek, és immár ötödik éve vállalom a New York-i körzet által szervezett Kodály hétvége zenei vezetését. Örvendek, hogy a magyar Egyesület vezetőségének tagja lehetek és szolgálhatom a bostoni magyar közösséget.I was born in Paris, France and moved to the USA with my parents while in elementary school. Although I’ve never lived in Hungary or anywhere where Hungarian is spoken, preservation of the language has always been important to our family. I got my S.B. in Materials Science and Vocal Music Performance at MIT in 1989 and my Ph.D. in 1993 on the topic of surface tension driven flow and phase transformations. I was an Alexander von Humboldt research fellow from 1993 to 1995, which I spent at the Deutche Luft- und Raumfahrt in Cologne, Germany. Later, I taught in the Mechanical Engineering department at Tufts University, led a division at Draper Laboratory, and currently lead a research group at MIT Lincoln Laboratory, a federally-funded research and development center (FFRDC).


I have lived in Belmont since 1997 with my Japanese-American husband. We have two daughters, both native-level speakers, with whom we travel frequently to Hungary and Transylvania. We have attended the Béla Bartók Hungarian School of Boston (Boskola) since 2006, where I have led the pre-school group, taught a Hungarian language class for children, and co-taught a Hungarian language class for adults over the years. I also teach occasional music classes for all age groups, in order enrich their classwork and our traditional celebrations. I have been an adult scout in the Bodnár Gábor Scout Troop No. 2, Boston, since 2012, primarily leading music-related activities. I teach a Hungarian version of the popular recorder karate method to scouts under the age of 10, and this will be my fifth year as the music director of the New York district-organized Kodály weekend. I am pleased to be a member of the Board of Directors and to be able to serve Boston-area Hungarians in this broader capacity.

Reinoso (Udvardi) Sára


Budapesten születtem és először gimnázium utolsó évében jöttem Amerikába mint csere diák 1998-ban. Az amerikai érettségi után egy évvel a Umass Lowell egyetemen kezdtem tanulmányaimat kosárlabda ösztöndíjjal, ahol Pénzügyi végzettséget szereztem. Egy év amerikai munka után visszatértem Budapestre egy évre, majd megint a Umass Lowell egyetemre kerültem MBA képzésre. Férjemmel (aki a Dominikai Köztársaságból való) az egyetemi évek alatt ismertük meg egymást, mivel ő is a Umass Lowell egyetemen végzett. Tíz éve Peabody-ban lakunk, két kisgyermekünk van, velük magyarul, angolul és spanyolul beszélünk otthon. Mind a ketten folyékonyan beszélnek magyarul és a nyári magyarországi látogatások alatt sokan megdicsérik őket, hogy milyen szépen beszélnek. A Boskolába már hét éve járunk és nagyon szeretjük a közösséget. Fontosnak tartom a nyelv és a kultúra ápolását. Nekem elsősorban azért volt “muszáj”, hogy a gyerekeim beszéljenek magyarul, mert az egész családom Magyarországon él. Az, hogy például a 88 éves dédnagymamájukkal tudnak társasozni és el tudnak neki bármit mesélni, számomra nem csak öröm hanem nagyon nagy kincs is. A Boskolában az idei évtől vállaltam nagyobb szerepet, a szülői munkaközösség tagjaként, elsősorban a rendezvények szervezésénél. Munkámmal szeretném segíteni, hogy ne csak megmaradjon, hanem bővüljön is a Magyar Közösség, ahova mindenki szívesen jár, ahol azon túl hogy jól érezzük magunkat, barátságok és kapcsolatok épülhetnek ki, amelyeket a jövőben a távolságoktól függetlenül is ápolni tudunk. Jelenleg Business Analyst-ként dolgozom egy vezető marketinges cégnél.


I was born in Budapest, and I first came to the USA as a foreign exchange student in my senior year of High School in 1998. After spending one year in Hungary after my high school graduation, I returned to the USA to attend Umass Lowell, where I received a basketball scholarship, earning my Bachelor’s degree in Finance. After a year of working in the USA post my bachelor’s degree, I returned to Budapest for one year, and then came back to the USA to further my education at Umass Lowell, receiving my MBA degree. I met my husband (who is from the Dominican Republic) during our undergraduate studies, as he also earned his undergraduate degree from Umass Lowell. We’ve been living in Peabody for ten years, and we have two young children who are exposed to Hungarian, English and Spanish at home. Both of our children are fluent in Hungarian, and during our summer visits to Hungary they both get a lot of compliments on how well they speak the language. We started attending Boskola about seven years ago and we really love the community. Other than keeping Hungarian language alive, keeping the culture is also very important to me. My main reason for teaching my children the Hungarian language is because my whole family lives in Hungary. The fact that they can play board games and tell stories to their 88 year old great grandmother is not only an incredible joy to me but also something I will forever cherish. My participation at Boskola has been more active since this year, where I am part of the Parent community, helping the organization of various events. My aim with my involvement is not only to maintain the Hungarian community but to expand it by creating a place where people look forward to come, where other than having a great time, we can build long lasting friendships and connections, regardless where life might take us. Currently I’m a Business Analyst working at a leading marketing company.

Varga Emese

A Boskola képviseletében

Boskola Representative

A Boskola egyik alapítója és mai napig aktív tanára vagyok. Budapesten születtem, ahol a VII. kerületi zeneiskola gitártanáraként kezdtem dolgozni. Férjemet követve 1991-ben érkeztem az Egyesült Államokba. Eleinte NJ-ben, majd 4 évvel később Boston környékére költöztem. Óvodapedagógiával kapcsolatos tanulmányaimat még NJ-ben szereztem, amit a helyi magyar közösség, akkoriban még minden nap működő óvodájában kamatoztattam. A többnyelvűség hatása a gyermeki fejlődés fiatalkori szakaszában már abban az időben is foglalkoztatott. Mindezt három kislányom nevelése során folyamatosan megfigyelhettem. Játékos módszerekkel hosszú éveken keresztül egészen könnyedén átvettük a magyarországi tananyag egy részét. Évekkel a Boskola alapítása előtt férjemmel együtt lelkesen vezettük a Kuckó névre hallgató fiatal családok rendszeres összejövetelét. Mindig szívesen tevékenykedtem a magyar közösségben. Több, mint 10 évig a Massachusettsi Magyar Egyesületnek vezetőségi tagja voltam. Kezdettől fogva örömmel veszek részt a Mikulás ünnepségek, nemzeti ünnepeink, hagyományőrző nap és egyéb programok szervezésében. 3 évet egy Montessori Óvodában tanítottam, ahol szintén sok tapasztalatot szereztem.

A Boskolában a 3-7 éves korosztállyal foglalkozom. Énekléssel, népi gyermekjátékokkal, mesedramatizálással, tánccal és zenés módszerekkel próbálom megszerettetni a gyerekeket a magyar kultúra és hagyományok értékeivel.

I'm one of the founders and teachers of Boskola. I was born in Budapest where I started working as a classical guitar teacher. I came to the United Sates in 1991 following my husband. First we lived in New Jersey than moved to Massachusetts four years later. I studied early childhood development in NJ that I could practice in a local Hungarian preschool right away. I had special interest in observing bilingual kids to see how it effects their development in the early stage of life. Raising my three daughters helped me with this as well. With many cooperative learning technics we could easily finish the Hungarian books throughout the years. Before I helped founding Boskola, my husband and I organized group gathering called “KUCKO” for young Hungarian families and their children.

I always enjoyed helping in the Hungarian Society. I was a board member for more than 10 years. From the very beginning I organized Santa Claus days, celebrations of or national days, I introduced the Hungarian Heritage Day hoping to start a new tradition.

I work with children of 3-7 years in Boskola. My goal is to endear the Hungarian culture and traditions to my students with using songs, folk games, acting, dancing and lots of music.

Virga Ágnes


I was President of the Hungarian Society of Massachusetts ( HSM) for 6 years, 3 turns from March 2010 till March 2016. Currently I serve as “past president”, Board member of the HSM. Helping in HSM for more than 20 years. I am also a raising Chair of the Hungarian American Coalition which is a nationwide umbrella organization of Hungarian American societies, schools, businesses, churches and other organizations. I am Board member of the Hungarian American Coalition. I am secretary of the Hungarian Medical Association of America New England Chapter. Organized the 8th HATOG (Hungarian Americans Together) Conference in Boston. During the 6 years in office, with the excellent help of the Board, the Society became a growing nonprofit organization, changed the bylaws, the way of functioning , tax, administrative, insurance and many other operations, became also an umbrella organization of the Boskola and the Scouts troop. Became funding member of the Hungarian Diaspora Council and North American Regional Council of Hungarian Diaspora. Expanded and opened our community toward other organizations, Hungary-supporting spouses, friends, members, navigated the significant changes and requirements of the new face, population, legal , economical and structural changes of the society. I helped to obtain significant financial help for our Society and Boskola via grants. Organized (with the Board and other helpers) many major events of our community including the 50th Anniversary of the founding of the HSM, with the major focus and goal to bring all the different age groups together with respect, common goal , appreciation and fun. Improved also our relations with the Hungarian Embassy in Washington DC and Hungarian Consulate in New York, Counsular Days, high level visits started . Visited the White House 5 times for round table conference , representing the HSM.


I am a practicing, full time neurologist , working for Emerson Hospital in Concord MA. I am married and pround other of 3 children . All speak fluent Hungarian and participated in Boskola and Hungarian scouts. I am proud of the unity and achievements of our community and planning to continue to help in the coming years.

A MME elnöke 2010 márciustól 2016 márciusig


1987-ben jöttem Amerikába Debrecenből. Ideggyógyász vagyok. Három gyerek édesanyja. Több, mint 25 éve vagyok egyesületi tag. A gyerekeim a Boskolában és cserkészetben nőttek fel, tökéletesen beszélnek magyarul és amerikai férjem is megtanult magyarul. 1999 óta veszek részt aktívan az egyesületi szervezőmunkában. A Massachusettsi Magyar Egyesület elnökeként szolgáltam a közösséget 6 évig, 3 választási perióduson át. Elnökségem alatt alakult át az Egyesület nonprofitként működő szervezetté, majd a Boskola és a cserkészcsapat hivatalos támogató szervezetévé is vált, Magyar Amerikai Koalició  tagja, majd Igazgató Tanácsi tagjává is vált az Egyesület és a Magyar Diaszpóra Tanács alapító tagja is lett. Kapcsolataink kibővültek a Washingtoni Magyar Nagykövetség, New York-i  Magyar Főkonzulátus, sok más amerikai-magyar szervezetek, köztük a "Hungarian Americans Together" felé, és képviselve lettünk a Fehér Házban is többször. Az Egyesület és a Boskola számára jelentős  grantokat sikerült szerezni. Sok ertekes program, konferencia és ünnepség mellett a Massachusettsi Magyar Egyesület 50-ik évfordulójának rendezését is sikerült véghezvinni és Magyarország Köztársasági Elnökének fogadásában is részt vettünk. A Magyar Amerikai Orvostársaság NE Chapter titkári munkáját is végzem. A következő években az egyesületünk vezetőségében folytatott munkám mellett a Magyar Amerikai Koalició elnökeként is fogom a közösséget szolgálni.