Author Archives: admin

2020. október 11: Virtuális szüreti mulatság

Csinald Magad Bogracsgulyas.jpeg

Üdvözöljük!Welcome!

Egyesületünk célja a magyar nyelv, kultúra, öntudat és hagyományok ápolása és továbbadása az érdeklődőknek és utódoknak, közös programok, rendezvények, összejövetelek rendezésével.

A magyar kultúra megismertetése az amerikai lakosság minél szélesebb körében és ezáltal hozzájárulva az amerikai-magyar kapcsolatok fejlesztéséhez, erősítéséhez

Az Egyesület non-profit társadalmi szervezet, amely tudatosan távol tartja magát a pártpolitikától. Világnézetre, vallásra, származásra való tekintet nélkül bárki tagja lehet, aki a magyar nyelvet és kultúrát ápolni akarja, és elfogadja az egyesület alapszabályát.

Honlapunkon az Egyesület hatáskörén kívüli, helyi magyarok által szervezett programokat is közzétesszük – ezeket a navigációs menüben sárga ponttal jelöljük.

The mission of our Society is to nurture the Hungarian language, culture, identity, and traditions, and make them available to present and future generations through educational programs, lectures, celebrations, commemorative events, and social gatherings.

Through our mission, we aim to broaden familiarity with the Hungarian culture within the American community, thereby nurturing and strengthening Hungarian-American ties and relationships.

The Society is a welcoming not-for-profit organization that expressly distances itself from all political discourse. Anyone with interest in nurturing the Hungarian language and culture can become a member, regardless of world view, nationality, or religion, provided they abide by our charter.

Our web site contains a comprehensive list of activities organized by Boston-area Hungarians, including informal activities not sponsored by the Society. These are indicated on the main menu by an orange bullet.

KérdőívSurvey

A Massachusettsi Magyar Egyesület vezetősége szeretné a helyi magyarok nézeteit megismerni. Célunk a tagság minél hatékonyabb képviselete. Ha ön Massachusetts és környékén él (akár MME tag vagy sem), kérjük, segítse munkánkat az alábbi 2-3 perces rövid kérdőív kitöltésével!

Magyar nyelvű kérdőív

Köszönjük!
A Massachusettsi magyar egyesület vezetősége

Dear New England Hungarians,

The Board of Directors of the Hungarian Society of Massachusetts (HSM) would like to get your opinion on a few topics, so that we can better represent you, and work more effectively for all members of our Hungarian-American community. If you live nearby, whether or not you are an HSM member, we ask that you answer this brief survey, which should take you 2-3 minutes to complete.

Survey in English

Thank you very much for your help,
The Board of Directors of the Hungarian Society of Massachusetts

Hesterman Domonkos Zita

image1

A Boskola képviseletében tagja a vezetőségnek

2010-ben érkeztem Bostonba férjemet követve, jelenleg Newtonban élünk 2 gyermekünkkel. Győrben nőttem fel, majd az iskolák Budapestre vezettek, ahol 12 évig éltem, tanultam és dolgoztam. Közgazdász végzettségemet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, villamosmérnök végzettségemet pedig a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki karán szereztem. Személyzeti és szoftver tanácsadóként, majd később műszaki tanácsadóként dolgoztam nemzetközi vállalatoknál, de az értékesítés sem áll távol tőlem. Műszaki és gazdasági területek mellett mindig is érdekelt és szenvedélyem volt a nyelv, a nyelvek, dolgoztam fordítóként itt az USÁ-ban és Csehországban is, mai napig is szívesen és jelenleg is aktívan tanulok nyelveket. Részben a magyar nyelv miatt döntöttem úgy első gyermekem megszületésekor, hogy főállású anyaként folytatom a karrierem; ezt fontosnak éreztem ahhoz, hogy gyermekeim az Egyesült Államokban felnőve is folyékonyan és jól beszéljenek magyarul. Mindkét gyermekem boskolás, én magam is tanítok a Boskola alsó tagozatában. Legelőször az egyetemi éveim alatt dolgoztam non-profit szervezetben, ahol trénerként és vezetői pozícióban is tevékenykedtem, de az elmúlt években is gyakran vállaltam önkéntes munkát több nonprofit szervezetben is. Nagy örömmel veszek részt a Massachusettsi Magyar Egyesület munkájában, és megtiszteltetésnek érzem, hogy a Boskolát képviselhetem az egyesület vezetőségében.
I came to Boston in 2010 with my husband and currently we live in Newton with our two young children. I grew up in Hungary in my hometown, Győr, and I studied and worked in Budapest for 12 years. I got my masters in economics at the Budapest University of Economic Sciences, and I got my electrical engineering degree from the Kálmán Kandó Faculty of Electrical Engineering at the Budapest Polytechnic. I worked in roles as a consultant, systems and hardware consultant for software and IT companies and I have experience in sales and account management too. I also have been interested in languages all of my life, I worked as a translator in Hungary, the Czech Republic and here in the US too. I am actively learning languages even at the present day. I believe growing up bilingual is a great gift and I wanted my children to be able to speak Hungarian well. After the birth of my first child I decided to become a stay at home mom so I can teach them Hungarian and raise them up aware of their Hungarian heritage. I volunteer as a teacher in the Boskola Hungarian School, and both of my children go there too. I started working in non-profit organizations back in my college years, serving in leadership and trainer roles among others. I have volunteered at several non-profits here in Massachusetts too in the past years, and our family is a proud supporter of one of Massachusetts' biggest nature conservancy organization.
I am very excited to serve the Hungarian Society of Massachusetts and I feel honored to be able to represent the Boskola Hungarian School in the Board.

Korábbi esemény: 2020. március 7: Ünnepség és közgyűlés

Sípos Adrien


Egerben nőttem fel és orvosként végeztem 1985-ben az Debreceni Egyetemen. Ezt követően a debreceni 3-as belklinikán dolgoztam 5 éven át, ahol megszereztem belgyógyászati szakképesítésemet. Immunológiai területen végzett kutató munkám során egy évet Oxfordban töltöttem, majd 1990-ben PhD fokozatot szereztem. Ugyanezen évben pályát váltottam, és az akkor Magyarországon meg újnak számító gyógyszeriparban az Eli Lilly gyógyszercég budapesti képviseletét építettem fel. Az ezt követő 25 évben elsősorban gyógyszer kutatással és fejlesztéssel foglalkoztam, különböző munkakörökben és változó színhelyeken. Holland közgazdász férjemet a cégen keresztül ismertem meg.
Családommal 2002-ben költöztünk az USA-ba, Indianapolisba. A fiam, Mark, aki Budapesten született, akkor 4 éves volt. Az Amerikaba költözés és a család sok nyelvűsége alapvetően megszabta, hogy számomra a magyar nyelv és kultúra ápolása és fenntartása kritikus szemponttá vált. A magyarságom “súlya” akkor érintett meg igazán, amikor a fiamat elkezdtem olvasni-írni tanítani magyarul, megküzdve a párhuzamosan folyó angol és spanyol nyelvű óvodai és iskolai oktatással. Sok időt és energiát befektetve, és sokszor küszködve (mert Indianapolisban nem volt “Boskola”!) eljutottunk oda, hogy a most egyetemista fiam tökéletesen beszél magyarul, és az egyetemen talált egy magyar diák kört, ahol rendszeresen tartanak vitákat identitásukról és különböző nemzetközi témákról.
A fiam tanításán túl folyamatosan kerestem minden magyar vonatkozású dolgot és eseményt Indianában, Chicagóban és Michiganben. 2016-ban Bostonba költözve kellemes meglepetéssel fedeztem fel a Massachusetts-i Magyar Egyesületet. Számomra az MME megtestesitette azt az összetartó, sokoldalú és aktiv magyar szervezetet, amit a középnyugaton eltöltött éveink alatt hiányoltam.Lelkesen kezdtem el járni az egyesület által szervezett sokrétű és gazdag rendezvényekre (tudós klub, disznótoros est, bál stb), majd egyre inkább szervezőként is bekapcsolódtam a különböző rendezvények szervezésébe, szponzor keresésbe, és a Boskolában fotósként is segitettem megörökíteni sok rendezvényt. Igy egyre jobban bevonódtam az MME életébe, és sok igazán jó barátot és ismeretséget szereztem.
Úgy gondolom, hogy vezetőségi tagként még többet tudnék a tagságért és a rendezvényekért tenni, és igy továbbra is szivügyemnek tekintve a magyar gyökereimet, tovább segithetem a magyar kultúra és nyelv fennmaradását Massachusettsben

I grew up in Eger and received my general medicine degree at the Debrecen Medical School (DOTE) in 1985, followed by my residency and certification in internal medicine. My academic research work brought me to Oxford, UK as a postgraduate research fellow, resulting in the successful defense of my PhD thesis in clinical immunology in 1990. I switched career in the same year and joined the pharmaceutical industry in its infancy in Hungary at that time, and I started the local affiliate of Eli Lilly and Co.

In the subsequent 25 years I have primarily worked in global clinical drug development and medical affairs with increasing experiences and responsibilities, and at varied locations. I met my Dutch husband through my pharma work.

With my family we moved to Indianapolis in 2002. My son, Mark, who was born in Budapest, was 4 years old at that time. The relocation to the US and the multi-lingual background our family played a significant role in my critical approach to continue to nurture and maintain the Hungarian language and culture in our family. The “weight” of this commitment hit me first, when I started to teach my son to read-and-write in Hungarian, literally in a competition with his parallel learning in English and Spanish at kindergarten and lower school. Following heroic efforts over the years (in the absence of a Boskola-like school in Indianapolis), I can proudly say now, that my college student son is fluent in Hungarian, and has found other students at the university, whom he can converse with in Hungarian about their identity and discuss other international topics.

Further to teaching my son in Hungarian, I was constantly seeking to be involved with Hungary related opportunities and events in Indiana, Chicago and Michigan (with mixed results). So, no wonder why I was really pleased to discover the Hungarian Society of Massachusetts when we moved to Boston in 2016. The HuSocMa have represented a convergent, versatile and very active Hungarian society to me that I really missed during our years in the Mid-West. I immediately started to attend a great number of the rich programs and events organized by the society (including the Science Club, Disznotoros evening, Spring Ball etc.), and have also been gradually involved in the organization and support of some of the events, raising funds, and as a photographer, I documented many of the events of Boskola. Through these interactions, I developed close relationships and friendships with many of the members.
I believe that I can further increase my contribution to the society as a board member, and being true to my Hungarian roots, I will continue to support to maintain the Hungarian language and culture in Massachussets.

I always enjoyed helping in the Hungarian Society. I was a board member for more than 10 years. From the very beginning I organized Santa Claus days, celebrations of or national days, I introduced the Hungarian Heritage Day hoping to start a new tradition.

Zöllei Lilla

image1

Gimnáziumi éveim után érkeztem Massachusetts államba, ahol először a Mount Holyoke College-on szereztem matematika-szamitastechnika BA diplomát, majd Bostonba költözve az MIT-n doktoráltam számitastechnika szakon. Végzésem után egy évre Párizsba költöztem egy postdoc lehetőség keretében, majd Bostonban, az MGH-en kezdtem el dolgozni MRI képelemző kutatóként.
Az ittlétem alatt mindig is aktívan próbáltam követni és segíteni a változatos magyar vonatkozású (kulturális) eseményeket mind Bostonban és New Yorkban. Az egyetemi éveim megkezdése után, rövidesen bekapcsolódtam az MIT Hungarians működésébe, először mint önkéntes, majd mint kincstáros, néptánc tanár, filmvetitő, levelezési listakezelő, vacsoraszervező és vezető. Pillanatnyilag én vezetem a Tudósklub levelező listáját, és Badics Tamás mellett pedig a magyar társaságét. Kettő éves kislányunk, Réka, és apukája, John, rendszeresen járnak a Boskola óráira és Mariann közelgő leköszönésével pedig a Boskola családi katalógus karbantartását vállatam el.
Sajnos a bostoni magyar közösség sokat változik de az évek során sikerült nagyon jó barátokat és ismeretségeket kialakítanom. Az elnökségbe való bekerülésem esetén azon lennék, hogy továbbra is biztosítsuk ennek a szoros csapatnak a fennállását es további sikeres működödését.
After my high school years, I moved to Massachusetts, where I first earned a BA in Mathematics and Computer Science from Mount Holyoke College, and then moved to Boston where I earned a PhD in Computer Science from MIT. After graduating, I moved to Paris for a year as a postdoc and then started working as an MRI imaging researcher at MGH in Boston.
During my stay here, I have always been active in following and assisting with the diverse Hungarian-related (cultural) events in both Boston and New York City. After starting my university years, I soon joined the MIT Hungarians, first as a volunteer, then as a treasurer, folk dance teacher, film club organizer, mailing list manager, dinner organizer and leader. At present I manage the Tudóskub mailing list and, along with Tamás Badics, also that of the Hungarian Society of Massachusetts. Our two-year-old daughter, Réka, and her dad, John, regularly attend
the Boskola classes and with the upcoming departure of Mariann, I have agreed to undertake the maintenance of the Boskola Family Catalog.

Unfortunately, the Hungarian community in Boston is changing a lot, but over the years I have been able to make very good friends and acquaintances here. If I were to join the board, I would like to continue to ensure the existence and continued successful operation of this close team.

Fagyal Zoltán


Kilenc éve vagyok a Boskola aktív tagja, 2016 óta pedig a szülői munkaközösség egyik vezetője is amely keretében segítek a különféle rendezvények megszervezésében az év folyamán.

2016-ban, 2017-ben és 2018-ban a Mikulás ünnepség egyik önkéntes főszervezőjeként tevékenykedtem. Rengeteg újítást vezettünk be és nagy örömünkre szolgált látni, hogy az ünnepségnek mindhárom évben nagy sikere volt.

Az elmúlt néhány évben önkéntesként segítettem a Szüreti Bálon is.

Az elkövetkező két évben szeretném feltárni hogy miként tudjuk tovább építeni ezt a remek szervezetet, és hogyan tudnánk tovább bővíteni a tagok számát még több értek nyújtásával például kedvezmények és szponzorálás által.

Ezenkívül szeretném javítani a tagsági rendszert és automatizálni a gyakran ismétlődő feladatokat az adminisztratív munka csökkentése érdekében.
A több, mint egy évtizedes informatikai és vállalkozói hátteremmel sikeresen hozzájárulnék a Massachusettsi Magyar Egyesület munkájához.
Immar 19 éve Massachusetts-ben élek feleségemmel és két kislányunkkal. Nagyon szeretjük a Boskolát, a Cserkészetet, valamint a Massachusettsi Magyar Egyesület számos rendezvényét. 2004-ben szereztem az informatikai diplomám, és az elmúlt 15 évben online marketing területén dolgozom.


I have been a member of the Hungarian Society of Massachusetts for over 10 years and an active member of Boskola. Since 2016 I am serving as one of the PTO (Parent Teacher Organization) leaders, where I help organize different events throughout the year.

In 2016, 2017 and 2018 I had the privilege of serving as one of the main organizers of the Mikulas (Saint Nicholas, Santa Claus) celebration with great success.

I have also enjoyed volunteering at the last few Szureti Bal (Harvest Festival).

In the next two years I’d like to see how we can further improve this amazing organization and bring more value to its members by discovering sponsorship and member discount opportunities.
In addition, I’d like to see how we can improve the membership system and automate often recurring tasks to reduce administrative work.
What I would bring to the Hungarian Society of Massachusetts is an entrepreneurial and technical experience and point of view.
I live in Massachusetts with my wife and two daughters and we enjoy Boskola, Cserkeszet and many of the events the Hungarian Society of Massachusetts puts together. I received my Computer Science degree in 2004 and I have been working in the online marketing industry for the last 15 years.

Korábbi esemény: 2020. február 1: Disznótoros vacsora

Jegyvásárlás itt

Korábbi esemény: 2019.december 14: Karácsonyi ünnepség