Author Archives: admin

Labonte Blanka


Kolozsváron születtem, 14 éves voltam amikor Magyarországra, Nagyecsedre költöztünk. Mátészalkán végeztem a gimnáziumot ezt követően pedig a Budapesti Műszaki Egyetem két éves felsőfokú Informatikai képzését. Szoftver tesztelőként dolgoztam ezt követően Magyarországon és később az USA-ban.
1999-ben egy régi álom az USA-ba sodort. 2005-ben találkoztam a férjemmel Kevinnel, aki Rhode Islandi származasú, s akivel Wellesley-ben élünk .
8 éve karriert váltottam. Jelenleg alternatív terápiákkal foglalkozom és egy wellness központban dolgozom.
2011-ben csatlakoztunk a Boskolához és a Cserkészcsapathoz az 5 éves kisfiunkkal Aydennel, és az akkor alakuló szülői munkaközösség vezetése lett a feladatom pár évre. Később a férjemmel cserkésztáborokban vállaltuk a főzést.
Rendszeresen és örömmel vettünk részt a magyar rendezvényeken. Sok mindent köszönhetek a közösségnek azon kívül, hogy a fiam alapos betekintést kaphatott a magyar kultúrába, elég jól beszél magyarul, büszkén vállalja a magyarságát és igazán nagy boldogság a számomra, hogy szereti a néptáncot.
Életreszóló barátságokat és sok kedves ismerőst is hozott a közösség amiért őszintén hálás vagyok.
Nagy megtiszteltetés és kihívás is lenne egyben az egyesület vezetőségi tagjaként újra hozzájárulni a magyar közösség építéséhez.


I was born in Cluj-Napoca Romania and my family moved to Nagyecsed, Hungary when I was 14 years old. I went to finished high school in Mátészalka, then studied systems information at the Technical University of Budapest. I worked as a software tester in Hungary, and then later in the US as well.
An old aspiration brought me to US in 1999.
I met my husband in 2005 who is from Rhode Island. Currently we live in Wellesley.
8 years ago, I changed careers. Nowadays, I study and offer alternative therapies and I work at a Wellness center.
In 2011, we joined Boskola and the Hungarian scout group with our 5 year old son, Ayden. I’ve taken the responsibility of the head of the PTA for a few years. My husband and I also volunteered at multiple scout camps taking on the responsibility of cooking for the groups.
We’ve attended Hungarian events regularly with much appreciation.
There are countless ways the Hungarian society has enriched our lives. Not only providing the opportunity for my son to be immersed in the Hungarian culture, and learning to speak Hungarian quite well, he became proud of his Hungarian roots and to my greatest joy he also loves Hungarian folk dance.
We’ve gained lifelong friendships and got to meet and know lots of great people which I am truly grateful for. To contribute in a new role as a member of the Board of Directors of the Hungarian Society would be a great challenge and honor at the same time.

Bálint Gergely


1974-ben Veszprémben születtem, és mivel nagyszüleim is a Balaton mellett éltek (Balatonfűzfő, Balatonalmádi), így gyermek-, és ifjúkoromat a tó vonzása határozta meg. Szabadidőm nagy részét a strand, a horgászat, és a vitorlázás töltötte ki, és mind a mai napig is nagy örömmel járunk haza igyekezvén átplántálni a gyerekekbe is a Balatonvidék, és Magyarország szeretét.
1997-ben biológusként diplomáztam az ELTE-n, és rögtön a gyógyszeriparban helyezkedtem el, először rövid ideig kutatóként, majd 2000 óta gyógyszerfejlesztőként. Munkám során 5 évet éltem, és dolgoztam Olaszországban (Milánó, Firenze), 5 évet Svájcban (Genf), és 2013 óta pedig az USA-ban (Boston) élünk.
Feleségemet, aki gyógyszerész végzettségű, és a dél-franciaországi Montpellier-ből származik, Genfben ismertem meg. 2013 tavaszán a tihanyi apátságban volt az esküvőnk, és Balatonfüreden a lagzi. Három lánygyermek büszke édesapja vagyok, Izabella még Franciaországban (2013), Lujza (2015), és Gabriella (2017) már az USA-ban született. A lányok 2017 óta redszeresen járnak a Boskola óráira, 2023 óta pedig Cserkészetre is.
Mivel fontos számunkra, hogy a gyerekek megéljék magyar identitásukat, és kötődjenek Magyarországhoz is, nagyon szívesen veszünk részt és segítünk a Boskola, a Cserkészet és a Massachusetts-i Magyar Egyesület rendezvényein.
Nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha Massachusetts-i Magyar Egyesület vezetőségi tagjaként még többet tudnék tenni a helyi magyar közösségért.

I was born in Veszprém in 1974, and since my grandparents also lived by Lake Balaton (Balatonfűzfő, Balatonalmádi), my childhood and youth were defined by the attraction of the lake. Most of my free time was spent on the beach, fishing, and sailing, and to this day, we eagerly return home to instill in our children a love for the Balaton region and Hungary.

In 1997, I graduated as a biologist from ELTE, and immediately found a job in the pharmaceutical industry, first briefly as a researcher, and since 2000, as a drug developer. During my work, I lived and worked for 5 years in Italy (Milan, Florence), 5 years in Switzerland (Geneva), and since 2013, we have been living in the USA (Boston).

I met my wife, who is a pharmacist from Montpellier, southern France, in Geneva. In the spring of 2013, we had our wedding at the Tihany Abbey, and the celebration was in Balatonfüred. I am the proud father of three daughters: Izabella was born in France in 2013, Lujza in 2015, and Gabriella in 2017, both born in the USA. Since 2017, the girls have been attending Hungarian school (Boskola), and since 2023, they have also been participating in Scouts.

As it is important for us that our children experience their Hungarian identity and feel connected to Hungary, we gladly participate in and support events organized by Boskola, the Scouts, and the Hungarian Association of Massachusetts.

It would be a great honor for me to do even more for the local Hungarian community as a member of the leadership of the Hungarian Association of Massachusetts.

Sandy Péter


Esztergomban születtem, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen szereztem biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát. 2001-ben szereztem doktori fokozatot az akkori SZOTE-n molekuláris onkológiából több éves olaszországi kutatómunka után. 2003-ban érkeztem Bostonba, először az MIT rákkutató intézetében, majd Boston-környéki biotechnológiai cégeknél dolgoztam és dolgozom jelenleg is.

Puerto Rico-i feleségemmel, aki szintén kutató, 2005-ben találkoztam. Három lányunkkal az óceánparti Revere-ben lakunk. 2010-ben csatlakoztunk a magyar közösséghez és gyerekeink azóta is járnak Boskolába illetve cserkészetre. Több éve tanítok is a Boskolában: eleinte a magyarul tanulni vágyó felnőttekkel foglalkoztam, az utóbbi hét évben pedig a gimnazista csoportot tanítom.

Nagyon fontosnak tartom a magyar kultúra és hagyományok ápolását és átadását és örömmel veszek részt sok programban, amit a Magyar Egyesület, illetve a Boskola és a Cserkészet rendez. Vezetőségi tagként szeretnék még aktívabban részt venni az Egyesület életében és magyar közösségünk jövőjének formálásában.


I was born in Esztergom, Hungary, attended the Benedictine Boarding School in Pannonhalma, and graduated as a biology and chemistry high school teacher at the University of Szeged. I obtained my Ph.D. in molecular oncology in 2001 after years-long research in Trieste, Italy. I came to the US in 2003 and initially worked at MIT’s Cancer Center and later in biotech companies in the Boston area.

I live with my wife and three daughters in Revere. We joined the Hungarian Community in 2010 and two of our children are still attending Boskola and the Scout programs. I have been also active as a teacher in Boskola: I worked with the adult group initially, while in the past 7 years I was teaching the high schoolers.

I consider the cultivation and dissemination of Hungarian culture and traditions a very important mission of the Hungarian Society and I enjoy participating in the many events organized by the Society, Boskola and the Scouts. As member of the Leadership team, I hope to take an even more active role in the Hungarian community.

Schneider Edit


Ajkán születtem, a veszprémi Lovassy László Gimnázium matematika szakán érettségiztem, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán szereztem magyar-angol szakos középiskolai tanári diplomát. Férjemmel, Steve-vel házasságkötésünk óta, 25 éve élünk Boston környékén. Tizenéves gyerekeink, Réka és Ádám már Massachusetts államban születtek. Amerikában pályát váltottam, így az elmúlt két évtizedben HR vezetőként tevékenykedtem, először egy nemzetközi non-profit szervezetnél, majd multinacionális szoftver cégeknél.
A bostoni magyar közösség kezdettől fogva meghatározó része volt családunk életének. Az elmúlt két évtizedben rendszeresen vettünk részt a Magyar Egyesület rendezvényein, melyek gazdag kulturális élményeket, tartós barátságokat és mély közösségi összetartozás érzését nyújtották számunkra.

Lehetőségeimhez képest mindig igyekeztem visszaadni közösségünknek. Kezdetben a Boskola szülői munkaközösségében vettem részt, illetve különböző gyermekprogramok szervezésében segítettem. Az elmúlt öt évben pedig a boskolás gimnazisták irodalomtanáraként még aktívabban sikerült bekapcsolódnom a közösség életébe. Az élményközpontú irodalomtanítás szellemében célom, hogy derűs, befogadó környezetben teremtsek lehetőséget gimnazistáinknak a magyar kultúra és identitás élményszerű átélésére, továbbá önismeretük és közösségi szellemük ápolására is.

Mint egyesületi vezetőségi tag, szeretném a humán tudományokban szerzett hátteremet és a közösségépítésben szerzett HR-es tapasztalataimat a környékbeli magyarság számára tovább kamatoztatni. Célom, hogy a vezetőséggel együttműködve, változatos és emlékezetes közösségi- és kulturális programokat hozzunk létre a massachusetts-i magyar közösség számára.


I was born in Ajka, Hungary, and graduated from Lovassy László High School in Veszprém, majoring in mathematics. Later, I received a Hungarian-English double major teaching diploma from the Faculty of Humanities at Pázmány Péter Catholic University. I have lived in the Boston area for 25 years with my husband, Steve, and our teenage children, Réka and Ádám, who were born in Massachusetts. After moving to America, I changed my career and have worked as an HR leader for multinational software companies and an international non-profit organization.

The Hungarian community in Boston has been an integral part of our family's life. Over the past two decades, we have regularly participated in events organized by the Hungarian Association, giving us rich cultural experiences, lasting friendships, and a deep sense of community belonging.

I have always tried to give back to our community to the best of my abilities. Initially, I participated in Boskola's parent working group and helped organize various children's programs. For the past five years, I have been more actively involved in the community as a literature teacher for Boskola's high school students. In the spirit of experiential literature teaching, my goal is to create opportunities for our high school students to experience Hungarian culture and identity in a cheerful, inclusive environment while nurturing their self-awareness and community spirit.

As a member of the association's leadership, I would like to utilize further my background in the humanities and my HR experience in community building for the local Hungarian community. I aim to work collaboratively with the leadership to create diverse and memorable community and cultural experiences for the Hungarians of Massachusetts.

Krar Andrea


Fejér Megyében, Bodajkon nőttem fel. Később Székesfehérváron éltem kb. 1O évig. A Vasvári Pál Gimmnáziumban végeztem testnevelési tagozaton.
1999. februárjában érkeztem New York-ba. Mindig emberközpontú voltam, és így vagy két és fél évig egy idős házaspár életének irányítása volt a feladatom.
2OO1-ben költöztünk Boston mellé, Cambridge-be. 13 évet dolgoztam a "Bread and Circus", majd Whole Foods Market-ben a "Vitamin és Testápolás" részlegen, mint a cég testápolási részlegének alkalmazottja.
Ezután egy rövid ideig különböző cégek ügynöke voltam, feladatom új termékek bemutatása, terítése, és terjesztése volt.
Az elmúlt nyolc évben idős és beteg emberek gondozását végzem. 2OO6-ban Watertown-ba telepedtem le.
Van egy 15 éves lányom, aki sajnos nem volt részese a Boskolának.
Néhány éve kezdtünk a helyi magyar közösségbe járni. Az itteni magyarok mindig kedvesen, szeretettel fogadtak bennünket.
Engem mindig lenyűgözött az itteni közösségben dolgozók lendülete, elhivatottsága, energiája, amivel a különböző rendezvényeket irányítják, segítik, és lebonyolítják.
Büszke vagyok arra, hogy a Magyar Egyesület Szervezőinek egyike lehetek. Az itteni munkámat a New England-i Magyar Nyugdijas Klub megszervezésével kezdtem, és részt akarok vállalni az összes a Magyar Egyesület által fenntartott és rendezésre kerülő eseményben.
Köszönöm a megszavazott bizalmat.


I grew up in Bodajk, Fejér County. Later, I lived in Székesfehérvár for about 10 years. I graduated from Vasvári Pál High School with a focus on physical education.
In February 1999, I arrived in New York. I have always been people-oriented, and for about two and a half years, my task was to manage the lives of an elderly couple.
In 2001, we moved to Cambridge, near Boston. I worked for 13 years at "Bread and Circus", later Whole Foods Market, in the "Vitamins and Body Care" department as an employee of the company's body care department.
After that, I worked briefly as a representative for various companies, introducing, distributing, and promoting new products.

For the past eight years, I have been caring for elderly and sick people. In 2006, I settled in Watertown.
I have a 15-year-old daughter who unfortunately did not attend Boskola.

A few years ago, we started participating in the local Hungarian community. The Hungarians here have always welcomed us kindly and lovingly.
I have always been impressed by the drive, dedication, and energy of those working in the community here, who direct, assist, and organize various events.
I am proud to be one of the organizers of the Hungarian Association. I started my work here by organizing the New England Hungarian Pensioners Club, and I want to participate in all events maintained and organized by the Hungarian Association.
Thank you for the trust you have placed in me.

Kovács-Bogdán Erika

image1

A Boskola képviseletében tagja a vezetőségnek, nem tartozik a közgyűlés jelöltjei közé.

Magyarországon, Budapesten születtem. Az ELTÉ-n végeztem biológia-kémia szakos tanárként, de végül nem folytattam a tanári pályát. A diploma megszerzése után Münchenbe, Németországba költöztem és doktori iskolát végeztem biokémikusként. Onnan férjemmel (aki szintén magyar), az Egyesült Államokba, Cambridge-be költöztünk posztdoktori ösztöndíjasként. Később kutatóként, és most már alliance manager-ként dolgozom a Broad Institute-ban.

Kislányunk, Lujzi, 8 éve született Bostonban. Már 4 éve jár a Boskolába (most 3. osztályos) es a Cserkészetbe. Én tavaly kezdtem el tanítani az 5. osztályt a Boskolában, és idén tanítom őket 6. osztályban is. Nagyon élvezem a tanítást, szívesen vagyok a gyerekekkel, és örülök, hogy sok év után újra lehetőségem van tanítani.

Szabadidőnkben szeretünk kirándulni, rendszeresen járunk lovagolni is. Nagyon szívesen veszünk részt es segítünk a Boskola, a Cserkészet és a Massachusetts-i Magyar Egyesület rendezvényein. Örülök, hogy a Boskolát képviselhetem az Egyesület vezetőségében.

Boskola representative

I was born in Budapest, Hungary. I graduated from the Eötvös Loránd University as a biology and chemistry teacher, but I did not continue my teaching career. After graduating, I moved to Munich, Germany and earned my PhD as a biochemist. My husband (who is also Hungarian) and I moved to Cambridge (US) as postdoctoral fellows. I worked as a research scientist and now as an alliance manager at the Broad Institute.

Our daughter, Lujzi, was born 8 years ago in Boston. She has been attending Boskola (now in 3rd grade) and Hungarian Scouts for 4 years. I started teaching the 5th grade class at Boskola last year, and this year I am also teaching them in the 6th grade. I really enjoy teaching, and I am happy that I have the opportunity to teach again after many years.

In our free time, our family likes to go hiking and traveling and we regularly go horseback riding. We are very happy to participate and help in the events of Boskola, Cserkészet and the Hungarian Society of Massachusetts. I am happy to represent Boskola on the Board of the Hungarian Society of Massachusetts.

Üdvözöljük!Welcome!

Egyesületünk célja a magyar nyelv, kultúra, öntudat és hagyományok ápolása és továbbadása az érdeklődőknek és utódoknak, közös programok, rendezvények, összejövetelek rendezésével.

A magyar kultúra megismertetése az amerikai lakosság minél szélesebb körében és ezáltal hozzájárulva az amerikai-magyar kapcsolatok fejlesztéséhez, erősítéséhez

Az Egyesület non-profit társadalmi szervezet, amely tudatosan távol tartja magát a pártpolitikától. Világnézetre, vallásra, származásra való tekintet nélkül bárki tagja lehet, aki a magyar nyelvet és kultúrát ápolni akarja, és elfogadja az egyesület alapszabályát.

Honlapunkon az Egyesület hatáskörén kívüli, helyi magyarok által szervezett programokat is közzétesszük – ezeket a navigációs menüben sárga ponttal jelöljük.

The mission of our Society is to nurture the Hungarian language, culture, identity, and traditions, and make them available to present and future generations through educational programs, lectures, celebrations, commemorative events, and social gatherings.

Through our mission, we aim to broaden familiarity with the Hungarian culture within the American community, thereby nurturing and strengthening Hungarian-American ties and relationships.

The Society is a welcoming not-for-profit organization that expressly distances itself from all political discourse. Anyone with interest in nurturing the Hungarian language and culture can become a member, regardless of world view, nationality, or religion, provided they abide by our charter.

Our web site contains a comprehensive list of activities organized by Boston-area Hungarians, including informal activities not sponsored by the Society. These are indicated on the main menu by an orange bullet.

Fűrész Gábor

image1
Gyökereim Nagylók és Vértesacsa kis falvaiban erednek. Szüleim Székesfehérvárra költözése után a csodás Alba Regia városa adott otthont és oktatást, majd Szegeden fejeztem be egyetemi és doktori tanulmányiam csillagász szakon. (Bár az Élet iskoláját még ma is járom.) A diploma megszerzése után egy évvel 2003-ban érkeztem Bostonba doktori ösztöndíjjal, nevelt lányommal és későbbi feleségemmel, akivel közös fiunk már itt született. A magyar közösség és a Boskola fontos szerepet töltött be életünkbe, rengeteg segítséget és támogatást kaptunk, aminek fiatalon, pályakezdőként és egy nagyon más világba csöppenve igen nagy értéke volt. Ez azt hiszem ma sincs másként, nem csak az újonnan érkezők számára, hanem a már régebb óta itt élőknek is. Egy távoli országhoz, egyedi kultúrához való kapcsolatunk az, ami bennünk közös, ami összehoz. S ez a közösség adhat egy támpontot, sziklaszilárd de mégis termékeny talajt, amibe a kiszakított gyökereinket újra bele tudjuk ereszteni s ezáltal magunk maradni az egyre jobban gyorsuló és összemosódó világban. Ezt láttam az elmúlt pár év személyes szerpentinjeinek perspektívájából, s némi távolmaradás és reflektálás után szeretnék ismét hozzájárulni ahhoz, aminek annak idején részese lehettem és amiből annak idején én is táplálkoztam.

My roots originate in the small villages of Nagylók and Vértesacsa. As my parents moved to Székesfehérvár the wonderful city of Alba Regia became my home and gave me my education, which I completed earning a masters degree and a PhD in astronomy at the University of Szeged. (Although am still a pupil at the never ending school of Life.) A year after getting my MSc I arrived to Boston in 2003 for a pre-doctoral fellowship, and came along my stepdaughter and my (later) wife, while our son was born here a few years after. The Hungarian community and the Boskola played an important role in our life, we received a lot of help and support which was much needed and appreciated, rather invaluable, being so young and far away from home, at the very beginning of our professional and personal development. I think nothing has changed then, newly arriving fellow Hungarians feel the same way — and so do some ways the ones who have lived here for much longer. What’s common amongst us is our connection to this distant world and its unique culture. This is what brings us together and provides a rock-solid yet so fertile ground into which we can re-insert our torn-out roots, getting a hold of/for ourselves in this ever faster world. I could clearly see this from the perspective of my personal serpentines I climbed lately. So after a few years of absence and reflection I’d like to return and contribute, give to the community that i used to be part of, and which provided me so much in the past.

Welland Anna

image1
Nagyváradon születtem, s noha családom elköltözött Erdélyből még fiatal koromban, magyar az anyanyelvem, és beszélem is folyamatosan, ez jelenti nekem a gyökereimet. Negyven éve élek az Egyesült Államokban, New Yorkban nőttem fel, egyetemi éveim alatt költöztem Bostonba, ahol a karrieremet építem.

Számos szakmai és kulturális közösségben vettem részt, először mint résztvevő, majd mint szervező és a vezetőség elkötelezett tagja. Fontosnak érzem, hogy belemerüljek a közösségek életébe, köztük a Massachusettsi Magyar Egyesületébe is, és aktívan szolgáljam azt tudásommal.

A Hungarian Happy Hour-t 15 éve látogatom és az elmúlt év óta szervezője vagyok. Mindig örömmel várom a következő magyar vonatkozású rendezvényt, hogy találkozhassak a magyar közösség tagjaival, új ismeretségeket köthessek, és tanulhassak a magyar kultúráról és történelemről, valamint megoszthassam a saját élményeimet és tudásomat.

Mint a Vezetőség tagja, szeretném tudásommal és erőmmel segíteni a szervezendő eseményeket, szeretnék új programokat indítani, és népszerűsíteni azokat, hogy minél több érdeklődőt érjenek el.

Brightonban lakom Zizu nevű macskámmal (akit Magyarországról adoptáltam), Clark Egyetemen szereztem BA fokozatot valamint a Northeastern Egyetemen MBA-t. Jelenleg projekt- és programmenedzserként dolgozom természettudományi kutatás és fejlesztés területen.

I am originally from Nagyvárad and while I was young when my family and I left Transylvania, Magyar was my first language and I continue to speak it as my roots are still close to my heart. I have been in the US for over 40 years, grew up in New York City, and then moved to the Boston area to attend college and start my career.

I have been involved with the community, cultural and professional associations as far back as I can remember, often first as an attendee, before moving to lead committees and serve on Boards. I feel strongly about getting involved and giving back and this also applies to the Hungarian Society.

I have attended Hungarian Happy Hours for the last 15 plus years and most recently, I have become the organizer. I always look forward to attending Hungarian events to connect and meet new people, learn more about the culture and history, as well as share my own experiences and knowledge.

As a board member, I am looking forward to coordinating and promoting events, developing new programming and events as well as supporting current ones, and increasing organizational reach and attendance at events.

I reside in Brighton with my cat Zizu (adopted in Hungary) and hold a BA from Clark University and an MBA from Northeastern University and currently serve as a project/program manager in life sciences supporting research and development.

Martin Tamás

image1

Magyarországon születtem, Békéscsabán. Felsőfokú tanulmányaimat Budapesten, majd Debrecenben folytattam gépészmérnök majd informatika szakokon. 2018 óta élek feleségemmel és három gyermekemmel Massachusettsben. Ideköltözésünk után hamar rátaláltunk az itteni magyar közösségre. Gyermekeink aktív tagjai a Boskolának és a Bodnár Gábor Cserkész Csapatnak. Belmontban élünk, szeretjük a természetet, sokat kirándulunk, emellett fontosnak tartjuk a magyarság megőrzését, a nyelv, a kultúra ápolását. Ebben fontos szerepet játszik az itteni közösség, a Boskola, a cserkészet, a programok amelyeket az Egyesület támogat, szervez. Én magam is több alkalommal nyújtottam segítő kezet számos rendezvény lebonyolításához, úgy mint a disznótoros vacsora, vagy a szüreti mulatság alkalmával.
A későbbiekben is szívesen támogatom, segítem a helyi magyarságot. Elnökségi tagként igyekeznék erősíteni a helyi magyar közösséget. Sajnos a pandémia az egyesület életére is negatív hatással volt, munkámmal szeretnék segíteni, hogy közösségi életünk mihamarabb visszatérjen a normál kerékvágásba.

I was born in the Hungarian town Békéscsaba. I attended college in Budapest and later in Debrecen on mechanical engineering and information technology majors. I have been living in Massachusetts since 2018 with my wife and three children. After the relocation we immediately connected with the Hungarian community. Our children are attending Boskola and the Gábor Bodnár Hungarian Scouts. We live in Belmont, love nature, hike a lot and find it exceptionally important to keep our Hungarian heritage, our language and culture. The community here, the Boskola, the Scouts and the Hungarian events play an essential role in achieving that. I helped out countless times in the organization of the events, such as the Pig Roast or the Harvest Festival.
I am committed to the continued support of the community. As a Board member I would work tirelessly to strengthen the community. Unfortunately the pandemics had its negative effect on the daily life of the Society, I would work to return to the old normal.