Monthly Archives: December 2021

FONTOS: Alapszabály módosítás jóváhagyvaIMPORTANT: Bylaws Update accepted

Kedves Tagok!
Ahogy már a nyár folymán értesítettünk róla titeket a 2020-2021 tél folyamán a 2020 márciusában megválasztott MME vezetősége részletesen átvizsgálta az egyesület alapszabályzatát, és megállapította, hogy annak több paragrafusa idejétmúlt. 
Független jogi tanács alapján a Vezetőség megalapított egy vezetőségi tagokból és MME tagok képviselőiből álló albizottságot, és megbízta azt egy új alapszabály javaslat előállításával.
Az egyesület új alapszabályt elfogadta.
A korábbi alapszabály értelmében a módositott javaslat elfogadásához a szavazásra jogosult tagok többségének igenlő szavazata, és határozatképességéhez az aktív tagok ötven (50%-a) volt szükséges. A szavazás leforgása alatt egyesületünk 266 szavazásra jogosult tagot számlált, ezek közül 170-en adták le szavazataikat, s igy a szavazás határozatképes. Az MME újonnan elkészült alapszabályzatát pedig 168 igen (és 2 nem) szavazattal a tagság jóváhagyta
Az új alapszabályt itt lehet megtekinteni.
Köszönjük aktív részvételeteket.
Dear Members!
As we have already informed you over the summer, the management of HSM (elected in March 2020) during the winter of 2020-2021, has reviewed the current bylaws of the association in detail and found that several of its sections have become obsolete; the Society’s practice of using absentee ballots almost exclusively particularly warranted closer scrutiny.
Based on independent legal advice, the Board formed a By-law Subcommittee made up of Board of Directors and HSM member representatives, charged with bringing forward an updated draft.
Under the previous by-laws, a majority vote from active members was needed, with a special quorum requirement of fifty percent (50%) participation from members entitled to vote. During the voting process, our society counted 266 voting members, 170 of whom cast their ballots, therefore meeting quorum. The new bylaws of the HSM were accepted by 168 yes (and 2 no) votes.
You can view the new by-laws document here.

Thank you for your active participation.