Monthly Archives: April 2019

04.19.19: Dr. Kappelmayer János: A 21. század laboratóriumi diagnosztikája: lehetőségek és korlátok

Language: Magyar

Speaker / Előadó : Kappelmayer János MD. PhD.

Title / Cím : A 21. század laboratóriumi diagnosztikája: lehetőségek és korlátok

Az előadás mottója: There is no such thing as free lunch.

About our Speaker / Az előadóról:
Dr. Kappelmayer János laborszakorvos, klinikai farmakológus, 1985-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Végzése óta a Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézetében dolgozik aminek 2004 óta az igazgatója. Kutatási területe a thrombosis és a leukémiák pathomechanizmusának valamint diagnosztikai és prognosztikai markereinek vizsgálata. Két alkalommal dolgozott vendégkutatóként az USA-ban Philadelphiában 2 évig és Oklahoma City-ben 1 évig. Az általa vezetett intézet (labmed.hu) az egyik legnagyobb magyar diagnosztikai laboratórium ahol közel 100 munkatárs dolgozik. Több mint 150 tudományos dolgozat szerzője vagy társszerzője és eddig 8 hallgatója szerzett PhD fokozatot. Főszerkesztője az eJIFCC online folyóíratnak, rovatvezető szerkesztő a Clinical Cytometry (Cytometry B) folyóíratban és szerkesztőbizottsági tag további 3 tudományos lapnál. Az előadó fiatal korában versenyszerűen vívott, jelenleg szenior úszó.

About the talk / Az előadásról:

A laboratóriumi lehetőségek tárháza megdöbbentően kitágult az utóbbi évtizedekben. Már a 20. század utolsó harmadában a meghatározható laboratóriumi tesztek száma hihetetlenül megnőtt és az eredmények a korábbi napokig tartó fárasztó folyamat helyett ma már néhány órán belül rendelkezésre állnak. Az utóbbi 20 év során pedig a genetikai alapú tesztek automatizálódtak olyan mértékben ami a bekerülési költségek drasztikus csökkenését és a leletkiadás jelentős gyorsulását eredményezte. Mindez két egészen új jelenséget hozott felszínre a laborkivizsgálások során. Egyrészt számos laborteszt elvégzésekor véletlenszerűen találnak eltéréseket (akcidentaloma) amik egy részéről nem dönthető el, hogy betegség vagy nem. Ez az egyénnek komoly pszichés terhelést jelenthet és további feladatot az orvosnak.. Másrészt megjelent az embereknek egy olyan igénye, hogy még a lehetséges betegségek kialakulása előtt kivizsgáltassák magukat, hogy milyen esélyük van különböző kórképek kialakulására. Ezt nem ritkán saját kezdeményezésre önköltséges (direct to customer) módon teszik meg. Az itt kapott eltérések igen súlyos dilemma elé állíthatják az egyént, különösen valamely súlyos kórképre való hajlam esetén. Az előadásban példák bemutatása által a személyre szabott rizikóbecslés és gyógyszerkiválasztás mellett a lakosságnak direkt formában nyújtott genetikai vizsgálatokról és azok etikai vonatkozásairól is szó lesz.

Registration: https://kappelmayerjanos.eventbrite.com

Korábbi esemény: 2019.április 7: Retro Buli Falusi Mariannal


TicketsKorábbi esemény : 2019. április 6: Hagyományőrző Nap

Facebook Event