Monthly Archives: April 2016

4.29.16 – Csikvári Péter: Primszámok és titkok

Az előadóról: 1984-ben születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnáziumban folytattam. 2007-ben az ELTE-n matematikus diplomát szereztem, majd ugyanitt 2011-ben a doktori fokozatomat is megszereztem. 2010 és 2013 között a Rényi Alfréd Matematika Kutatóintézetben voltam fiatal kutató, majd 2013 óta az MIT-n vagyok postdoc.

Az előadásról: Előadásomban a matematika két arcát szeretném bemutatni, az elméleti és alkalmazott matematikát. Két történetet fogok elmesélni amelyek váratlanul összekapcsolódnak. Az első történet a prímszámokról fog szólni, amit már több, mint 2000 éve kutat az emberiség és mégis viszonylag egyszerűen hangzó kérdésekre sem tudjuk a választ. A másik történet a kriptográfiáról vagyis a titkosításokról szól. Titkos üzenetek küldésére már nagyon régóta igény van, de míg régen minden egyes titkosítás valamilyen ad hoc módszert használt addig a számítógépek megjelenésével szükségessé vált, hogy “ipari méretekben” tudjunk titkosítani, és akkor jöttek a prímszámok…

Az előadásban minden felmerülő matematikai fogalmat alaposan el fogok magyarázni, négy alapművelet ismeretén kívül semmilyen egyéb tudásra nem lesz szükség.

Korábbi esemény: Magyar bál 2016

BalFlyer2016

Gyurcsán Ferenc

A cserkészet képviseletében

Hungarian Scouts Representative

Magyarországon, azon belül Nyíregyházán születtem és éltem le életem első két évtizedét, egy Sóstóhegy nevezetű külvárosban, majd Budapesten éltem a gondtalan egyetemi diákéveimet. Az Egyesül Államokba először mint cserediák érkeztem, majd a sors 2000-ben végleg Boston környékére vezényelt feleségem révén. Három gyermekünkkel élünk New Hampshire államban, software termékmenedzserként tevékenykedem.

A Budapesti Műszaki Egyetemen építőmérnöki diplomát, majd a University of New Hampshire-en MBA végzettséget szereztem.

A cserkészetben 2005 óta veszek részt aktívan, kiscserkész őrsvezetőként, rajparancsnokként, majd 2013 óta csapatparancsnokként próbálom egyengetni a Boston környéki, magyar gyökerekkel rendelkező fiatalság útját az emberebb ember, magyarabb magyar eszme szellemében.

Varga Emese

A Boskola képviseletében

Boskola Representative

A Boskola egyik alapítója és mai napig aktív tanára vagyok. Budapesten születtem, ahol a VII. kerületi zeneiskola gitártanáraként kezdtem dolgozni. Férjemet követve 1991-ben érkeztem az Egyesült Államokba. Eleinte NJ-ben, majd 4 évvel később Boston környékére költöztem. Óvodapedagógiával kapcsolatos tanulmányaimat még NJ-ben szereztem, amit a helyi magyar közösség, akkoriban még minden nap működő óvodájában kamatoztattam. A többnyelvűség hatása a gyermeki fejlődés fiatalkori szakaszában már abban az időben is foglalkoztatott. Mindezt három kislányom nevelése során folyamatosan megfigyelhettem. Játékos módszerekkel hosszú éveken keresztül egészen könnyedén átvettük a magyarországi tananyag egy részét. Évekkel a Boskola alapítása előtt férjemmel együtt lelkesen vezettük a Kuckó névre hallgató fiatal családok rendszeres összejövetelét. Mindig szívesen tevékenykedtem a magyar közösségben. Több, mint 10 évig a Massachusettsi Magyar Egyesületnek vezetőségi tagja voltam. Kezdettől fogva örömmel veszek részt a Mikulás ünnepségek, nemzeti ünnepeink, hagyományőrző nap és egyéb programok szervezésében. 3 évet egy Montessori Óvodában tanítottam, ahol szintén sok tapasztalatot szereztem.

A Boskolában a 3-7 éves korosztállyal foglalkozom. Énekléssel, népi gyermekjátékokkal, mesedramatizálással, tánccal és zenés módszerekkel próbálom megszerettetni a gyerekeket a magyar kultúra és hagyományok értékeivel.

I'm one of the founders and teachers of Boskola. I was born in Budapest where I started working as a classical guitar teacher. I came to the United Sates in 1991 following my husband. First we lived in New Jersey than moved to Massachusetts four years later. I studied early childhood development in NJ that I could practice in a local Hungarian preschool right away. I had special interest in observing bilingual kids to see how it effects their development in the early stage of life. Raising my three daughters helped me with this as well. With many cooperative learning technics we could easily finish the Hungarian books throughout the years. Before I helped founding Boskola, my husband and I organized group gathering called “KUCKO” for young Hungarian families and their children.

I always enjoyed helping in the Hungarian Society. I was a board member for more than 10 years. From the very beginning I organized Santa Claus days, celebrations of or national days, I introduced the Hungarian Heritage Day hoping to start a new tradition.

I work with children of 3-7 years in Boskola. My goal is to endear the Hungarian culture and traditions to my students with using songs, folk games, acting, dancing and lots of music.

Polgár-Turcsányi Mariann

A Boskola képviseletében

Boskola Representative

A Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda (Boskola) egyik alapítótagja és ügyvezetője vagyok. Matematikusként végeztem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen; jelenleg adatbázis programozóként egy klinikai kutatócsoportban dolgozok.

1997-ben érkeztem az USÁ-ba férjemmel és három gyermekemmel. Az egyesületnek szinte azonnal tagjai lettünk, s hamarosan én a vezetőség munkájába is bekapcsolódtam, amiben hosszú évek óta rendületlen lelkesedéssel részt veszek. Az utóbbi években a Boskola képviseletében. A közösségépítést és annak hosszútávú, egymást támogató megtartását tartom az egyik legfontosabb feladatnak, s ehhez igyekszem munkámmal hozzájárulni.

“A közösségnek van tisztességes tudományos definíciója. A közösség olyan emberek csoportja, ahol közös akciók, közös hiedelmek, és a közösség életének közös konstrukciója található meg. Ha ezek működnek, akkor az ember hűséges lesz a közösségéhez. A saját érdekeit hajlandó a közösség érdekei mögé sorolni.”

–Csányi Vilmos, világhírű etológus


I am one of the founding members and the manager of the Boskola Hungarian School. I graduated as a mathematician from Kossuth Lajos University in Debrecen; currently I am a database programmer in a clinical research group.

I arrived in the US in 1997 with my husband and three children. We became members of the Society almost immediately, and eventually I became involved with the management of the group as well – and after many years I remain an enthusiastic and unwavering participant. Most recently, I have been representing Boskola on the board. I believe building and maintaining our sense of community is one of our most important tasks, and I do my best to contribute towards this goal.

Virga Ágnes


I was President of the Hungarian Society of Massachusetts ( HSM) for 6 years, 3 turns from March 2010 till March 2016. Currently I serve as “past president”, Board member of the HSM. Helping in HSM for more than 20 years. I am also a raising Chair of the Hungarian American Coalition which is a nationwide umbrella organization of Hungarian American societies, schools, businesses, churches and other organizations. I am Board member of the Hungarian American Coalition. I am secretary of the Hungarian Medical Association of America New England Chapter. Organized the 8th HATOG (Hungarian Americans Together) Conference in Boston. During the 6 years in office, with the excellent help of the Board, the Society became a growing nonprofit organization, changed the bylaws, the way of functioning , tax, administrative, insurance and many other operations, became also an umbrella organization of the Boskola and the Scouts troop. Became funding member of the Hungarian Diaspora Council and North American Regional Council of Hungarian Diaspora. Expanded and opened our community toward other organizations, Hungary-supporting spouses, friends, members, navigated the significant changes and requirements of the new face, population, legal , economical and structural changes of the society. I helped to obtain significant financial help for our Society and Boskola via grants. Organized (with the Board and other helpers) many major events of our community including the 50th Anniversary of the founding of the HSM, with the major focus and goal to bring all the different age groups together with respect, common goal , appreciation and fun. Improved also our relations with the Hungarian Embassy in Washington DC and Hungarian Consulate in New York, Counsular Days, high level visits started . Visited the White House 5 times for round table conference , representing the HSM.


I am a practicing, full time neurologist , working for Emerson Hospital in Concord MA. I am married and pround other of 3 children . All speak fluent Hungarian and participated in Boskola and Hungarian scouts. I am proud of the unity and achievements of our community and planning to continue to help in the coming years.

A MME elnöke 2010 márciustól 2016 márciusig


1987-ben jöttem Amerikába Debrecenből. Ideggyógyász vagyok. Három gyerek édesanyja. Több, mint 25 éve vagyok egyesületi tag. A gyerekeim a Boskolában és cserkészetben nőttek fel, tökéletesen beszélnek magyarul és amerikai férjem is megtanult magyarul. 1999 óta veszek részt aktívan az egyesületi szervezőmunkában. A Massachusettsi Magyar Egyesület elnökeként szolgáltam a közösséget 6 évig, 3 választási perióduson át. Elnökségem alatt alakult át az Egyesület nonprofitként működő szervezetté, majd a Boskola és a cserkészcsapat hivatalos támogató szervezetévé is vált, Magyar Amerikai Koalició  tagja, majd Igazgató Tanácsi tagjává is vált az Egyesület és a Magyar Diaszpóra Tanács alapító tagja is lett. Kapcsolataink kibővültek a Washingtoni Magyar Nagykövetség, New York-i  Magyar Főkonzulátus, sok más amerikai-magyar szervezetek, köztük a "Hungarian Americans Together" felé, és képviselve lettünk a Fehér Házban is többször. Az Egyesület és a Boskola számára jelentős  grantokat sikerült szerezni. Sok ertekes program, konferencia és ünnepség mellett a Massachusettsi Magyar Egyesület 50-ik évfordulójának rendezését is sikerült véghezvinni és Magyarország Köztársasági Elnökének fogadásában is részt vettünk. A Magyar Amerikai Orvostársaság NE Chapter titkári munkáját is végzem. A következő években az egyesületünk vezetőségében folytatott munkám mellett a Magyar Amerikai Koalició elnökeként is fogom a közösséget szolgálni.

Kovács István

2014 novembere óta dolgozom Bostonban Prof. Barabási Albert-Lászlóval. Az Eltén végeztem fizikusként, illetve PhD kurzusokat tartottam a Semmelweis Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen. Az egyetemi évek alatt intenzíven részt vettem a hallgatói önkormányzat munkájában, közösségi és tudományos rendezvények szervezésében illetve számos pályázat megírásában. Egy ötleten felbuzdúlva, kalandvágyból start-up céget is alapítottam, amiből sokkal többet tanultam mint vártam. Egy évtizeden át részese lehettem egy szorgos csapatnak is amivel nagyszabású teljesítménytúrákat szerveztünk alkalmanként ~400 résztvevővel. Teaházak és társasjáték estek szervezésén túl időközben segítettem megszervezni 8 hazai és 4 nemzetközi konferenciát, beleértve pályázati források és támogatók megszerzését illetve a konferencia kiadványok elkészítését. Amerikába költözésem előtt közösségi élményeim nagyrészét a 3 kórusnak köszönhettem, ahol volt szerencsém sok éven át nagyszerű emberekkel együtt dolgozni és élményeket szerezni egymásnak és a hallgatóságnak. Nem volt könnyű elszakadni ettől a nagy családtól. Sokat köszönhetek ezen a téren a bostoni magyar közösségnek, különösen a közös túrákat, társasjáték esteket, beszélgetéseket, illetve hogy bekapcsolódhattam a Tudósklub szervezésébe. A jövőben szeretnék még többet tenni ezért a remek közösségért.


I live in Boston since 2014 and do research with Prof. Albert-Laszlo Barabasi. I graduated from the Eotvos University, Budapest as a physicist and did teaching for grad students at both Semmelweis University and University of Szeged. During my studies I helped to organize various social and scientific events, including successful applications for several supporting grants. Based on a research idea, once I also started a start-up company, from which I learned a lot more than I expected. For a decade I had the privilege of working together with a great team organizing professional hiking competitions, each time for about 400 participants. Besides these activities, I also enjoyed to organize tea parties, board game nights and 8 national and 4 international conferences, including grant writing and editing the proceedings. Before moving to the United States, I was singing in 3 choirs, providing an unforgettable community experience. It was not easy to depart from this great family. Thus, I am much obliged to the Hungarian American community to help the transition, especially for the great hikes, board game nights, discussions and for the chance to help to organize the Hungarian Science Club. I am very much looking forward to contributing even more to this excellent community in the future.

Hámori Eszter


Budapesten születtem és nevelkedtem. Az Egyesült Államokba először cserediákként érkeztem ('95/'96), és egy évet töltöttem Texasban. 2004-ben közgazdászként végeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, Vezetés-szervezés szakirányon. 6 év Budapesten üzleti tanácsadással eltöltött munka után a Boston University-n folytattam tanulmányaimat és 2012-ben szereztem meg az MBA diplomám. Azóta üzelti tanácsadással (fúziókkal és felvásárlásokkal) foglalkozom a PwC bostoni irodájának alkalmazottjaként.


Szabadidőmben igyekszem részt venni a Boston környéki magyarok által szervezett kirándulásokon. Vezetőségi tagként többek között Pénztárosként támogatom az egyesület munkáját.


I was born and raised in Budapest, Hungary. I first came to the United States as an exchange student in 1995 and spent a full year in Texas as a junior in high school. I graduated with a Masters in Economics from the Budapest University of Economics and Public Affairs (Corvinus) in 2004. After working 6 years in Budapest as a business consultant, I decided to continue my education and earned my MBA from Boston University in 2012; I have been working as an M&A consultant for PwC Boston since.


In my free time I enjoy exploring Boston, hidden and less hidden places in the United States, hiking, and quilting. As the member of the board, I took on the role of the Treasurer.

Balogh Károly

1958 óta élek Bostonban, magyar feleségem és három felnőtt gyermekem van. Patológus voltam egyetemi kórházban, beosztott és vezető állásban. Jelenleg felállásban dolgozom.

Az 1980-90-es években több ciklusban voltam vezetőségi tag, kétszer az Egyesület elnöke is. Ebben az időben Egyesületünk tagjainak összefogásával több sikeres segélyakcióban vettem részt/szerveztem. Nagyobb összeggel segítettük a tiszai és kárpátaljai árvízkárosultakat, az erdélyieket kétszer, több beteg gyerek kezelését Európában, új orvosi könyvek beszerzését ( $1,5 mio) és Magyarországra küldését stb. Megszerveztem 10 magyar gyerek ingyenes szívműtétét Bostonban stb.


Az Egyesület vezetőségi tagjaként, de magánemberként is mindenkor a magyarság egyetemes érdekeit tartottam és tartom szem előtt. Közösségünk harmónikus együttműködésének érdekében ügyeltem arra, hogy a bostoni magyarságot ne osszák meg politikai vagy más nézetkülönbségek Abban a szellemben cselekedtem, hogy az Egyesületet magáénak érezhesse minden magyar és mindenki, aki kultúránk iránt érdeklődik. Fontosnak tartom, hogy Egyesületünk tevékenységének folytonosságát fenntartsuk és ebben akarom segíteni a vezetőség munkáját. Összefogásban az erő.


Since 1958, I have lived with my family in Boston. In the 1980s–90s, I was an elected Board Member of the Hungarian Society of Massachusetts (HSM), twice as its President. As a Board Member, but also otherwise, I held the interests of Hungarians in mind. To preserve harmonious cooperation in our community, I kept in mind that political or other differences should not divide Hungarians in Boston. The aim of my actions was that every Hungarian – and anybody interested in our culture – should feel welcome in our Society. Its success, in my opinion, is partly due to our cooperation/support of the Hungarian Weekend School (“Boskola”), our Scouting troop (#2) and Science Club, not to forget our dinners/balls with ethnic food and music. We also sponsor various cultural events like concerts by visiting artists and, of course, we annually commemorate our national holidays.

Badics Tamás

Magyarországon születtem és az ELTE matematikus szakát elvégezve kerültem ki az USA-ba. A New Jersey állambeli Rutgers University-n szereztem PhD fokozatot Operációkutatás szakon. 1995 óta élek családommal Massachusettsben és jelenleg mint software architect dolgozom az Autodesk cégnél. Három lányunk van, akik anyanyelvi szinten beszélnek magyarul, bár mindhárman itt nőttek fel Amerikában.

Feleségem Varga Emese, akivel már a kezdetek óta aktívan szervezünk sokféle magyar vonatkozású rendezvényt a boston környéki magyarok részére. Kezdve a KUCKO programokkal 1996-ben, a Boskola alapításán keresztül, Mikulás ünnepségeket, Disznótoros vacsorákat, szüreti mulatságokat, hagyományőrző napokat szerveztünk. A jelenlegi bostonhungarians@yahoogroups.com email lista 2003. évi beindítása óta vagyok a lista egyik kezelője.

A bostoni magyarokra úgy tekintek, mintha egy "kis falu" lennénk, ahol az emberek ismerik és segítik egymást. Kedvenc pillanatom, amikor a tavalyi húsvéti rendezvény utáni pakoláskor a New Jersey-ből érkező hentes fiatalember kérdezés nélkül megállított, hogy mennyire szeret a bostoni rendezvényeinkre jönni, mert nálunk mindeki olyan jókedvű. Munkámmal szeretném ezt a kellemes állapotot továbbra is fenntartani.


I was born in Hungary and arrived to the US in New Jersey after receiving my MS degree in mathematics from ELTE University. I hold a PhD degree in operations research from Rutgers University. I live with my family in Massachusetts since 1995 and currently work as a software architect at a large engineering software company, Autodesk. We have three almost grown-up daughters who were all born in the US yet speak perfect Hungarian.

Together with my wife Emese Varga, we organized lots of events for the Hungarian community near Boston. Starting with "KUCKO" programs in 1996, founding the school Boskola in 2000, organized Santa Claus Days, Pig Fest Dinners, Hungarian Heritage Days. I am still one of the administrators of the bostonhungarians@yahoogroups.com email list that we established in 2003.

Over the years I was a board member several times and still enjoy being active in our tight-knit community. In my eyes, we are a "small village" where people know and help each other. One of my fondest memories is when the nice Hungarian butcher who drove all the way from New Jersey stopped me just to say how much he loves to come to our events because here everybody smiles. I hope that through my work we'll keep smiling.