Monthly Archives: April 2016

4.29.16 – Csikvári Péter: Primszámok és titkok

Az előadóról: 1984-ben születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnáziumban folytattam. 2007-ben az ELTE-n matematikus diplomát szereztem, majd ugyanitt 2011-ben a doktori fokozatomat is megszereztem. 2010 és 2013 között a Rényi Alfréd Matematika Kutatóintézetben voltam fiatal kutató, majd 2013 óta az MIT-n vagyok postdoc.

Az előadásról: Előadásomban a matematika két arcát szeretném bemutatni, az elméleti és alkalmazott matematikát. Két történetet fogok elmesélni amelyek váratlanul összekapcsolódnak. Az első történet a prímszámokról fog szólni, amit már több, mint 2000 éve kutat az emberiség és mégis viszonylag egyszerűen hangzó kérdésekre sem tudjuk a választ. A másik történet a kriptográfiáról vagyis a titkosításokról szól. Titkos üzenetek küldésére már nagyon régóta igény van, de míg régen minden egyes titkosítás valamilyen ad hoc módszert használt addig a számítógépek megjelenésével szükségessé vált, hogy “ipari méretekben” tudjunk titkosítani, és akkor jöttek a prímszámok…

Az előadásban minden felmerülő matematikai fogalmat alaposan el fogok magyarázni, négy alapművelet ismeretén kívül semmilyen egyéb tudásra nem lesz szükség.

Korábbi esemény: Magyar bál 2016

BalFlyer2016

Gyurcsán Ferenc

A cserkészet képviseletében

Hungarian Scouts Representative

Magyarországon, azon belül Nyíregyházán születtem és éltem le életem első két évtizedét, egy Sóstóhegy nevezetű külvárosban, majd Budapesten éltem a gondtalan egyetemi diákéveimet. Az Egyesül Államokba először mint cserediák érkeztem, majd a sors 2000-ben végleg Boston környékére vezényelt feleségem révén. Három gyermekünkkel élünk New Hampshire államban, software termékmenedzserként tevékenykedem.

A Budapesti Műszaki Egyetemen építőmérnöki diplomát, majd a University of New Hampshire-en MBA végzettséget szereztem.

A cserkészetben 2005 óta veszek részt aktívan, kiscserkész őrsvezetőként, rajparancsnokként, majd 2013 óta csapatparancsnokként próbálom egyengetni a Boston környéki, magyar gyökerekkel rendelkező fiatalság útját az emberebb ember, magyarabb magyar eszme szellemében.

Varga Emese

A Boskola egyik alapítója és mai napig aktív tanára vagyok. Budapesten születtem, ahol a VII. kerületi zeneiskola gitártanáraként kezdtem dolgozni. Férjemet, Badics Tamást követve 1991-ben érkeztem az Egyesült Államokba. Eleinte NJ-ben laktunk, majd 4 évvel később Boston környékére költöztünk. Óvodapedagógiával kapcsolatos tanulmányaimat még NJ-ben szereztem, amit a helyi magyar közösség, akkoriban még minden nap működő óvodájában kamatoztattam. A többnyelvűség hatása a gyermeki fejlődés fiatalkori szakaszában már abban az időben is foglalkoztatott. Mindezt három kislányom nevelése során folyamatosan megfigyelhettem. Játékos módszerekkel hosszú éveken keresztül egészen könnyedén átvettük a magyarországi tananyag egy részét. Évekkel a Boskola alapítása előtt férjemmel együtt lelkesen vezettük a Kuckó névre hallgató fiatal családok rendszeres összejövetelét. Mindig szívesen tevékenykedtem a magyar közösségben. Több, mint 10 évig a Massachusettsi Magyar Egyesületnek vezetőségi tagja voltam. Kezdettől fogva örömmel veszek részt ünnepségek, nemzeti ünnepeink, és egyéb kultúrális programok, pedagógus konferenciák, továbbképzések szervezésében. Különös öröm számomra, hogy férjemmel a Mikulás ünnepséget több mint egy évtizedig szerveztük, míg a Bostoni Hagyományőrző Napot idén 9. alkalommal mutathatjuk be a Boston környékén élő magyar és más nemzetiségű közönség előtt.
3 évet egy Montessori Óvodában tanítottam, ahol szintén sok tapasztalatot szereztem. A Boskolában a 3-7 éves korosztállyal foglalkozom és vezetem óvodánk programját. Énekléssel, népi gyermekjátékokkal, mesedramatizálással, tánccal és zenés módszerekkel próbálom megszerettetni a gyerekeket a magyar kultúra és hagyományok értékeivel. 3 évvel ezelőtt beindítottam az “Így tedd rá” névre hallgató játékos, néptáncelőkészítő csoportot a Boskolában.
2018-19-ben férjemmel közösen írtunk pályázatot. A támogatások elnyerése segítségével egymás utáni két évben nagy sikerű Óvoda Értekezletet szerveztem. Szintén pályázati támogatással nagyobb szabású Hagyományőrző Napot sikerült szerveznünk 2018-ban.

2019 júniusában az USA-ban első alkalommal népmese tábort szerveztem kicsiknek és nagyoknak.

Továbbra is olyan programok szervezésén szeretnék dolgozni, amiben minden korosztály talál örömöt és értéket.

I am one of the founders of Boskola and am still an active teacher. I was born in Budapest, where I started working as a guitar teacher. Following my husband Tamás Badics, I came to the United States in 1991. At first we lived in NJ, then moved to Boston about 4 years later. I studied early childhood education in NJ, which I used while teaching in the kindergarten of the local Hungarian community. I was able to observe the impact of multilingualism on the early stages of childhood development while raising my three daughters. A few years before founding Boskola, My husband and I enthusiastically led “Kuckó”, a community gathering of young families who’d meet regularly. I have always enjoyed working in the Hungarian community. For more than 10 years I was a board member of the Hungarian Society of Massachusetts. Since the start, I have always been happy to help organize festivals, national celebrations, teacher conferences and other cultural programs. My husband and I organized the Santa Nicholas Day celebration for more than a decade and this year we are planning the 9th Hungarian Heritage Day which entertains our Hungarian and non-Hungarian community in Boston.

I taught for three years at a Montessori School where I also gained valuable experience. At Boskola, I lead the kindergarten program where I work with 3-7 year old children. Through singing, folk children's games, fairy tale dramatization, dance and various musical methods, I try to instill a love for Hungarian culture and traditions in my students. Three years ago, I started a playful folk dance preparation group called "Így Tedd Rá!" in Boskola.

In 2018-19, my husband and I prepared two successful grant applications for the Hungarian Society. With the grant money I organized a Kindergarten Conference to aid Hungarian teachers in the North American region for two consecutive years. In 2018 we organized a larger-scale Heritage Day with the grant support. In June 2019, for the first time in the US, I organized a folk fairytale camp for kids of Hungarian origin.

I would like to continue organizing programs that will bring joy and Hungarian values to everyone in our community.

Polgár-Turcsányi Mariann

A Boskola képviseletében tagja a vezetőségnek

Boskola Representative – already member of the Board

A Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda (Boskola) egyik alapítótagja és ügyvezetője vagyok. Matematikusként végeztem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen; jelenleg adatbázis programozóként egy klinikai kutatócsoportban dolgozok.

1997-ben érkeztem az USÁ-ba férjemmel és három gyermekemmel. Az egyesületnek szinte azonnal tagjai lettünk, s hamarosan én a vezetőség munkájába is bekapcsolódtam, amiben hosszú évek óta rendületlen lelkesedéssel részt veszek. Az utóbbi években a Boskola képviseletében. A közösségépítést és annak hosszútávú, egymást támogató megtartását tartom az egyik legfontosabb feladatnak, s ehhez igyekszem munkámmal hozzájárulni.

“A közösségnek van tisztességes tudományos definíciója. A közösség olyan emberek csoportja, ahol közös akciók, közös hiedelmek, és a közösség életének közös konstrukciója található meg. Ha ezek működnek, akkor az ember hűséges lesz a közösségéhez. A saját érdekeit hajlandó a közösség érdekei mögé sorolni.”
~ ~ Csányi Vilmos, világhírű etológus


I am one of the founding members and the manager of the Boskola Hungarian School. I graduated as a mathematician from Kossuth Lajos University in Debrecen; currently I am a database programmer in a clinical research group.


I arrived in the US in 1997 with my husband and three children. We became members of the Society almost immediately, and eventually I became involved with the management of the group as well – and after many years I remain an enthusiastic and unwavering participant. Most recently, I have been representing Boskola on the board. I believe building and maintaining our sense of community is one of our most important tasks, and I do my best to contribute towards this goal.

Hámori Eszter


Budapesten születtem és nevelkedtem. Az Egyesült Államokba először cserediákként érkeztem ('95/'96), és egy évet töltöttem Texasban. 2004-ben közgazdászként végeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, Vezetés-szervezés szakirányon. 6 év Budapesten üzleti tanácsadással eltöltött munka után a Boston University-n folytattam tanulmányaimat és 2012-ben szereztem meg az MBA diplomám. Azóta üzelti tanácsadással (fúziókkal és felvásárlásokkal) foglalkozom a PwC bostoni irodájának alkalmazottjaként.


Szabadidőmben igyekszem részt venni a Boston környéki magyarok által szervezett kirándulásokon. Vezetőségi tagként többek között Pénztárosként támogatom az egyesület munkáját.


I was born and raised in Budapest, Hungary. I first came to the United States as an exchange student in 1995 and spent a full year in Texas as a junior in high school. I graduated with a Masters in Economics from the Budapest University of Economics and Public Affairs (Corvinus) in 2004. After working 6 years in Budapest as a business consultant, I decided to continue my education and earned my MBA from Boston University in 2012; I have been working as an M&A consultant for PwC Boston since.


In my free time I enjoy exploring Boston, hidden and less hidden places in the United States, hiking, and quilting. As the member of the board, I took on the role of the Treasurer.

Balogh Károly

1958 óta élek Bostonban, magyar feleségem és három felnőtt gyermekem van. Patológus voltam egyetemi kórházban, beosztott és vezető állásban. Jelenleg felállásban dolgozom.

Az 1980-90-es években több ciklusban voltam vezetőségi tag, kétszer az Egyesület elnöke is. Ebben az időben Egyesületünk tagjainak összefogásával több sikeres segélyakcióban vettem részt/szerveztem. Nagyobb összeggel segítettük a tiszai és kárpátaljai árvízkárosultakat, az erdélyieket kétszer, több beteg gyerek kezelését Európában, új orvosi könyvek beszerzését ( $1,5 mio) és Magyarországra küldését stb. Megszerveztem 10 magyar gyerek ingyenes szívműtétét Bostonban stb.


Az Egyesület vezetőségi tagjaként, de magánemberként is mindenkor a magyarság egyetemes érdekeit tartottam és tartom szem előtt. Közösségünk harmónikus együttműködésének érdekében ügyeltem arra, hogy a bostoni magyarságot ne osszák meg politikai vagy más nézetkülönbségek Abban a szellemben cselekedtem, hogy az Egyesületet magáénak érezhesse minden magyar és mindenki, aki kultúránk iránt érdeklődik. Fontosnak tartom, hogy Egyesületünk tevékenységének folytonosságát fenntartsuk és ebben akarom segíteni a vezetőség munkáját. Összefogásban az erő.


Since 1958, I have lived with my family in Boston. In the 1980s–90s, I was an elected Board Member of the Hungarian Society of Massachusetts (HSM), twice as its President. As a Board Member, but also otherwise, I held the interests of Hungarians in mind. To preserve harmonious cooperation in our community, I kept in mind that political or other differences should not divide Hungarians in Boston. The aim of my actions was that every Hungarian – and anybody interested in our culture – should feel welcome in our Society. Its success, in my opinion, is partly due to our cooperation/support of the Hungarian Weekend School (“Boskola”), our Scouting troop (#2) and Science Club, not to forget our dinners/balls with ethnic food and music. We also sponsor various cultural events like concerts by visiting artists and, of course, we annually commemorate our national holidays.

Badics Tamás

Magyarországon születtem és az ELTE matematikus szakát elvégezve kerültem ki az USA-ba. A New Jersey állambeli Rutgers University-n szereztem PhD fokozatot Operációkutatás szakon. 1995 óta élek családommal Massachusettsben és jelenleg mint software architect dolgozom az Autodesk cégnél. Három lányunk van, akik anyanyelvi szinten beszélnek magyarul, bár mindhárman itt nőttek fel Amerikában.

Feleségem Varga Emese, akivel már a kezdetek óta aktívan szervezünk sokféle magyar vonatkozású rendezvényt a boston környéki magyarok részére. Kezdve a KUCKO programokkal 1996-ben, a Boskola alapításán keresztül, Mikulás ünnepségeket, Disznótoros vacsorákat, szüreti mulatságokat, hagyományőrző napokat szerveztünk. A jelenlegi bostonhungarians@yahoogroups.com email lista 2003. évi beindítása óta vagyok a lista egyik kezelője.

A bostoni magyarokra úgy tekintek, mintha egy "kis falu" lennénk, ahol az emberek ismerik és segítik egymást. Kedvenc pillanatom, amikor a tavalyi húsvéti rendezvény utáni pakoláskor a New Jersey-ből érkező hentes fiatalember kérdezés nélkül megállított, hogy mennyire szeret a bostoni rendezvényeinkre jönni, mert nálunk mindeki olyan jókedvű. Munkámmal szeretném ezt a kellemes állapotot továbbra is fenntartani.


I was born in Hungary and arrived to the US in New Jersey after receiving my MS degree in mathematics from ELTE University. I hold a PhD degree in operations research from Rutgers University. I live with my family in Massachusetts since 1995 and currently work as a software architect at a large engineering software company, Autodesk. We have three almost grown-up daughters who were all born in the US yet speak perfect Hungarian.

Together with my wife Emese Varga, we organized lots of events for the Hungarian community near Boston. Starting with "KUCKO" programs in 1996, founding the school Boskola in 2000, organized Santa Claus Days, Pig Fest Dinners, Hungarian Heritage Days. I am still one of the administrators of the bostonhungarians@yahoogroups.com email list that we established in 2003.

Over the years I was a board member several times and still enjoy being active in our tight-knit community. In my eyes, we are a "small village" where people know and help each other. One of my fondest memories is when the nice Hungarian butcher who drove all the way from New Jersey stopped me just to say how much he loves to come to our events because here everybody smiles. I hope that through my work we'll keep smiling.

4.1.2016 – Gertler Nicholas: Stopping the rise of the superbugs: antimicrobial resistance, untreatable infections, and how to win the race between drugs and bugs

Title: Stopping the rise of the superbugs: antimicrobial resistance, untreatable infections, and how to win the race between drugs and bugs –

Nicholas Gertler (born Budapest, 1970 as Gertler Balázs Miklós) is co-founder of Galen/Atlantica, a boutique healthcare strategy firm based in Boston. Four weeks after this April 1 talk, Nicholas and his partner will be chairing a 30-nation Summit of scientists and policymakers in London, intended to create the momentum for policy action to address superbugs, based on the questions that science can answer, and to create a research agenda to fill the most pressing gaps in what it cannot. The summit will be attended by the World Health Organization, The OECD, the US Centers for Disease Control, several development banks, and leading scientists and NGOs. It will be hosted by the Wellcome Trust, the world’s second largest medical foundation after Gates, and covered live by the Economist and the Financial Times.

Why would the Wellcome Trust entrust this task to Gertler and his partner? Why are these problems so difficult to solve? And what is it like to work on them? That is what this talk will be about.

Nicholas studied systems engineering at the University of Virginia, technology policy at MIT, and law at Harvard. He has worked as a Washington lawyer, a McKinsey consultant, a partner in a stakeholder strategy firm, and, for a memorable year, at the successor to Matáv.