FONTOS: Alapszabály módosításIMPORTANT: Bylaws Update

Kedves Tagok!

Ahogy már a nyár folymán értesítettünk róla titeket a 2020-2021 tél folyamán a 2020 márciusában megválasztott MME vezetősége részletesen átvizsgálta az egyesület alapszabályzatát, és megállapította, hogy annak több paragrafusa idejétmúlt. Az Egyesület eddig használt megbízott útján való szavazási módszert különösen fontos lenne újraértékelni. Független jogi tanács alapján a Vezetőség megalapított egy vezetőségi tagokból és MME tagok képviselőiből álló albizottságot, és megbízta azt egy új alapszabály javaslat előállításával. Ezt a javaslatot 2022 januárjában a járványra való tekintettel, online szavazás formájában szeretnénk a Közgyűlés elé terjeszteni megerősítésre. Ennek meghirdetése előtt szeretnénk még egy lehetőséget adni a változások megvitatására.

Online beszélgetés: 01/06/2022 7pm (https://meet.google.com/vey-jjqu-ypd)
Személyes találkozó: 01/08/2022 (12:30-1:30) Boskola utan a a belmont-i Plymouth Congregational Church-ben

Az albizottság tagjai, megbízása, munka módszere, és a javasolt változtatások összefoglalóját itt el lehet olvasni magyarul: https://drive.google.com/file/d/1fiJjKEfjckNuaDa3cMzNPhMvKy4S97Gi/view?usp=sharing
A teljes angol nyelvű szöveg itt található:
https://drive.google.com/file/d/1tdrfN9abOUsLHnr5LJ1T07qw2j2H9nOH/view?usp=sharing
Dear Members!

As we have already informed you over the summer, the management of HSM (elected in March 2020) during the winter of 2020-2021, has reviewed the current bylaws of the association in detail and found that several of its sections have become obsolete; the Society’s practice of using absentee ballots almost exclusively particularly warranted closer scrutiny. Based on independent legal advice, the Board formed a By-law Subcommittee made up of Board of Directors and HSM member representatives, charged with bringing forward an updated draft. We would like to submit this proposal to the General Assembly for ratification in January 2022 in the form of an online vote due to the epidemic. Before announcing this event, we would like to give you another opportunity to discuss the changes in the form of two meetings.

Online discussion: 01/06/2022 7-8pm (https://meet.google.com/vey-jjqu-ypd)
Personal meeting: 01/08/2022 (12: 30am-1: 30pm) After school at the Plymouth Congregational Church in Belmont

The members of the subcommittee, their terms of reference, the method of work and a summary of the proposed changes can be read here in English:
https://drive.google.com/file/d/1DEMi78nUZMFHfvjmiZBcGwa2NUMQ72s0/view?usp=sharing

The full text of the bylaw draft can be found here: https://drive.google.com/file/d/1tdrfN9abOUsLHnr5LJ1T07qw2j2H9nOH/view?usp=sharing

Thank you in advance for your engagement.