12.1.16 – Dr. Divós Ferenc: Láttatni a láthatatlant/Városi fák műszeres vizsgálata

Az előadó: Dr. Divós Ferenc fizikus, Nyugat-magyarországi Egyetem, Simonyi Károly Kar, Sopron, Fakopp Bt. Ágfalva

Az előadás címe: Láttatni a láthatatlant, Városi fák műszeres vizsgálata

Az előadás nyelve: magyar

Az előadásról: A környezetünkben levő fák nemcsak oxigént termelnek, megkötik a port és gyönyörködtetnek, hanem viharok esetén veszélyforrást is jelentenek. A beteg fák gyökerestől kifordulhatnak, törzsük összetörhet ezzel veszélyeztetve a környezetüket. A városi fák műszeres vizsgálatával a fák stabilitását befolyásoló, kívülről láthatatlan betegségeket, üregeket, korhadást, repedéseket tudunk felderíteni. A fatörzs vizsgálatára akusztikus tomográfot fejlesztettünk. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a harkály a fát kopogtatva találja meg a rovarokat. Kopogtatással hangot keltünk. A fán áthaladó hang sebességét mérjük különböző irányokban és egy értékelő programmal a törzs hangsebesség térképét színes ábrán jelenítjük meg. Így válnak láthatóvá a fa betegségei, mert az egészséges fában magas, korhadt fában, vagy üregben alacsony a hangsebesség. A módszerünket egyre több városban alkalmazzák sikerrel a faápolással foglalkozó szakemberek. Jelenleg elektromos ellenállás mérésén alapuló favizsgáló berendezés fejlesztésébe kezdtünk. A gyökérzet vizsgálatára két eljárást használunk: a húzóvizsgálatot és a dinamikus gyökérvizsgálatot. A húzóvizsgálatot során a fa koronájában kötelet kötünk és a szelet szimulálva meghúzzuk a fát, közben mérjük a fa tövének dőlését. A dőlés-erő függvényt felvéve és extrapolálva meghatározható a fa kidöntéséhez szükséges erő. Ennek ismeretében biomechanikai számítást tudunk végezni a fákon. Meg tudjuk határozni, hogy a fa gyökérzete mekkora szélsebességet visel el. A dinamikus módszert ez évi fejlesztésünk eredménye. Ez annyiban tér el a húzó vizsgálattól, hogy a terhelést nem húzással biztosítjuk, hanem a szélre bízzuk, az erő mérése helyett pedig a szélsebességet mérjük. Ezekkel a módszerekkel tudjuk láttatni a fák gyakran láthatatlan betegségeit és hosszú ideig biztonságban megőrizni a környezetünkben levő fákat.

Az előadóról: Dr. Divós Ferenc a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte diplomáját (1983) és doktori fokozatát (1988) fizikából. Végzés után 6 évig a Paksi Atomerőmű reaktorfizikusa volt. 1989-től a Soproni Egyetemre került ahol a fizika, hő és áramlástan oktatásán kívül a roncsolásmentes fa vizsgálatok terén végzett kutató és fejlesztő munkát. Nagy lendületet adott munkájának 1991-ben a Washington Állami Egyetemen (Pullman) eltöltött néhány hét, valamint a Japán Erdészeti és Faipari Kutató Intézetben (Tsukuba) eltöltött 15 hónap. Roncsolásmentes favizsgálatokhoz speciális műszerek fejlesztését végzi és irányítja a Fakopp vállalkozásban 1994 óta.