05.10.19 – Dr. Bereczki András: Szabadságszeretet és nemzeti önállóság & Nagy Péter: Angel Investors & Startup Founders: A Good Relationship

1. Language: Magyar

Speaker / Előadó : Dr. Bereczki András történész

Title / Cím : Szabadságszeretet és nemzeti önállóság. Észtek, finnek, magyarok és a viharos 20. század

About our Speaker / Az előadóról:
Bereczki András (PhD) történész, egyetemi oktató (ELTE BTK Finnugor Tanszék); az Észt Köztársaság tiszteletbeli főkonzulja; a Magyar–Észt Társaság ügyvezető elnöke. Fő kutatási területe a 19–20. századi észt és finn történelem, művelődéstörténet és kapcsolattörténet. A 2001-ben megvédett disszertációja témája: Észtország és Finnország kisebbségi politikája a két világháború között.

About the talk / Az előadásról:
Három különböző útról, az észt, a finn és a magyar nép története legutóbbi évszázadának legfőbb fordulópontjairól esik szó az előadásban. Ezúttal azonban nem a magyar történelem áll a középpontban, az inkább csak összehasonlítási alapul szolgál. A három – politikai értelemben – kelet-európainak számító állam története között érdekes párhuzamok, különbségek, sőt bizonyos esetekben kapcsolódási pontok, kölcsönhatások is vannak. E virtuális történelmi kirándulás célja a gondolatébresztés: hozzásegíthet bennünket, hogy a magyar történelmet más szemszögből is szemügyre vehessük.

2. Language: English

Speaker / Előadó : Péter Nagy, PhD jelölt

Title / Cím : Angel Investors & Startup Founders: A Good Relationship

About our Speaker / Az előadóról:
Péter Nagy az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolájának PhD jelöltje. Kutatási területe az gazdasági (üzleti) pszichológia, szűkebben a vállalkozói és befektetői magatartás. Közgazdászként végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem /jelenleg: Corvinus Egyetem/ gazdálkodástudományi karán (Bsc, Msc, 2004) Ezt megelőzően műszaki menedzser diplomát szerzett a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán /jelenleg: Neumann János Egyetem/ (Bsc, 2000). Az elmúlt több mint 15 évben aktív volt kisebb részben corporate, nagyobb részben entrepreneurial területen. Jelen kutatási témáját a gyakorlati élet inspirálta, jóllehet összesen négy tudományos diákköri dolgozatot írt és mutatott be egyetemi évei alatt. 17 éves koráig versenysportolt atlétika később kézilabda terén, azóta úszik, néha vitorlázik. A vizuális művészetek és a tehetségfejlesztés érdekli, kedvtelésből űrkutatásról, kvantumfizikáról olvas, jelenleg általános iskolásoknak oktat programozást.

About the talk / Az előadásról:
In the last decades, there was a worldwide explosion in the number of newly founded innovative companies, startups, whom most important external financing source coming from angel investors. Startup entrepreneur is a founder of an innovative, mainly technology-based company in its early life cycle, with very scarce resources under management. Angels are wealthy individuals, who invest their own funds in early-stage companies. Next to money, angels have a significant value-added impact on the invested company development. Besides this they have a more direct and personal relationship with entrepreneurs compared to other kinds of investors. We have limited research-based knowledge about startup founders’ and their angels’ cooperation dimension. My lecture, based on a pilot research, focusing on the parties’ partnership quality from the positive psychological point of view.

Registration: https://bereczki-nagy.eventbrite.com