11.01.2019 – Katona Csaba: A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában

Nyelv /Language : Magyar / Hungarian

Előadó / Speaker : Katona Csaba, történész

Cím / Title : “A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában” című film vetítése angol felirattal és egy rövid előadás a Szent Koronáról / “On the Trail of the Holy Crown and Coronation Insignia of Hungary” documentary screening with English subtitles and a short presentation about the Holy Crown

Az előadóról / About our Speaker /:
Katona Csaba történész, szakterülete a 19–20. századi magyar társadalom- és művelődéstörténet. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakán végzett 1998-ban, ez évtől 2011-ig a Magyar Országos Levéltár munkatársa volt különféle beosztásokban (levéltáros,osztályvezető, sajtó- és programreferens, főigazgatói titkár), közben felelős szerkesztője volt a Levéltári Szemlének, a Levéltári Közleményeknek, az ArchivNetnek és a Turulnak. 2011 óta a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, 2013-tól emellett a Bölcsészettudományi Kutatóközpont kommunikációs referense, 2019-től a MIlton Friedman Egyetem Magyar–Zsidó Történeti Intézete közkapcsolati tanácsadója.

About the documentary WITH ENGLISH SUBTITLES / A filmről:/

A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című ismeretterjesztő film a magyarság legfőbb nemzeti ereklyéje, koronázási jelvényeink és királykoronázásaink eddig ismeretlen történeteinek felfedezésére hívja a nézőt. A Szent Korona több mint ezer év alatt Magyarország államiságának legfőbb szimbólumává vált. Ennek ellenére kalandos históriájának számos fejezetét napjainkig homály fedi. A 2012 óta működő Szent Korona Kutatócsoport ezeket a fehér foltokat igyekszik feltárni. Hogyan került koronánk a világhódító Szülejmán szultán kezébe? Mikor ferdülhetett el keresztje? Fejére tette-e Bethlen Gábor vagy Szemere Bertalan? Mit üzen a 21. század emberének a Szent Korona és a koronázási jelvények különleges együttese? A Bárány testvérek egyedülálló módon mind az öt magyar koronázóvárosba (Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Sopron és Budapest) és nemzeti ereklyénk legfontosabb őrzési helyeire, közel húsz helyszínre kísérték el a szakértőket. A film elsőként mutat be eddig ismeretlen, páratlan értékű nemzeti és koronázási kincseket, úgymint a legkorábbi szent koronás magyar címerrel díszített országzászlót (1618), a legrégebbi Horvátország-zászlót (1647), a magyar királyi udvarmester gyémántokkal ékesített pálcáját az első budai koronázásról (1792), egy elveszettnek hitt koronázási jelvényt (az uralkodó koronázási cipőjét) vagy éppen koronánk legkorábbi hiteles, részletes és színes ábrázolását az 1550-es évek közepéről.

Registration:
https://szentkorona.eventbrite.com